MỚI CẬP NHẬT

40+ Mẫu câu về khởi đầu mới tiếng Anh truyền động lực hiệu quả

Những mẫu câu khởi đầu mới tiếng Anh được tổng hợp và trích dẫn để truyền cảm hứng về sự khởi đầu mới cho mọi người trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống.

Những mẫu câu khởi đầu mới tiếng Anh không chỉ là món quà tặng trao cho bạn mà còn là sự lựa chọn của chính bạn. Khi bạn lựa chọn bắt đầu lại và bắt đầu hướng đi mới cho cuộc đời của mình, bạn đã tạo ra một khởi đầu mới. Tất cả những mẫu câu về sự khởi đầu mới bằng tiếng Anh đều được tổng hợp và chia sẻ trong chuyên mục bài viết ngày hôm nay trên Học tiếng Anh Nhanh.

Sự khởi đầu mới Tiếng Anh là gì?

Tìm hiểu về sự khởi đầu mới trong từ điển tiếng Anh

Theo định nghĩa trong từ điển Cambridge Dictionary, sự khởi đầu mới là beginning. Những mẫu câu khởi đầu mới trong tiếng Anh không chỉ sử dụng từ beginning mà trong đó người học tiếng Anh còn thấy một số từ vựng liên quan đến các hình ảnh như ánh mặt trời (sun), tomorrow (ngày mai), newway (hướng đi mới), …

Đó là những hình ảnh tượng trưng cho sự khởi đầu mới cho những điều tốt đẹp khi con người muốn lựa chọn bắt đầu làm lại cuộc đời. Khi chúng ta tạo ra một sự khởi đầu mới chúng ta sẽ có 2 cơ hội: chấp nhận những phước lành của sự khởi đầu và tự mình tạo ra chúng.

Những câu nói hay về sự khởi đầu mới là những câu trích dẫn đầy động lực để truyền cảm hứng cho bạn nhận ra những tiềm năng trong từng cơ hội mà cuộc sống ban tặng. Đối với một số người thì các mẫu câu khởi đầu mới tiếng Anh là kim chỉ nam quan trọng để họ hướng đến tương lai và hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu của mình

Những câu nói hay về sự khởi đầu mới tiếng Anh sẽ truyền cảm hứng và động lực trong cuộc sống cho con người. Vì vậy việc đăng tải những mẫu câu khởi đầu bằng tiếng Anh giúp cho bạn hoặc người thân, bạn bè… có thêm nguồn năng lượng và sự tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong tương lai.

Sưu tầm các mẫu câu khởi đầu mới tiếng Anh ngắn gọn

Những mẫu câu khởi đầu mới tiếng Anh ngắn gọn và ý nghĩa

Các mẫu câu khởi đầu mới bằng tiếng Anh càng ngắn gọn càng dễ ghi nhớ và dễ hiểu đối với những người học ngôn ngữ tiếng Anh. Họ có thể đăng tải trên mạng xã hội, trên trang cá nhân để làm động lực cho bản thân khi muốn bắt đầu một mục tiêu hay dự án mới.

Whatever you do, or dream you can, begin it. Boldness has genius and power and magic in it. (Hãy thực hiện hay mơ ước bất cứ điều gì. Sự táo bạo bao gồm cả thiên tài, sức mạnh và phép thuật).

What the caterpillar calls the end the rest of the world calls a butterfly. (Điều mà một con sâu bướm gọi là nơi tận cùng thì phần còn lại của thế giới gọi là con bướm.)

The beginning is always today. (Sự khởi đầu mới luôn luôn là ngày hôm nay.)

I make so many beginnings there will never be an end. (Tôi tạo ra nhiều sự khởi đầu mới nên sẽ không bao giờ có sự kết thúc).

Never guilty for starting again. (Đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi vì bắt đầu lại một lần nữa).

You can start anew at any given moment. Life is just the passage of time and it's up to you to pass it as you please. (Bất tùy thời điểm nào bạn cũng có thể bắt đầu lại cuộc sống là sự trôi qua của thời gian và bạn có thể vượt qua điều đó theo ý mình mong muốn.)

As long as you're alive, you always have a chance to start again. (Chỉ cần bạn còn sống, bạn luôn có cơ hội để bắt đầu lại).

You are never too old to start over. Every day is a chance to make changes to create the life we want. ( Bạn không bao giờ quá già để bắt đầu lại từ đầu. Mỗi ngày là một cơ hội để thực hiện những thay đổi tạo nên cuộc sống mà chúng ta mong muốn).

What a seductive belief - that one starts fresh simply by jettisoning one's history, that one can leave all that is painful or unsavory behind. (Thật ra một niềm tin mù quáng là người ta bắt đầu khởi đầu mới. Chỉ bằng cách vứt bỏ cuộc đời của mình, rằng người ta có thể bỏ lại phía sau tất cả những gì đau đớn và khó chịu).

The direction you choose to face determines whether you're standing at the end or the beginning of a road. (Con đường bạn lựa chọn sẽ quyết định bạn đứng ở đầu hay cuối con đường đó).

Never underestimate the power you have to take your life in a new direction. (Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh mà bạn có thể đưa cuộc sống của mình đi theo một hướng mới).

It may not be your life if you imagined, but it's your life. You came here for a reason. It's time for you to go and begin again?( Đó có thể không phải là cuộc sống của bạn nếu bạn tưởng tượng. Bạn đến đây vì một lý do. Đã đến lúc bạn phải đi và bắt đầu lại?)

Những mẫu câu khởi đầu mới tiếng Anh trong dịp năm mới

Những câu status về sự khởi đầu trong những ngày đầu năm mới

Cho dù là văn hóa phương Đông hay phương tây thì những ngày năm mới luôn là những ngày khởi đầu cho những điều tốt đẹp nhất trong năm. Ngày đầu năm mới cũng là cơ hội để mọi người bắt đầu thực hiện những dự định hay mục tiêu của mình.

Những trích dẫn mẫu câu khởi đầu ngày mới bằng tiếng Anh trong năm mới giúp cho mọi người có thêm động lực và truyền cảm hứng cho những người xung quanh.

Each sunrise brings a new day filled with new hopes for a new beginning.

Dịch nghĩa: Mỗi ánh bình minh mang đến một ngày mới tràn đầy hy vọng cho một khởi đầu mới.

Though we may not have reached the heights we anticipated yesterday, today is a new day to begin a new climb.

Dịch nghĩa: Mặc dù chúng ta chưa đạt được sự mong đợi như ngày hôm qua nhưng hôm nay là một ngày mới để bắt đầu chặng đường chinh phục khác.

Isn’t it nice to think that tomorrow is a new day with no mistakes in it yet?

Dịch nghĩa: Thật tuyệt vời khi nghĩ rằng ngày mai là một ngày mới chưa có lỗi lầm nào?

God is so good to give us new days and New Years since he knows we need so many times to start over.

Dịch nghĩa: Chúa thật tốt lành khi ban cho chúng ta những ngày mới và những năm mới vì Ngài biết rằng chúng ta còn rất nhiều lần để bắt đầu lại.

Every man should be born again on the first day of January. Start with a fresh page.

Dịch nghĩa: Mỗi người nên được sinh lại vào ngày đầu tiên của tháng giêng để bắt đầu với một trang mới.

Take the first step in faith. You don’t have to see the whole staircase, just take the first step.

Dịch nghĩa: Hãy bước đi bước đầu tiên trong Đức tin. Bạn không cần phải nhìn thấy toàn bộ quá trình, chỉ cần bước bước đầu tiên.

Genuine beginnings begin within us, even when they are brought to our attention by external opportunities.

Dịch nghĩa: Những khởi đầu thật sự bắt đầu từ bên trong chúng ta, ngay cả khi chúng được chúng ta chú ý bởi những cơ hội bên ngoài.

For last year's words belong to last year's language. And next year's words await another voice. And to make an end is to make a beginning.

Dịch nghĩa: Những lời nói của năm ngoái thuộc về năm ngoái. Lời nói của năm tới đang chờ đợi một tiếng nói khác để tạo nên sự kết thúc là một sự khởi đầu mới.

With the new day comes new strength and new thoughts.

Dịch nghĩa: Ngày mới đến với sức mạnh và những suy nghĩ mới.

We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called opportunity and its first chapter is New Year's Day.

Dịch nghĩa: Chúng ta sẽ mở một quyển sách. Các trang của nó đều còn trống. Chúng ta sẽ tự mình đặt lời cho chúng. Cuốn sách có tên là Cơ hội và chương đầu tiên là Ngày đầu năm mới.

Let this coming year be better than all the others. Vow to do some of the things you've always wanted to do but couldn't find the time.

Dịch nghĩa: Để năm mới tới tốt lành hơn những năm khác. Hãy thực hiện một số việc mà bạn muốn làm nhưng không có thời gian.

Tổng hợp những mẫu câu khởi đầu mới bằng tiếng Anh của người nổi tiếng

Những mẫu câu khởi đầu mới bằng tiếng Anh của các danh nhân

Hầu như những câu nói khởi đầu bằng tiếng Anh của những người nổi tiếng trên thế giới đều là những câu nói truyền động lực được tích lũy từ chính kinh nghiệm của bản thân mỗi người. Sự khởi đầu của họ đạt được những thành công như ngày hôm nay đều đáng được ghi nhận và học hỏi bởi thế hệ mai sau.

If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. (Paulo Coelho)

Dịch nghĩa: Nếu bạn đủ can đảm để nói lời tạm biệt, cuộc đời sẽ thưởng cho bạn một lời chào ngày mới.

There are two mistakes one can make along the road to truth… not going all the way, and not starting. (Buddha)

Dịch nghĩa: Có hai sai lầm mà người ta có thể mắc phải trên con đường đi đến sự thật là: không đi hết chặng đường và không bắt đầu.

Keep on beginning and failing. Each time you fail, start all over again, and you will grow stronger until you have accomplished a purpose – not the one you began with perhaps, but one you’ll be glad to remember. (Anne Sullivan)

Dịch nghĩa: Hãy cứ bắt đầu và thất bại. Mỗi lần thất bại hãy bắt đầu lại từ đầu và bạn sẽ trở nên mạnh mẽ cho đến khi đạt được mục tiêu - có lẽ không phải vì mục đích mà bạn đã bắt đầu mà là mục tiêu mà bạn sẽ nhớ đến sau này.

Dreams are renewable. No matter what our age or condition, there are still untapped possibilities within us and new beauty waiting to be born. (Dale Turner)

Dịch nghĩa: Những giấc mơ có thể khởi tạo được bất kể tuổi tác hay tình trạng của chúng ta như thế nào? Vẫn có những khả năng chưa được khai thác từ bên trong chúng ta và những vẻ đẹp mới đang chờ được khai mở.

A journey of a thousand miles begins with a single step. (Lao Tzu)

Dịch nghĩa: Một cuộc hành trình dài ngàn dặm bắt đầu bằng được bước chân đầu tiên duy nhất.

You’re off to great places! Today is your day! Your mountain is waiting, So get on your way! (Dr. Seuss)

Dịch nghĩa: Bạn đã bỏ qua những nơi tuyệt vời. Ngày hôm nay là ngày của bạn. Những mục tiêu của bạn đang chờ đợi. Vì vậy hãy lên đường.

The funny thing about wishes. Sometimes all it took to make them come true was a first step. (T.J. Klune)

Dịch nghĩa: Thật buồn cười khi chỉ biết mơ ước. Đôi khi tất cả những điều cần làm để biến ước mơ thành hiện thực cần những bước đầu tiên.

Right at the end of the road, a new way will be revealed. (Hiral Nagda)

Dịch nghĩa: Ngay ở cuối đường đi là một con đường mới sẽ xuất hiện.

Each new day is a blank page in the diary of your life. The secret of success is in turning that diary into the best story you possibly can. (Douglas Pagels)

Dịch nghĩa: Mỗi ngày mới là một trang nhật ký trống trong cuộc đời của bạn bí quyết thành công là hãy biến cuốn nhật ký đó thành một câu chuyện hay nhất có thể.

Như vậy, những mẫu câu khởi đầu mới tiếng Anh được tổng hợp và chia sẻ trong bài viết trên Học tiếng Anh. Để mọi người có thể trích dẫn và chia sẻ đến bạn bè, người thân đang cần một chút cảm hứng và động lực trong cuộc sống.

Cùng chuyên mục:

1001+ câu thả thính bằng tiếng Anh ngọt ngào đốn tim crush

1001+ câu thả thính bằng tiếng Anh ngọt ngào đốn tim crush

Những mẫu câu thả thính tiếng Anh nhẹ nhàng, ngọt ngào, hài hước, cực chất…

Tổng hợp câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh 2024

Tổng hợp câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh 2024

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh giúp cho con người có…

50+ Mẫu câu hỏi tiếng Anh về thời tiết kèm trả lời chuẩn nhất

50+ Mẫu câu hỏi tiếng Anh về thời tiết kèm trả lời chuẩn nhất

Tổng hợp những mẫu câu hỏi thời tiết bằng tiếng Anh phổ biến và cách…

99 Câu nói tiếng Anh về con gái tạo khích lệ và sự mạnh mẽ

99 Câu nói tiếng Anh về con gái tạo khích lệ và sự mạnh mẽ

Tổng hợp các câu nói tiếng Anh về con gái ca ngợi sự độc lập,…

99+ Câu nói tiếng Anh về sự lạc quan yêu bản thân và cuộc sống

99+ Câu nói tiếng Anh về sự lạc quan yêu bản thân và cuộc sống

Câu nói tiếng Anh về sự lạc quan giúp bạn yêu đời hơn và tiếp…

Tổng hợp những câu nói hay về gia đình trong tiếng Anh năm 2024

Tổng hợp những câu nói hay về gia đình trong tiếng Anh năm 2024

Những câu nói hay về gia đình mang ý nghĩa nhắc nhở những giá trị…

Bài hát tiếng Anh cho bé, tổng hợp theo chủ đề cực hay

Bài hát tiếng Anh cho bé, tổng hợp theo chủ đề cực hay

Top các bài hát tiếng Anh cho bé về chủ đề gia đình hay nhất.…

Những câu đố vui bằng tiếng anh có đáp án vừa vui vừa học hiệu quả

Những câu đố vui bằng tiếng anh có đáp án vừa vui vừa học hiệu quả

Câu đố có tên gọi tiếng Anh là riddle, cùng tìm hiểu hơn 50 câu…

xem bóng đá xoilac trực tiếp bóng đá xoilac tv
Top