MỚI CẬP NHẬT

Từ vựng Việt Anh

Chuyên mục Từ vựng Việt Anh, xem tất cả các bài viết thuộc chuyên mục này tại đây.

Gỏi bò bóp thấu tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ

Gỏi bò bóp thấu tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ

Gỏi bò bóp thấu tiếng Anh là squeezed beef salad (phát âm là /skwiːz bi:f…

Gỏi khô bò tiếng Anh là gì? Phát âm và cụm từ đi kèm

Gỏi khô bò tiếng Anh là gì? Phát âm và cụm từ đi kèm

Gỏi khô bò tiếng Anh là green papaya with beef jerky salad (/ɡriːn pəˈpaɪ.ə wɪð…

Bánh mì bò kho tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ đi kèm

Bánh mì bò kho tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ đi kèm

Bánh mì bò kho tiếng Anh là beef stew with a baguette (phát âm là…

Mì xào bò tiếng Anh là gì? Cách phát âm đúng và ví dụ

Mì xào bò tiếng Anh là gì? Cách phát âm đúng và ví dụ

Mì xào bò tiếng Anh là beef noodle stir-fried (phát âm là /biːf/, /ˈnuː.dəl/, /stɝː/…

Cơm chiên hải sản tiếng Anh là gì? Ví dụ và cụm từ liên quan

Cơm chiên hải sản tiếng Anh là gì? Ví dụ và cụm từ liên quan

Cơm chiên hải sản tiếng Anh là seafood fried rice (/ˈsiː.fuːd/, /fraɪd/ và /raɪs/). Tìm…

Mì xào hải sản tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ

Mì xào hải sản tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ

Mì xào hải sản trong tiếng Anh là seafood fried noodles (phát âm là /ˈsiː.fuːd/,…

Quân nhân tiếng Anh là gì? Ví dụ và cụm từ liên quan

Quân nhân tiếng Anh là gì? Ví dụ và cụm từ liên quan

Quân nhân tiếng Anh là Military personnel (/ˈmɪlətri ˌpɜːsəˈnel/) .Tìm hiểu phát âm, từ vựng,…

Nhân viên triển khai phần mềm tiếng Anh là gì? Phát âm và ví dụ

Nhân viên triển khai phần mềm tiếng Anh là gì? Phát âm và ví dụ

Nhân viên triển khai phần mềm tiếng Anh là Software Developer (/ˈsɒftweər dɪˈveləpə(r)/). Học kiến…

Chủ cửa hàng tiếng Anh là gì? Cụm từ và mẫu giao tiếp

Chủ cửa hàng tiếng Anh là gì? Cụm từ và mẫu giao tiếp

Chủ cửa hàng tiếng Anh là shopkeeper (phát âm là /ˈʃɒpˌkiːpər/). Học thêm cách phát…

Nhân viên an ninh tiếng Anh là gì? Ví dụ song ngữ và hội thoại

Nhân viên an ninh tiếng Anh là gì? Ví dụ song ngữ và hội thoại

Nhân viên an ninh tiếng Anh là security guard (phát âm là /sɪˈkjʊərəti ɡɑːd/). Tìm…

Nhân viên bán hàng tiếng Anh là gì? Ví dụ và mẫu giao tiếp

Nhân viên bán hàng tiếng Anh là gì? Ví dụ và mẫu giao tiếp

Nhân viên bán hàng tiếng Anh là sales clerk (phát âm là /ˈseɪlz klɑːk/). Học…

Xiên nướng tiếng Anh là gì? Ví dụ và hội thoại liên quan

Xiên nướng tiếng Anh là gì? Ví dụ và hội thoại liên quan

Xiên nướng trong tiếng Anh là skewer (phát âm là /ˈskjuː.ɚ/). Hãy cùng tìm hiểu…

Phóng viên tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ minh hoạ

Phóng viên tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ minh hoạ

Phóng viên tiếng Anh là Reporter (phát âm: /rɪˈpɔːrtər/). Tìm hiểu cách phát âm chuẩn…

Lễ tân tiếng Anh là gì? Các phát âm chuẩn và đoạn hội thoại

Lễ tân tiếng Anh là gì? Các phát âm chuẩn và đoạn hội thoại

Lễ tân tiếng Anh là receptionist (phát âm: /rɪˈsɛpʃənɪst/). Tìm hiểu cách phát âm, từ…

Ca sĩ tiếng Anh là gì? Ví dụ song ngữ và hội thoại liên quan

Ca sĩ tiếng Anh là gì? Ví dụ song ngữ và hội thoại liên quan

Ca sĩ tiếng Anh là Singer (/ˈsɪŋə(r)/). Tìm hiểu cách phát âm theo phiên âm…

Mì trường thọ tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ đi kèm

Mì trường thọ tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ đi kèm

Mì trường thọ tiếng Anh là longevity noodles (phát âm là /lɑːnˈdʒev.ə.t̬i/ và /ˈnuː.dəlz/). Cùng…

Kẹo hồ lô tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ

Kẹo hồ lô tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ

Kẹo hồ lô trong tiếng Anh là sugar-coated haws (phát âm là /ʃʊɡ.ɚˈkoʊ.t̬ɪd/ và /hɑːz/).…

Nhân viên trực điện thoại tiếng Anh là gì? Cách phát âm chuẩn

Nhân viên trực điện thoại tiếng Anh là gì? Cách phát âm chuẩn

Nhân viên trực điện thoại tiếng Anh là telephone operator (phát âm là /ˈtelɪfəʊn ˈɒpəreɪtər/).…

Cẩn thận tiếng Anh là gì? Học phát âm và ví dụ liên quan

Cẩn thận tiếng Anh là gì? Học phát âm và ví dụ liên quan

Cẩn thận tiếng Anh là careful, phát âm là /ˈkeə.fəl/. Tìm hiểu cách phát âm…

Điềm tĩnh tiếng Anh là gì? Cách dùng từ qua ví dụ, hội thoại

Điềm tĩnh tiếng Anh là gì? Cách dùng từ qua ví dụ, hội thoại

Điềm tĩnh tiếng Anh là calm, phát âm là /kɑːm/. Tìm hiểu chi tiết cách…

Dũng cảm tiếng Anh là gì? Ví dụ và cách dùng từ trong giao tiếp

Dũng cảm tiếng Anh là gì? Ví dụ và cách dùng từ trong giao tiếp

Dũng cảm tiếng Anh là brave, phát âm là /breɪv/. Ghi nhớ thêm các từ…

Hống hách tiếng Anh là gì? Ví dụ song ngữ và cụm từ liên quan

Hống hách tiếng Anh là gì? Ví dụ song ngữ và cụm từ liên quan

Hống hách tiếng Anh là bossy, phát âm là /ˈbɒs.i/. Tìm hiểu cách phát âm…

Siêng năng tiếng Anh là gì? Cách phát âm chuẩn theo giọng Anh

Siêng năng tiếng Anh là gì? Cách phát âm chuẩn theo giọng Anh

Siêng năng tiếng Anh là hard-working, từ vựng chỉ phẩm chất tốt của con người;…

Tò mò tiếng Anh là gì? Bản dịch chính xác và ví dụ liên quan

Tò mò tiếng Anh là gì? Bản dịch chính xác và ví dụ liên quan

Tò mò tiếng Anh là curious thuộc nhóm từ chỉ tính cách của con người…

Can đảm tiếng Anh là gì? Cách phát âm và mẫu giao tiếp

Can đảm tiếng Anh là gì? Cách phát âm và mẫu giao tiếp

Can đảm tiếng Anh là brave, từ được dùng nói về chủ đề liên quan…

Lịch thiệp tiếng Anh là gì? Ví dụ song ngữ và từ đồng nghĩa

Lịch thiệp tiếng Anh là gì? Ví dụ song ngữ và từ đồng nghĩa

Lịch thiệp tiếng Anh là decorous, bản dịch hàng đầu trong từ điển chuyên sâu.…

Cây thông tiếng Anh là gì? Cụm từ đi kèm và hội thoại liên quan

Cây thông tiếng Anh là gì? Cụm từ đi kèm và hội thoại liên quan

Cây thông tiếng Anh là pine tree (phát âm: /paɪn tri/). Học phát âm, ví…

Cây sồi tiếng Anh là gì? Cách phát âm đúng và ví dụ liên quan

Cây sồi tiếng Anh là gì? Cách phát âm đúng và ví dụ liên quan

Cây sồi tiếng Anh là oak tree (phát âm: /oʊk tri/). Học cách phát âm,…

Thợ xăm tiếng Anh là gì? Phát âm theo từ điển Cambridge

Thợ xăm tiếng Anh là gì? Phát âm theo từ điển Cambridge

Thợ xăm tiếng Anh là officer, bạn đọc học cách phát âm theo hai giọng…

Thợ may tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ liên quan

Thợ may tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ liên quan

Thợ may tiếng Anh là Tailor (phát âm: /ˈteɪlər/). Học cách phát âm, ví dụ…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link nha cai uy tin, Link 6686 bet, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link xem bong da, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, Link bancah5, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến, xoilac, xoilac, mitom, caheo, vaoroi, caheo, 90phut, rakhoitv, 6686,
Top