MỚI CẬP NHẬT

50+ Mẫu câu thuyết trình tiếng Anh chuẩn (mở bài, thân bài, kết bài)

Mẫu câu thuyết trình tiếng Anh được xây dựng dựa trên những nguyên tắc cơ bản là những mẫu câu được dùng phổ biến nhất theo một dàn bài chung mang tính phổ quát.

Các mẫu câu trong chủ đề thuyết trình tiếng Anh được sử dụng thường xuyên trong tất cả các topic bằng tiếng Anh dành cho các sinh viên, người đi làm… Một chủ đề thuyết trình hay cần dựa vào dàn bài cơ bản bao gồm 3 phần chính và các mẫu câu tiêu biểu.

Vì vậy trong chuyên mục bài viết ngày hôm nay trên Học tiếng Anh, chúng tôi tổng hợp và chia sẻ những mẫu câu thuyết trình được sử dụng phổ biến theo đúng nguyên tắc trong giao tiếp của người Anh.

Mẫu câu thuyết trình tiếng Anh theo từng phần (mở bài, thân bài, kết bài)

Chuẩn bị outline cho các chủ đề thuyết trình tiếng Anh cần thận

Khi xây dựng những chủ đề thuyết trình tiếng Anh cho sinh viên hay các chủ đề thuyết trình tiếng Anh đơn giản theo nguyên tắc chung, người học tiếng Anh cần chú ý đến các quy tắc vàng về sự lặp lại những gì bạn sẽ nói - nói điều đó ra - nói lại những gì vừa nói. Một chủ đề thuyết trình hay cần được cấu trúc theo 3 phần cơ bản là phần giới thiệu, phần nội dung chính và phần kết thúc.

Mẫu câu thuyết trình tiếng Anh trong phần giới thiệu (mở bài)

Phần mở bài bao gồm những câu chào hỏi, giới thiệu về topic…

Người học tiếng Anh cần sử dụng một số mẫu câu trong chủ đề thuyết trình tiếng Anh gây ấn tượng và chuyên nghiệp như là:

Lời chào hỏi khán thính giả:

 • Good morning/afternoon everyone ladies and gentlemen. (Xin Chào buổi sáng/chào buổi chiều mọi người, quý vị và các bạn thân mến.)
 • Hi everyone. I'm Jack. Good to see you all. (Chào mọi người. Tôi là Jack. Rất vui được gặp tất cả các bạn.)
 • Let me introduce myself. My name is Laura, I come from the group 1 of the LA company. (Để tôi tự giới thiệu. Tên của tôi là Laura, tôi là một thành viên của nhóm 1 công ty LA.)
 • On behalf of my director/Nice company. I would like to welcome all of you. My name is David. (Thay mặt cho giám đốc/công ty Nice. Tôi xin được chào đón tất cả quý vị. Tôi tên là David.)
 • It's pleasure to welcome the President there. (Rất vinh hạnh chào đón vị chủ tịch tại đây.)
 • I'm Susan, from 11HB class, group 2. (Tôi là Susan, đến từ lớp 11HB, nhóm 2.)

Lời giới thiệu về chủ đề (topic):

 • I plan to say a few words about + name of topic. (Tôi dự định nói vài lời về chủ đề…)
 • I'm going to talk about (the name of topic). (Tôi sắp sửa nói về chủ đề…)
 • The subject of my talk is + name of topic. (Chủ đề của cuộc nói chuyện hôm nay là…)
 • Today, I'm here to present you about + name of topic. (Hôm nay, tôi đến đây để trình bày với mọi người về chủ đề…)
 • I would like to present to you (my topic). (Tôi muốn trình bày với mọi người về…)
 • As you all know, I'm going to talk to you about + name of topic. (Theo như mọi người đã biết tôi sắp sửa nói với các bạn về chủ đề…)
 • I'm happy to be here today to tell you about + name of topic. (Tôi rất vui được có mặt ở đây để trao đổi với các bạn về đề tài…)

Lời giới thiệu về bố cục của chủ đề thuyết trình:

 • I've divided my presentation into 3 party. (Tôi chia bài diễn thuyết của mình thành 3 phần.)
 • My talk will be in 3 parts. (Bài thuyết trình của tôi gồm 3 phần.)
 • I'll start with… then… next… finally. (Tôi bắt đầu với phần … sau đó là… tiếp theo đến… cuối cùng là…)
 • My presentation is divided into 3 parts. (Bài lý thuyết của tôi được chia làm 3 phần.)
 • Firstly I will talk about…(Đầu tiên tôi sẽ nói về…). Then I will look at…(Sau đó tôi sẽ chuyển đến phần…). Finally, I'll go on to talk about… (Phần cuối, tôi sẽ nói về…)

Các mẫu câu đề cập đến cách đặt câu hỏi về bài thuyết trình

 • I would like to be grateful if you could leave any question to the end. (Tôi rất vui nếu các bạn đặt câu hỏi sau khi bài thuyết trình kết thúc.)
 • Please interrupt If you have any question. (Hãy dừng tôi lại nếu bạn muốn đặt bất kỳ câu hỏi nào.)
 • After my talk, there will be time for a discussion and any question. (Sau cuộc nói chuyện, tôi sẽ có thời gian để thảo luận và đặt câu hỏi.)
 • If there is anything you're not clear about, feel free to stop me and ask any question. (Nếu có bất kỳ điều gì chưa sáng tỏ bạn có thể tự nhiên ngắt quãng và đặt câu hỏi với tôi.)

Mẫu câu thuyết trình tiếng Anh trong phần nội dung chính (thân bài)

Phần thân bài đóng vai trò chính của chủ đề thuyết trình tiếng Anh

Trong phòng nội dung chính chiếm dung lượng nhiều nhất ở các chủ đề thuyết trình tiếng Anh thì người học tiếng Anh cần đầu tư kỹ lưỡng về các thông tin, số liệu, sự phân tích, các khía cạnh khác nhau…

Điều quan trọng là liên kết các vấn đề trong một chủ đề thuyết trình tiếng Anh thành một bố cục chặt chẽ logic. Người nghe sẽ bị thuyết phục hơn nếu bạn sử dụng những hình ảnh, trình chiếu, video file âm thanh để bài thuyết trình sinh động và dễ hiểu hơn.

Một số mẫu câu sử dụng trong chủ đề thuyết trình tiếng Anh ở phần nội dung chính như sau:

Thu hút sự chú ý của khán thính giả

 • I'm going to let you know in on a secret. (Tôi sẽ tiết lộ cho bạn một bí mật.)
 • You may already know this, but just in case you don't…(Bạn có thể đã biết về điều này nhưng trong trường hợp bạn chưa biết thì…)
 • If you're only going to remember one thing, it should be… (Nếu bạn đang nhớ đến một điều gì đó, điều đó là…)
 • If you're only going to do one thing, it should be… (Nếu bạn muốn làm một điều gì đó, điều đó là…)
 • Let me bottom-line this for you. (Hãy để tôi gạch dưới điều này cho bạn.)
 • Why you need to know about…(Tại sao bạn cần biết về …)
 • Because time is tight, you may want to consider. (Bởi Vì thời gian eo hẹp, bạn nên xem xét…)

Các mẫu câu chuyển ý giữa các phần trong bài trình bày

 • So first… (Vì thế, đầu tiên là…)
 • To begin with …(Bắt đầu với…)
 • Now let's move to…(Bây giờ chúng ta chuyển sang…)
 • Now let's turn to the second part of my talk which is about…(Bây giờ hãy chuyển đến phần thứ hai của bài nói chuyện về chủ đề…)
 • Now I want to describe… (Bây giờ tôi muốn mô tả về…)
 • I would like to change direction and talk about… (Tôi muốn thay đổi định hướng và nói về…)
 • This leads me to next point. (Điều này dẫn tôi đến vấn đề kế tiếp là…)
 • I want to explain how… (Tôi muốn giải thích như thế nào…)

Các mẫu câu khi muốn giới thiệu biểu đồ minh họa:

 • Take a look at this. (Hãy để mắt nhìn đến vấn đề này)
 • If you look at this, you will see…(Nếu bạn nhìn điều này bạn sẽ hiểu được rằng…)
 • This graph shows you about. (Biểu đồ này sẽ cho bạn thấy về…)
 • This chart illustrates the figures. (Biểu đồ này minh họa cho các số liệu về…)
 • This graph gives you a breakdown of ...(Biểu đồ này cung cấp cho bạn về…)

Mẫu câu thuyết trình tiếng Anh trong phần kết thúc (kết luận)

Khi kết thúc bài thuyết trình nên gửi lời cảm ơn đến người nghe

Đối với phần kết thúc của bài thuyết trình, người học tiếng Anh cần nêu rõ ràng quan điểm và tạo ấn tượng với người nghe bằng một số mẫu câu tóm tắt vấn đề như sau:

 • Okay, that ends the third part of my talk. (Vâng, vậy là phần thứ 3 của chủ đề của tôi đã kết thúc.)
 • That's all I want to say. (Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.)
 • To sum up / Conclude… (Tóm lại, kết luận là…)
 • I would like to end with a summary of the main points. (Tôi muốn kết thúc vấn đề bằng cách tóm tắt những điểm chính sau.)
 • Well, I've covered the points that I needed to present today. (À, tôi đã bao quát các điểm quan trọng đã trình bày trong ngày hôm nay.)

Gửi lời cảm ơn đến các khán thính giả

 • Thank you for your attention. (Cảm ơn vì bạn đã lắng nghe.)
 • I would like to thank you for taking time out to listen to my presentation. (Cảm ơn vì đã bỏ thời gian để lắng nghe bài diễn thuyết của tôi.)
 • Many thanks for coming. (Rất cảm ơn mọi người đã đến đây.)
 • Well, that's it from me. Thanks alot. (À, phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn rất nhiều.)
 • May I thank you all for being such an attentive audience. (Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tập trung.)

Một số đoạn video áp dụng các mẫu câu thuyết trình tiếng Anh

Tham khảo các video trình bày các chủ đề thuyết trình tiếng Anh khác nhau

Người học tiếng Anh có thể tham khảo những đoạn video clip để rèn luyện kỹ năng thuyết trình tiếng Anh một cách lưu loát và chuyên nghiệp.

Mẫu chủ đề thuyết trình tiếng Anh về bảo vệ môi trường

Topic về Rác thải nhựa trong thời đại ngày nay và cách bảo vệ môi trường xanh cho hành tinh của chúng ta. Để bảo vệ đời sống của con người và động vật trên thế giới.

Bài thuyết trình về chuyến du lịch của học sinh bằng tiếng Anh

Các em có sử dụng một số mẫu câu tiêu biểu trong cấu trúc cơ bản của một bài diễn thuyết. Để bài viết lưu loát và dễ hiểu khi trình bày trước khán thính giả.

Chủ đề thuyết trình tiếng Anh My family

Đây là một trong những chủ đề thường xuyên xuất hiện trong các bài thi speaking quan trọng. Vì vậy người học tiếng Anh có thể tham khảo đoạn hội thoại sau đây của những người học tiếng Anh online.

Như vậy, các mẫu câu thường sử dụng trong các mẫu câu thuyết trình tiếng Anh giúp cho người học tiếng Anh có thể hình thành outline hoàn chỉnh cho một bài thuyết trình trước đám đông hoặc ban giám khảo của các cuộc thi speaking. Người học tiếng Anh có thể dựa vào cấu trúc cơ bản của một bài thuyết trình tiếng Anh để xây dựng cho mình một bài văn nói đúng theo phong cách của người bản xứ.

Cùng chuyên mục:

1001+ câu thả thính bằng tiếng Anh ngọt ngào đốn tim crush

1001+ câu thả thính bằng tiếng Anh ngọt ngào đốn tim crush

Những mẫu câu thả thính tiếng Anh nhẹ nhàng, ngọt ngào, hài hước, cực chất…

Tổng hợp câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh 2024

Tổng hợp câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh 2024

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh giúp cho con người có…

50+ Mẫu câu hỏi tiếng Anh về thời tiết kèm trả lời chuẩn nhất

50+ Mẫu câu hỏi tiếng Anh về thời tiết kèm trả lời chuẩn nhất

Tổng hợp những mẫu câu hỏi thời tiết bằng tiếng Anh phổ biến và cách…

99 Câu nói tiếng Anh về con gái tạo khích lệ và sự mạnh mẽ

99 Câu nói tiếng Anh về con gái tạo khích lệ và sự mạnh mẽ

Tổng hợp các câu nói tiếng Anh về con gái ca ngợi sự độc lập,…

99+ Câu nói tiếng Anh về sự lạc quan yêu bản thân và cuộc sống

99+ Câu nói tiếng Anh về sự lạc quan yêu bản thân và cuộc sống

Câu nói tiếng Anh về sự lạc quan giúp bạn yêu đời hơn và tiếp…

Tổng hợp những câu nói hay về gia đình trong tiếng Anh năm 2024

Tổng hợp những câu nói hay về gia đình trong tiếng Anh năm 2024

Những câu nói hay về gia đình mang ý nghĩa nhắc nhở những giá trị…

Bài hát tiếng Anh cho bé, tổng hợp theo chủ đề cực hay

Bài hát tiếng Anh cho bé, tổng hợp theo chủ đề cực hay

Top các bài hát tiếng Anh cho bé về chủ đề gia đình hay nhất.…

Những câu đố vui bằng tiếng anh có đáp án vừa vui vừa học hiệu quả

Những câu đố vui bằng tiếng anh có đáp án vừa vui vừa học hiệu quả

Câu đố có tên gọi tiếng Anh là riddle, cùng tìm hiểu hơn 50 câu…

xem bóng đá xoilac trực tiếp bóng đá xoilac tv
Top