MỚI CẬP NHẬT

Cấu trúc only by, kiến thức lý thuyết và bài tập áp dụng

Cấu trúc only by trong ngữ pháp thường được sử dụng trong các dạng bài về ngữ pháp đảo ngữ với only trong tiếng Anh có nghĩa là chỉ bằng cái gì/ cách gì,...

Cấu trúc only by được xem là một trong những điểm ngữ pháp nâng cao trong các bài kiểm tra tiếng Anh với nhiều bạn học. Ngoài ra, cấu trúc này cũng là điểm cộng rất lớn trong các bài thi IELTS (Speaking và Writing). Vì vậy hãy cùng học tiếng Anh nhanh khám phá cấu trúc only by là gì và tổng hợp kiến thức về cấu trúc đảo ngữ với only trong tiếng Anh nhé!

Cấu trúc only by là gì?

Only by là điểm ngữ pháp cực kỳ quan trọng

Only có nghĩa là chỉ/ duy nhất. Only by là cấu trúc dùng để nhấn mạnh trong tiếng Anh và chúng có nghĩa là chỉ bằng/ chỉ thông qua phương thức/ cách gì đó. Cụ thể, khi nhắc đến only by ta phải nhắc ngay đến cấu trúc đảo ngữ theo sau.

Ví dụ:

 • Only by working hard will you succeed. (Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ thì bạn mới thành công)
 • Only by saving money can she afford a new car. (Chỉ bằng cách tiết kiệm tiền thì cô ấy mới có đủ khả năng mua một chiếc xe mới)
 • Only by practicing regularly does he improve his skills. (Chỉ bằng cách luyện tập thường xuyên thì anh ấy mới cải thiện kỹ năng của mình)

Công thức và cách dùng cấu trúc only by chuẩn

Đảo ngữ với only rất đa dạng khiến bạn học khó khăn

Sau khi đã biết ý nghĩa của only by thì bạn cần biết cách sử dụng và sau only + gì? Cùng xem cấu trúc cụ thể như thế nhé!

Cách sử dụng: Cấu trúc này được sử dụng để nhấn mạnh rằng chỉ có một cách duy nhất để đạt được điều gì đó hoặc xảy ra một điều gì đó. Đây là một cấu trúc khá phổ biến trong tiếng Anh để nhấn mạnh tính độc nhất hoặc tính quan trọng của hành động hoặc điều kiện nào đó.

Cấu trúc: Only by + V-ing + trợ động từ + S + V

Trong đó:

 • Only by: Cụm từ này bắt đầu cấu trúc và có nghĩa là "chỉ bằng cách". Nó nhấn mạnh rằng hành động hoặc phương thức được đề cập là cách duy nhất để đạt được một kết quả nhất định.
 • V-ing: Động từ ở dạng V-ing (động từ thêm đuôi -ing) theo sau "Only by". Đây là hình thức động từ nguyên mẫu kết hợp với "-ing" để chỉ ra hành động cụ thể cần thực hiện.
 • Trợ động từ: Các trợ động từ (do, does, did, will, can,...) xuất hiện ngay sau cụm "Only by + V-ing". Trợ động từ này được dùng để nhấn mạnh câu và tuân theo quy tắc đảo ngữ trong cấu trúc câu. Từ đây các bạn cũng đã biết “Sau only là Ving hay to V hay Sau only dùng gì” rồi đúng không nào!
 • S: Chủ ngữ của câu. Sau trợ động từ, chủ ngữ được đưa ra để xác định ai hoặc cái gì thực hiện hành động.
 • V: Động từ chính của câu, mô tả hành động chính mà chủ ngữ thực hiện.

Ví dụ:

 • Only by staying positive can you overcome challenges. (Chỉ bằng cách duy trì thái độ tích cực, bạn mới có thể vượt qua thử thách)
 • Only by following the rules can we ensure fairness. (Chỉ bằng cách tuân thủ các quy tắc, chúng ta mới có thể đảm bảo sự công bằng)
 • Only by traveling can you truly understand different cultures. (Chỉ bằng cách du lịch, bạn mới có thể thực sự hiểu được các nền văn hóa khác nhau)
 • Only by investing in education can we secure a better future. (Chỉ bằng cách đầu tư vào giáo dục, chúng ta mới có thể đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn)
 • Only by listening carefully can you understand others' perspectives. (Chỉ bằng cách lắng nghe cẩn thận, bạn mới có thể hiểu được quan điểm của người khác)

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc only by (đảo ngữ của only)

Khi làm cấu trúc only by bạn nhất định phải đảo trợ động từ ra trước

Để sử dụng chính xác và hiệu quả trong việc nhấn mạnh tính độc nhất của hành động hoặc điều kiện nào đó. Bạn cần lưu ý một số điểm dưới đây:

 • Cấu trúc đảo ngữ only (only by) thường được sử dụng trong văn viết và nói trang trọng để nhấn mạnh sự cần thiết của một hành động cụ thể.
 • Trợ động từ + S + V còn có cách gọi khác là mệnh đề đảo ngữ. Việc sử dụng trợ động từ và đảo ngữ giúp câu văn trở nên mạnh mẽ và gây ấn tượng hơn.
 • Ngoài ra còn có Cấu trúc đảo ngữ Only after (Cấu trúc Only after) và Cấu trúc only if, nó hoàn toàn khác với cấu trúc đảo ngữ only (only by).

Các cấu trúc đảo ngữ với only trong tiếng Anh

Only có các dạng đảo ngữ nào?

Nguyên tắc sau only dùng gì? Sau only là Ving hay to V? Hay Only + Verb/ Auxiliary verbs là những thắc mắc mà rất nhiều bạn học về kiến thức đảo ngữ với only. Học tiếng Anh sẽ giải mã cho bạn tất tần tật cách dùng cấu trúc và cấu trúc đảo ngữ only (only by) nói riêng và only nói chung nhé!

Cấu trúc đảo ngữ với only

Cấu trúc

Nghĩa tiếng Việt

Ví dụ

Only then

Only then + trợ động từ + S + V

chỉ khi đó

Only then did I understand the importance of education. (Chỉ khi đó tôi mới hiểu được tầm quan trọng của giáo dục)

Only in this/ that way

Only in this/ that way + trợ động từ + S + V

chỉ bằng cách này hoặc cách kia

Only in this way can we solve the problem efficiently. (Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả)

Only with

Only with + N + trợ động từ + S + V

chỉ với (thứ gì đó)

Only with hard work and dedication will you achieve success.(Chỉ với sự chăm chỉ và cống hiến bạn mới đạt được thành công)

Only in

Only in + adv of time/ place + trợ động từ + S + V

chỉ (thời gian/ địa điểm,...)

Only in the morning does she feel energetic enough to exercise. (Chỉ vào buổi sáng cô ấy mới cảm thấy đủ năng lượng để tập thể dục)

Only in this town can you find such delicious street food. (Chỉ ở thị trấn này bạn mới có thể tìm thấy những món ăn đường phố ngon như vậy)

Only after

Only after + V-ing/ noun/ clause + trợ động từ + S + V

Lưu ý: Cấu trúc đảo ngữ only after phía sau có cả 3 trường hợp là V-ing/ mệnh đề và danh từ.

chỉ sau khi

Only after the meeting did he realize the significance of the project. (Chỉ sau khi cuộc họp kết thúc anh ấy mới nhận ra tầm quan trọng của dự án)

Cấu trúc only if

Only if + clause + trợ động từ + S + V

chỉ nếu

Only if you study hard will you pass the exam. (Chỉ nếu bạn học hành chăm chỉ bạn mới vượt qua được kỳ thi)

Hội thoại sử dụng cấu trúc only by bằng tiếng Anh kèm nghĩa

Cấu trúc đảo ngữ only (only by) + Ving trong giao tiếp

Để hiểu rõ hơn về cấu trúc only by + V gì và giúp câu nói hay hơn như thế nào. Học tiếng Anh mời bạn tham khảo đoạn hội thoại dưới đây:

Alice: Hey Bob, I heard you passed the exam with flying colors! How did you manage that? (Này Bob, tôi nghe nói bạn đã vượt qua kỳ thi với kết quả xuất sắc! Làm thế nào mà bạn làm được điều đó?)

Bob: Thanks, Alice! Only by studying hard every single day did I manage to pass. (Cảm ơn, Alice! Chỉ bằng cách học hành chăm chỉ mỗi ngày tôi mới có thể vượt qua được)

Alice: Wow, that sounds intense. I guess that's the only way to succeed. (Wow, nghe có vẻ căng thẳng đấy. Tôi đoán đó là cách duy nhất để thành công)

Bob: Absolutely. Only in the last week before the exam did I really feel the pressure. (Chính xác. Chỉ trong tuần cuối cùng trước kỳ thi tôi mới thực sự cảm thấy áp lực)

Alice: I can imagine. So, what's next for you? (Tôi có thể tưởng tượng được. Vậy, kế hoạch tiếp theo của bạn là gì?)

Bob: Well, only if I get accepted into the university program I applied for will I consider my efforts worthwhile. (Chỉ nếu tôi được chấp nhận vào chương trình đại học mà tôi đã nộp đơn thì tôi mới cảm thấy những nỗ lực của mình xứng đáng)

Alice: I'm sure you will. By the way, do you know how to improve my running speed? (Tôi chắc chắn bạn sẽ làm được. Nhân tiện, bạn có biết làm thế nào để cải thiện tốc độ chạy của tôi không?)

Bob: Only by practicing regularly and maintaining a healthy diet can you improve your running speed. (Chỉ bằng cách luyện tập thường xuyên và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh bạn mới có thể cải thiện tốc độ chạy của mình)

Alice: That makes sense. I've also been trying to reduce my stress levels lately. (Điều đó có lý. Tôi cũng đang cố gắng giảm mức độ căng thẳng của mình gần đây)

Bob: Only by practicing mindfulness and staying positive can you effectively reduce stress. (Chỉ bằng cách thực hành chánh niệm và giữ thái độ tích cực bạn mới có thể giảm căng thẳng một cách hiệu quả)

Alice: Thanks for the advice, Bob. It's always helpful talking to you. (Cảm ơn lời khuyên của bạn, Bob. Nói chuyện với bạn lúc nào cũng hữu ích)

Bob: Anytime, Alice! Remember, only through perseverance do we achieve our goals. (Bất cứ lúc nào, Alice! Nhớ rằng, chỉ qua sự kiên trì chúng ta mới đạt được mục tiêu của mình)

Bài tập cấu trúc đảo ngữ only by kèm đáp án

Vận dụng cấu trúc only by + V-ing + mệnh đề đảo ngữ để xử lý các bài tập dưới đây để nâng cao khả năng ghi nhớ ngữ pháp đảo ngữ của mình.

Bài tập

Hãy chia dạng thức đúng của động từ để những câu sau có nghĩa:

 1. Only by working hard __________ succeed.
 2. Only by saving money __________ afford a new car.
 3. Only by practicing regularly __________ improve his skills.
 4. Only by studying hard __________ pass the exam.
 5. Only by eating healthy food __________ maintain good health.
 6. Only by following the rules __________ avoid trouble.
 7. Only by exercising daily __________ lose weight.
 8. Only by reading more books __________ improve their knowledge.
 9. Only by communicating openly __________ resolve conflicts.
 10. Only by learning from mistakes __________ grow as a person.

Đáp án

 1. Only by working hard can he succeed.
 2. Only by saving money will she afford a new car.
 3. Only by practicing regularly does he improve his skills.
 4. Only by studying hard can they pass the exam.
 5. Only by eating healthy food will you maintain good health.
 6. Only by following the rules does he avoid trouble.
 7. Only by exercising daily can she lose weight.
 8. Only by reading more books will they improve their knowledge.
 9. Only by communicating openly can we resolve conflicts.
 10. Only by learning from mistakes does he grow as a person.

Vậy là hoctienganhnhanh.vn đã giải thích chi tiết về cấu trúc only by trong tiếng Anh cho các bạn rồi đúng không nè. Hy vọng, với những thông tin này bạn sẽ dễ dàng sử dụng điểm ngữ pháp này vào các bài thi tiếng Anh hiệu quả. Đừng quên theo dõi chuyên mục ngữ pháp của học tiếng Anh để học nhiều bài học hay nhé! Chúc các bạn học tốt!

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link nha cai uy tin, Link 6686 bet, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link xem bong da, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, Link bancah5, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,
Top