MỚI CẬP NHẬT

Học tiếng Anh nhanh

Trang học tiếng Anh nhanh và miễn phí dành cho người Việt.

Kim chi tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Kim chi tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Kim chi tiếng Anh là kimchi (phát âm là /ˈkɪmʧi/), rau muối lên men có…

Go over là gì? Cách đọc chuẩn xác trong tiếng Anh

Go over là gì? Cách đọc chuẩn xác trong tiếng Anh

Go over là kiểm tra, nghiên cứu hay nhiều ngữ nghĩa khác được người học…

So far là gì? Giải thích ngữ nghĩa và cách đọc chuẩn xác

So far là gì? Giải thích ngữ nghĩa và cách đọc chuẩn xác

So far là cho đến bây giờ hay ở một thời điểm đặc biệt, một…

Cơm tấm tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Cơm tấm tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Cơm tấm tiếng Anh là Vietnamese broken rice hoặc steamed broken rice. Học nhanh cách…

Cháo lòng tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ liên quan

Cháo lòng tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ liên quan

Cháo lòng tiếng Anh là pork organ congee hoặc pig offal porridge. Học cách phát…

Bánh cuốn tiếng Anh là gì? Cách đọc và ví dụ liên quan

Bánh cuốn tiếng Anh là gì? Cách đọc và ví dụ liên quan

Bánh cuốn tiếng Anh là steamed rice rolls (phiên âm là /stiːmd raɪs roʊlz/). Học…

Chim cu tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ minh họa

Chim cu tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ minh họa

Chim cu tiếng Anh là turtle dove (phát âm là /ˈtɜː.əl ˈdʌv/), là loài chim…

Trăn gấm tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Trăn gấm tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Trăn gấm tiếng Anh là Reticulated python (/rəˈtɪk.jə.leɪ.təd ˈpaɪ.θən/), là động vật dài nhất thế…

Son dưỡng tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Son dưỡng tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Son dưỡng tiếng Anh là lip balm, phát âm là /lɪp bɑːm/. Học cách sử…

The end là gì? Cách sử dụng cấu trúc the end chuẩn nhất

The end là gì? Cách sử dụng cấu trúc the end chuẩn nhất

The end là cuối cùng, kết thúc, một cụm từ được dùng phổ biến có…

Grateful đi với giới từ gì? Cấu trúc grateful và word family

Grateful đi với giới từ gì? Cấu trúc grateful và word family

Grateful có nghĩa là biết ơn, Grateful đi với giới từ for hoặc to, nghĩa…

Hủ tiếu tiếng Anh là gì? Cách phát âm và hội thoại liên quan

Hủ tiếu tiếng Anh là gì? Cách phát âm và hội thoại liên quan

Hủ tiếu dịch sang tiếng Anh là noodle soup (phát âm là /ˈnuː.dəl suːp/). Học…

Nhõng nhẽo tiếng Anh là gì? Phát âm chuẩn và hội thoại

Nhõng nhẽo tiếng Anh là gì? Phát âm chuẩn và hội thoại

Nhõng nhẽo tiếng Anh là kittenish (phiên âm là /ˈkɪt.ən.ɪʃ/). Học phát âm, ví dụ,…

Hạt dẻ cười tiếng Anh là gì? Ví dụ và cụm từ liên quan

Hạt dẻ cười tiếng Anh là gì? Ví dụ và cụm từ liên quan

Hạt dẻ cười tiếng Anh là pistachio (phát âm tiếng Anh là /pɪsˈtɑːʃɪəʊ/), tên gọi…

Sau cause là gì? Cấu trúc và cách dùng Cause chuẩn

Sau cause là gì? Cấu trúc và cách dùng Cause chuẩn

Sau cause là tân ngữ chỉ người/vật + động từ to V. Học cấu trúc,…

Cá lia thia tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ liên quan

Cá lia thia tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ liên quan

Cá lia thia tiếng Anh là paradise fish (phát âm là /pəˈreɪdɪʃ fɪʃ/). Học các…

Nhái bén tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ liên quan

Nhái bén tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ liên quan

Nhái bén tiếng Anh là tree frog (phát âm là /tri: frɑɡ/). Học cách sử…

Ba ba tiếng Anh là gì? Cách phát âm và hội thoại thực tế

Ba ba tiếng Anh là gì? Cách phát âm và hội thoại thực tế

Ba ba tiếng Anh là softshell turtle (phát âm /sɒftʃɛl ˈtɜːtl/), loài động vật có…

Rùa tai đỏ tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Rùa tai đỏ tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Rùa tai đỏ tiếng Anh là Red Eared Slider Turtle (/ˈred ˈɪəd ˈslaɪ.dər ˈtɜː.təl/). Học…

Rùa cạn tiếng Anh là gì? Từ vựng và hội thoại liên quan

Rùa cạn tiếng Anh là gì? Từ vựng và hội thoại liên quan

Rùa cạn tiếng Anh là tortoise (/ˈtɔː.təs/), loài bò sát thuộc bộ Rùa với kích…

Rắn nước tiếng Anh là gì? Cách phát âm và từ vựng liên quan

Rắn nước tiếng Anh là gì? Cách phát âm và từ vựng liên quan

Rắn nước tiếng Anh là water snake (/ˈwɔː.tər/ /sneɪk/). Học cách phát âm, một số…

Difficult + gì? Cách dùng cấu trúc Difficult trong tiếng Anh

Difficult + gì? Cách dùng cấu trúc Difficult trong tiếng Anh

Difficult + to/for trong cấu trúc tiếng Anh. Cùng tìm hiểu các cấu trúc phổ…

Cấu trúc Do you mind là gì? Cách sử dụng trong tiếng Anh

Cấu trúc Do you mind là gì? Cách sử dụng trong tiếng Anh

Cấu trúc Do you mind là cấu trúc câu cầu khiến người nói sử dụng…

Tôi cũng vậy dịch sang tiếng Anh là gì? Cách phát âm chuẩn

Tôi cũng vậy dịch sang tiếng Anh là gì? Cách phát âm chuẩn

Tôi cũng vậy tiếng Anh là me too ( phiên âm là/miː ˈtuː/). Học cách…

Nấm dịch sang tiếng Anh là gì? Ví dụ và cụm từ liên quan

Nấm dịch sang tiếng Anh là gì? Ví dụ và cụm từ liên quan

Nấm tiếng Anh là mushroom ( phát âm là /ˈmʌʃ.ruːm/), là nguyên liệu không thể…

Cá sấu mõm ngắn tiếng Anh là gì? Cách phát âm chuẩn

Cá sấu mõm ngắn tiếng Anh là gì? Cách phát âm chuẩn

Cá sấu mõm ngắn tiếng Anh là Alligator (phát âm là /ˈælɪˌɡeɪtər/), tên loài bò…

Hạt óc chó tiếng Anh là gì? Ví dụ và cụm từ liên quan

Hạt óc chó tiếng Anh là gì? Ví dụ và cụm từ liên quan

Hạt óc chó tiếng Anh là walnut (phát âm là /ˈwɔlnʌt/); học cách phát âm,…

Lạc đà không bướu tiếng Anh là gì? Cách phát âm chuẩn

Lạc đà không bướu tiếng Anh là gì? Cách phát âm chuẩn

Lạc đà không bướu tiếng anh gọi là Llama, được phiên âm là /ˈlɑː.mə/. Học…

Đậu đỏ tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng và từ vựng liên quan

Đậu đỏ tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng và từ vựng liên quan

Đậu đỏ tiếng Anh là red bean, phát âm theo IPA là /rɛd biːn/; học…

Đậu xanh tiếng Anh là gì? Cách đọc từ này theo chuẩn IPA

Đậu xanh tiếng Anh là gì? Cách đọc từ này theo chuẩn IPA

Đậu xanh tiếng Anh là Green bean, phát âm trong tiếng Anh: /mʌŋ biːn/. Học…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,
Top