MỚI CẬP NHẬT

Tổng hợp câu hỏi tiếng Anh về ngày 30/4 và 1/5 và trả lời

Tổng hợp câu hỏi tiếng Anh về ngày 30/4 và 1/5 hay và đầy đủ nhất. Khám phá ý nghĩa của các câu nói và bổ trợ từ vựng liên quan.

30/4 và 1/5 là 2 ngày lễ lớn ở Việt Nam. Vậy bạn đã biết được các câu hỏi thường gặp liên quan tới chúng cũng như cách trả lời câu hỏi tiếng Anh về ngày 30/4 và 1/5 chưa? Nếu chưa, hãy cùng học tiếng Anh nhanh tìm hiểu các kiến thức ở trên dưới bài viết dưới đây nhé!

Tổng hợp câu hỏi tiếng Anh về ngày 30/4 và 1/5

Các câu hỏi về ngày lễ 30/4 và ⅕ bằng tiếng Anh

Đầu tiên, ta cần biết được đâu là một số câu hỏi phổ biến về 2 ngày lễ ở trên. Dưới đây hoctienganhnhanh.vn đã sưu tầm một số câu hỏi để bạn có thể tham khảo.

 • What is the significance of April 30th in the history of vietnamese? (Ngày 30 tháng 4 có ý nghĩa gì trong lịch sử của người Việt Nam vậy?)
 • How do people in Vietnam celebrate Reunification Day on April 30th? (Người dân Việt Nam thường tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng 30/4 như thế nào?)
 • Can you help me explain the historical events that led to the observance of April 30th as a national holiday in Vietnam? (Bạn có thể giúp mình giải thích các sự kiện lịch sử dẫn đến việc lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày Quốc khánh của được không?)
 • What are some traditional activities or customs associated with the celebration of Reunification Day in Vietnam? (Một số hoạt động hoặc phong tục truyền thống gắn liền với lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng 30/4 ở Việt Nam là gì vậy?)
 • Are there any specific foods or dishes that are commonly prepared during the festivities on April 30th? (Có những món ăn đặc trưng nào thường được chuẩn bị trong ngày lễ 30 tháng 4 vậy nhỉ?)
 • In what ways do Vietnamese people commemorate Labor Day on May 1st? (Người dân Việt Nam thường kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động (1/5) như thế nào vậy?)
 • Could you describe some of the typical events that take place in Vietnam on May 1st for Labor Day? (Bạn có thể mô tả một số sự kiện tiêu biểu thường diễn ra ở Việt Nam vào Ngày Quốc tế Lao động 1/5 không?)
 • How has the observance of Labor Day in Vietnam evolved over the years, and what does it mean to the people today? (Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động ở Việt Nam đã thay đổi như thế nào qua nhiều năm và nó có ý nghĩa gì đối với người dân ngày nay?)
 • Are there any particular symbols or decorations that are commonly used to mark both April 30th and May 1st in Vietnam? (Ở Việt Nam, có những biểu tượng hoặc vật trang trí gì thường được sử dụng vào ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vậy?)
 • What are some of the differences between the way Reunification Day and Labor Day are celebrated in urban areas versus rural regions of Vietnam? (Sự khác biệt giữa cách tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 ở thành phố và nông thôn Việt Nam là gì?)

Cách trả lời câu hỏi tiếng Anh về ngày 30/4 và 1/5 bằng tiếng Anh

Làm thế nào để trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh về 2 ngày lễ lớn 30.4 và 1.5

Trả lời câu hỏi tiếng Anh về ngày 30/4

Khi trả lời câu hỏi tiếng Anh về ngày 30/4, người dân Việt Nam thường dùng thái độ tự hào khi nói về ngày đặc biệt này. Vậy bạn đã biết cách trả lời một số câu hỏi về ngày 30/4 thường gặp bằng tiếng Anh chưa? Nếu chưa, hãy tham khảo các cách trả lời dưới đây nhé!

 • Câu hỏi: What is the name of the holiday celebrated on April 30 in Vietnam? (Ngày 30 tháng 4 là ngày lễ gì vậy?)

=> Trả lời: Liberation Day (Ngày Giải Phóng)

 • Câu hỏi: What is the significance of April 30th in Vietnam? (Ngày 30 tháng 4 có ý nghĩa gì đối với nước Việt Nam?)

=> Trả lời: April 30th is a significant date in Vietnamese history as it marks the day of the country's reunification in 1975. On this day, North and South Vietnam were officially reunified after many years of division and conflict. (Ngày 30 tháng 4 là một ngày quan trọng trong lịch sử Việt Nam, đánh dấu sự kiện đất nước thống nhất vào năm 1975. Vào ngày này, miền Bắc và miền Nam Việt Nam chính thức đã được thống nhất sau nhiều năm chia cắt và xung đột.)

Trả lời câu hỏi về ngày 1/5 bằng tiếng Anh

Gợi ý trả lời câu hỏi tiếng Anh về ngày Quốc tế Lao Động

Ngoài gợi ý về cách trả lời cho ngày 30/4 ở trên, dưới đây chúng tôi cũng sưu tầm một số cách trả lời cho ngày ⅕ - ngày lễ Quốc tế Lao Động ở Việt Nam.

 • Câu hỏi: What is the significance of May 1st in Vietnam? (Ngày 1 tháng 5 có ý nghĩa gì đối với Việt Nam?)

=> Trả lời: May 1st is International Workers' Day, a holiday that is celebrated in many countries around the world, including Vietnam. The day is a celebration of the labor movement and the achievements of workers. (Ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động, đây là một ngày lễ được tổ chức trên nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Ngày ⅕ là ngày để tôn vinh phong trào công nhân và những thành quả lao động của người lao động.)

 • Câu hỏi: How do Vietnamese people celebrate International Workers' Day? (Người Việt Nam chào mừng Ngày Quốc tế Lao động như thế nào?)

=>Trả lời:

 • Participating in parades and demonstrations (Tham gia diễu hành và biểu dương.)
 • Attending cultural events and festivals (Tham dự các sự kiện văn hóa và lễ hội.)
 • Spending time with family and friends (Dành thời gian cho gia đình và bạn bè.)

Trả lời câu hỏi tiếng Anh về ngày 30/4 và 1/5 đối với bài thi IELTS Speaking

Nếu bạn được hỏi về ngày 30/4 và 1/5 trong bài thi IELTS Speaking, bạn có thể sử dụng những câu trả lời đã nêu ở trên. Ngoài ra, bạn cũng nên cố gắng nói dài hơn bằng cách cung cấp thêm thông tin và chi tiết. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Câu hỏi: Are there any specific foods or dishes that are commonly prepared and enjoyed during the festivities on April 30th? (Có món ăn đặc trưng nào thường được chuẩn bị trong ngày lễ 30 tháng 4 không?)

=> Trả lời: Certain foods and dishes are commonly prepared and enjoyed during the festivities on April 30th, symbolizing abundance, prosperity, and national pride. These include Banh Chung and Banh Tet (traditional sticky rice cakes), Nem Ran and Cha Gio (fried spring rolls), Xoi Gac (red glutinous rice), and Banh It La Gai (leaf-wrapped glutinous rice cakes).

(Vào các lễ hội mừng ngày 30 tháng 4, người dân thường chuẩn bị và thưởng thức một số món ăn đặc trưng, tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng và niềm tự hào dân tộc. Những món ăn phổ biến bao gồm: Bánh Chưng và bánh Tét, nem rán và chả giò, xôi gấc, bánh ít lá gai.)

 • Câu hỏi: Can you explain the historical events that led to the observance of April 30th as a national holiday in Vietnam? (Bạn có thể giải thích các sự kiện lịch sử dẫn đến việc lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày Quốc khánh của Việt Nam không?)

=> Trả lời: The Vietnam War, spanning from 1955 to 1975, was a major conflict that divided the country. The Liberation Army of South Vietnam, supported by North Vietnam, fought against the U.S.-backed South Vietnamese government. The war ended on April 30th, 1975, leading to the reunification of Vietnam under a single communist government. This event marked a pivotal moment in Vietnamese history, and April 30th was designated a national holiday to commemorate the victory and the country's newfound unity.

(Cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài từ năm 1955 đến năm 197 là một cuộc xung đột lớn chia cắt đất nước. Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam lúc ấy vì được sự hỗ trợ của miền Bắc Việt Nam, đã chiến đấu chống lại chính quyền bù nhìn Việt Nam đang nằm dưới sự quản lý của Mỹ. Cuộc chiến tranh kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, dẫn đến việc thống nhất Việt Nam trở thành một chính quyền cộng sản. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Việt Nam, và ngày 30 tháng 4 được chọn làm ngày Quốc khánh để kỷ niệm chiến thắng và sự thống nhất của đất nước)

Bổ sung từ vựng bổ ích khi trả lời câu hỏi tiếng Anh về ngày 30/4 và 1/5 bằng tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến 30/4 và ⅕ là gì

Ngoài việc tham khảo các mẫu câu trả lời, việc trau dồi thêm vốn từ vựng tiếng Anh cùng chủ đề cũng là một trong những điều vô cùng quan trọng. Bởi vì nó có giúp bạn có thể ứng biến được với tất cả câu hỏi tiếng Anh về ngày 30/4 và ⅕ bất ngờ. Sau đây cùng học từ vựng ngay với hoctienganhnhanh.vn nhé!

Từ vựng tiếng Anh trả lời câu hỏi tiếng Anh về ngày 30/4

Từ đơn

Cụm từ

Liberation Day/ Reunification Day/ April 30th: ngày giải phóng thống nhất đất nước

Establish peace: thiết lập hòa bình

Imperialist (n): nước đế quốc

To triumph over the enemy: đánh thắng kẻ thù

Triumph song (n): bài ca chiến thắng

Negotiate a peace agreement: đàm phán trong hòa bình

Ceasefire (n): sự đình chiến

Bring peace to the nation: mang lại hòa bình, độc lập cho đất nước, dân tộc

Liberation (n): sự giải phóng

Sign a peace treaty: ký kết hiệp ước hoà bình

Treaty (n): hiệp ước

Call for a ceasefire: kêu gọi ngừng bắn

Reunification (n): sự thống nhất

Glorious victory: chiến thắng vẻ vang

The South (n): miền Nam

Set fireworks to celebrate: đốt pháo hoa ăn mừng

Từ vựng tiếng Anh trả lời câu hỏi tiếng Anh về ngày ⅕

Từ đơn

Cụm từ

International Workers’ Day/ Labor Day/ Workers’ Day: ngày quốc tế lao động

Go on strike: đình công

Protest (n): cuộc biểu tình, sự phản đối

The rise of the working class: sự nổi dậy của giai cấp công nhân

Strike (v, n): đình công, cuộc đình công

Fight for the rights: đấu tranh cho quyền lợi

Wage (n): tiền công

Suffer under capitalist rule: chịu sự thống trị của tư bản chủ nghĩa

Victory (n) chiến thắng

Income inequality: sự không bình đẳng trong thu nhập

Working condition (n): điều kiện lao động

Resistance to torture and exploitation: chống tra tấn và bóc lột

Working class (n): tầng lớp lao động, giai cấp công nhân

Workers’ compensation: bồi thường cho người lao động

Demonstration: cuộc biểu tình

Job satisfaction: sự hài lòng trong công việc

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về 30/4 và 1/5

Đoạn hội thoại sử dụng câu hỏi tiếng Anh về ngày 30/4 và ⅕

Học trả lời câu hỏi tiếng Anh về ngày 30/4 và ⅕ bằng đoạn hội thoại

Các câu hỏi tiếng Anh liên quan đến ngày 30/4 và ⅕ tuy không xuất hiện nhiều trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, chúng lại đóng vai trò quan trọng trong việc có thể giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam với các dân tộc nước ngoài. Dưới đây hãy cùng chúng tôi khám phá cuộc đối thoại giữa Tom và Mai để cùng học cách giới thiệu văn hóa lịch sử Việt Nam nhé!

Tom: Hi, Mai. Do you have any plans for the upcoming holidays? ( Xin chào Mai, bạn có dự định gì cho các ngày lễ sắp tới không?)

Mai: Hi, Tom. Yes, I'm thinking of visiting some historical sites. It's almost April 30th and May 1st, you know. (Chào Tom, mình đang nghĩ đến việc tham quan một số địa điểm lịch sử ấy. Cũng sắp đến 30/4 và 1/5 rồi.)

Tom: Oh, right! Those are important days in Vietnam, aren't they? Could you tell me more about them? (Ồ đúng rồi! Đó là những ngày lễ rất quan trọng ở Việt Nam phải không? Bạn có thể cho mình biết thêm về chúng không?)

Mai: Sure. April 30th is Reunification Day, marking the end of the Vietnam War and the unification of North and South Vietnam. It's a day of great significance for our country. (Chắc chắn rồi. Ngày 30/4 là Ngày Giải phóng của nước mình, nó đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh và sự thống nhất của Việt Nam. Đây là ngày có ý nghĩa rất trọng đại đối với đất nước chúng mình.)

Tom: That sounds like a momentous occasion. And what about May 1st? ( Nghe có vẻ như là một dịp rất quan trọng. Vậy còn ngày 1/5 thì sao hả Mai?)

Mai: May 1st is International Workers' Day, also known as Labor Day. It's a public holiday to honor the contributions of workers to society. Many people take this opportunity to relax and enjoy time with their families. (Ngày 1/5 là Ngày Quốc tế Lao động, còn được gọi là Ngày Lao động. Đây là ngày lễ quốc gia để tôn vinh những đóng góp của người lao động cho xã hội. Nhiều người tận dụng cơ hội này để thư giãn và tận hưởng khoảng thời gian bên gia đình.)

Tom: I see. Are there any special events or traditions associated with these days? (À, ra là thế. Liệu có sự kiện đặc biệt nào hay phong tục truyền thống gì liên quan đến những ngày lễ này không Mai?)

Mai: Absolutely. On Reunification Day, there are often parades, fireworks, and various cultural activities throughout the country. As for Labor Day, it's common for people to participate in community events or simply take a break from work. (Chắc chắn là có rồi. Vào Ngày Giải phóng, nước mình thường sẽ có các cuộc diễu hành, bắn pháo hoa và các hoạt động văn hóa khác nhau trên khắp cả nước. Đối với Ngày Lao động, mọi người thường tham gia các sự kiện cộng đồng hoặc đơn giản là nghỉ ngơi sau những giờ làm việc.)

Tom: Thank you for sharing that, Mai. I didn't realize the significance of these holidays. I might join in on some of the celebrations. (Cảm ơn bạn đã chia sẻ điều đó, Mai. Mình đã không nhận ra tầm quan trọng của những ngày lễ này. Có lẽ sắp tới mình sẽ tham gia một số hoạt động chào mừng.)

Mai: You're welcome, Tom. It's a great time to experience the rich history and vibrant culture of Vietnam. (Không có gì đâu Tom. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn có thể biết và trải nghiệm lịch sử phong phú cũng như văn hóa sôi động của Việt Nam.)

Trên đây là toàn bộ các câu hỏi tiếng Anh về ngày 30/4 và ⅕ đầy đủ nhất. Chúng tôi hy vọng rằng với các câu hỏi và gợi ý trả lời ở trên, bạn đọc sẽ nắm rõ hơn về lịch sử nước mình. Đồng thời bổ sung thật nhiều kiến thức bổ ích liên quan đến topic ngày lễ ở trên.

Cùng chuyên mục:

Câu hỏi tiếng anh giao tiếp về chủ đề trường học và trả lời

Câu hỏi tiếng anh giao tiếp về chủ đề trường học và trả lời

Những câu hỏi tiếng anh giao tiếp về chủ đề trường học đầy đủ và…

Tổng hợp câu hỏi tiếng Anh về 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam

Tổng hợp câu hỏi tiếng Anh về 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam

Câu hỏi tiếng Anh về 20/11 hay còn gọi là Vietnam Teacher's Day giúp cho…

Tổng hợp câu hỏi tiếng Anh 8/3 và cách trả lời chuẩn dét

Tổng hợp câu hỏi tiếng Anh 8/3 và cách trả lời chuẩn dét

Tổng hợp những câu hỏi tiếng Anh ngày 8/3 cùng cách trả lời thông dụng,…

Tổng hợp câu hỏi tiếng Anh về âm nhạc và trả lời chuẩn

Tổng hợp câu hỏi tiếng Anh về âm nhạc và trả lời chuẩn

Câu hỏi tiếng Anh về âm nhạc có cách trả lời đơn giản, tùy thuộc…

Tổng hợp câu hỏi tiếng Anh cho trẻ mầm non và trả lời chuẩn

Tổng hợp câu hỏi tiếng Anh cho trẻ mầm non và trả lời chuẩn

Câu hỏi tiếng Anh cho trẻ mầm non từ 3 tuổi đến 5 tuổi, cùng…

Câu hỏi tiếng Anh về 20/10, tông hợp câu trả lời và đoạn hội thoại

Câu hỏi tiếng Anh về 20/10, tông hợp câu trả lời và đoạn hội thoại

Những câu hỏi tiếng Anh về 20/10 còn gọi là Vietnamese Women's Day được hướng…

Tổng hợp câu chúc mừng đám cưới bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa

Tổng hợp câu chúc mừng đám cưới bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa

Những câu chúc đám cưới bằng tiếng Anh đơn giản là happy wedding, người học…

Tổng hợp câu hỏi tiếng Anh giao tiếp lớp 1 và cách trả lời chuẩn

Tổng hợp câu hỏi tiếng Anh giao tiếp lớp 1 và cách trả lời chuẩn

Những câu hỏi tiếng Anh giao tiếp lớp 1 giúp các em thực hành cách…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com
Top