MỚI CẬP NHẬT

Listen and Repeat nghĩa là gì?

Bạn không biết nghĩa tiếng Việt của cụm từ Listen and Repeat trong tiếng Anh? Hãy cùng hoctienganhnhanh.vn khám phá trong bài hướng dẫn này nhé.

Listen and Repeat trong tiếng Anh nghĩa là lắng nghe và lặp lại. Nếu bạn được giáo viên đọc từ này thì bạn hãy lắng nghe đoạn hội thoại từ Audio, hoặc từ một người nào đó. Sau đó bạn hãy phát âm lại những gì mà họ đã nói.

Nghe cách đọc cụm từ listen and repeat tại Google Translate tại đây.

Cách phát âm từng từ như sau:

  • Listen (ˈlis(ə)n) là động từ (v), nghĩa tiếng Anh là lắng nghe.
  • Repeat (rəˈpēt) cũng là động từ (v), nghĩa tiếng Anh là lặp lại cái gì đó.

Trên là phần giải thích nghĩa của cụm từ tiếng Anh "listen and repeat" sang tiếng Việt.

Cùng chuyên mục:

Top