MỚI CẬP NHẬT

Học tiếng Anh nhanh

Trang học tiếng Anh nhanh và miễn phí dành cho người Việt.

Nhuyễn thể tiếng Anh là gì? Cách phát âm đúng và ví dụ

Nhuyễn thể tiếng Anh là gì? Cách phát âm đúng và ví dụ

Nhuyễn thể tiếng Anh là Mollusca (/məˈlʌskə/), là tên gọi chung cho các loài động…

Cúc áo tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Cúc áo tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Cúc áo tiếng Anh là button, phát âm là /ˈbʌtn/. Cùng mở rộng và tìm…

Ví nam tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Ví nam tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Ví nam tiếng Anh là wallet, phát âm là /ˈwɒlɪt/. Cùng học cách dùng từ…

Ví nữ tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Ví nữ tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Ví nữ tiếng Anh là purse, phát âm là /pɜːs/. Khám phá cách sử dụng…

Hoa tai tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Hoa tai tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Hoa tai tiếng Anh là Earrings, phát âm là /ˈɪərɪŋz/. Tìm hiểu ý nghĩa, cách…

Nhẫn tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cách sử dụng

Nhẫn tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cách sử dụng

Nhẫn tiếng Anh là ring, phát âm là /rɪŋ/. Học cách sử dụng từ nhẫn…

Kính râm tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Kính râm tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Kính râm tiếng Anh là sunglasses, phát âm là /ˈsʌnɡlɑːsɪz/. Tìm hiểu cách sử dụng…

Khăn choàng cổ là gì? Cụm từ liên quan và đoạn hội thoại

Khăn choàng cổ là gì? Cụm từ liên quan và đoạn hội thoại

Khăn choàng cổ tiếng Anh là scarf, phát âm là /skɑːf/. Học cách phát âm…

Chuồn chuồn kim tiếng Anh là gì? Phát âm và ví dụ liên quan

Chuồn chuồn kim tiếng Anh là gì? Phát âm và ví dụ liên quan

Chuồn chuồn kim tiếng Anh là damselfly (phát âm: /ˈdæm.zəl.flaɪ/). Học phát âm, ví dụ…

Cơm chiên trứng tiếng Anh là gì? Cụm từ liên quan và hội thoại

Cơm chiên trứng tiếng Anh là gì? Cụm từ liên quan và hội thoại

Cơm chiên trứng tiếng Anh là egg fried rice (phát âm là /ɛg-fraɪd raɪs/), món…

Cơm chiên dương châu tiếng Anh là gì? Cách phát âm chuẩn

Cơm chiên dương châu tiếng Anh là gì? Cách phát âm chuẩn

Cơm chiên dương châu tiếng Anh là Yangzhou fried rice (phát âm là /Yangzhou fraɪd…

Hoành thánh tiếng Anh là gì? Phát âm và cụm từ đi kèm

Hoành thánh tiếng Anh là gì? Phát âm và cụm từ đi kèm

Hoành thánh tiếng Anh là wonton (phát âm là /wonton/); Học thêm về cách phát…

Con lửng tiếng Anh là gì? Phát âm và cụm từ liên quan

Con lửng tiếng Anh là gì? Phát âm và cụm từ liên quan

Con lửng tiếng Anh là badger (/ˈbædʒə(r)/). Tìm hiểu thêm về cách phát âm chính…

Hắc tinh tinh tiếng Anh là gì? Phát âm và từ vựng liên quan

Hắc tinh tinh tiếng Anh là gì? Phát âm và từ vựng liên quan

Hắc tinh tinh tiếng Anh là chimpanzee (phát âm là /ˌtʃɪmpænˈziː/). Tìm hiểu cách phát…

Báo đen tiếng Anh là gì? Từ vựng và hội thoại liên quan

Báo đen tiếng Anh là gì? Từ vựng và hội thoại liên quan

Báo đen tiếng Anh là Black panther (/ˈblæk ˈpan.θər/). Học thêm về cách phiên âm,…

Con ve sầu tiếng Anh là gì? Cách phát âm theo 2 giọng chuẩn

Con ve sầu tiếng Anh là gì? Cách phát âm theo 2 giọng chuẩn

Con ve sầu tiếng Anh là cicada (phát âm: /sɪˈkeɪdə/ hoặc /sɪˈkɑː.də/). Học cách đọc…

Con cà cuống tiếng Anh là gì? Cách phát âm chuẩn và ví dụ

Con cà cuống tiếng Anh là gì? Cách phát âm chuẩn và ví dụ

Con cà cuống tiếng Anh là lethocerus indicus (phát âm: /lethocerus indicus/). Khám phá cách…

Con bọ ve tiếng Anh là gì? Phát âm và cụm từ liên quan

Con bọ ve tiếng Anh là gì? Phát âm và cụm từ liên quan

Con bọ ve tiếng Anh là tick, phát âm chuẩn là /tɪk/. Học cách phát…

Nơ tiếng Anh là gì? Cách phát âm chuẩn và cụm từ liên quan

Nơ tiếng Anh là gì? Cách phát âm chuẩn và cụm từ liên quan

Nơ tiếng Anh là bow tie, phát âm là /ˌbəʊ ˈtaɪ/. Mở rộng và nâng…

Dây thắt lưng tiếng Anh là gì? Phát âm, hội thoại liên quan

Dây thắt lưng tiếng Anh là gì? Phát âm, hội thoại liên quan

Dây thắt lưng tiếng Anh là belt, phát âm là /bɛlt/. Mở rộng các từ…

Mũ chống nắng tiếng Anh là gì? Cách phát âm, ví dụ liên quan

Mũ chống nắng tiếng Anh là gì? Cách phát âm, ví dụ liên quan

Mũ chống nắng tiếng Anh là sun hat, phát âm là /ˈsʌn ˌhæt/. Học và…

Compa tiếng Anh là gì? Cách đọc & viết chuẩn của người Anh

Compa tiếng Anh là gì? Cách đọc & viết chuẩn của người Anh

Compa tiếng Anh là compass, một từ vựng chuyên ngành được sử dụng trong lĩnh…

Mũ bảo hộ tiếng Anh là gì? Phát âm và cụm từ liên quan

Mũ bảo hộ tiếng Anh là gì? Phát âm và cụm từ liên quan

Mũ bảo hộ tiếng Anh là safety helmet, phát âm là /ˈseɪfti ˈhɛlmət/. Học và…

Mũ tốt nghiệp tiếng Anh là gì? Phát âm và cụm từ liên quan

Mũ tốt nghiệp tiếng Anh là gì? Phát âm và cụm từ liên quan

Mũ tốt nghiệp tiếng Anh là mortarboard, phát âm là /ˈmɔː.tə.bɔːd/. Củng cố các từ…

Giấy màu tiếng Anh là gì? Phát âm và cụm từ liên quan

Giấy màu tiếng Anh là gì? Phát âm và cụm từ liên quan

Giấy màu tiếng Anh là gift wrap, tên gọi của một loại văn phòng phẩm…

Bút chì màu tiếng Anh là gì? Phát âm chuẩn xác của người Anh

Bút chì màu tiếng Anh là gì? Phát âm chuẩn xác của người Anh

Bút chì màu tiếng Anh là crayons được dùng phổ biến trong giao tiếp, một…

Nấm mỡ tiếng Anh là gì? Từ vựng liên quan và hội thoại

Nấm mỡ tiếng Anh là gì? Từ vựng liên quan và hội thoại

Nấm mỡ tiếng Anh là button mushroom, phát âm /ˌbʌt.ən ˈmʌʃ.ruːm/. Học thêm từ vựng…

Miến trộn tiếng Anh là gì? Cụm từ liên quan và hội thoại

Miến trộn tiếng Anh là gì? Cụm từ liên quan và hội thoại

Miến trộn tiếng Anh là glass noodles salad (phát âm là /ˈɡlæs ˈnuːdəlz ˈsæləd/). Học…

Elision là gì? Các nguyên tắc nuốt âm và cách luyện tập

Elision là gì? Các nguyên tắc nuốt âm và cách luyện tập

Elision là hiện tượng nuốt âm, hiểu đơn giản là lược bỏ đi một hoặc…

Nước Bắc Ai-len tiếng Anh là gì? Phát âm và cụm từ liên quan

Nước Bắc Ai-len tiếng Anh là gì? Phát âm và cụm từ liên quan

Nước Bắc Ai-len tiếng Anh là Northern Ireland, phát âm là /ˈnɔː(ɹ)ðə(ɹ)n ˈaiə(ɹ)lənd/). Cùng học…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,
Top