MỚI CẬP NHẬT

Tài liệu & đề thi

Chuyên mục Tài liệu & đề thi, xem tất cả các bài viết thuộc chuyên mục này tại đây.

Leave for là gì? Nghĩa và cách sử dụng Leave trong tiếng Anh

Leave for là gì? Nghĩa và cách sử dụng Leave trong tiếng Anh

Leave for đóng vai trò là danh từ, động từ có ý nghĩa rời bỏ,…

Top