MỚI CẬP NHẬT

Consider to V hay Ving? Trả lời chính xác từ chuyen gia

Consider mang nghĩa cân nhắc, xem xét và được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh riêng biệt. Dùng consider to V hay Ving chi tiết có thật sự khó? Xem ngay!

Khi bạn bắt đầu học tiếng Anh, một trong những từ đầu tiên bạn sẽ gặp là consider. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta vẫn có thể bị nhầm lẫn về ý nghĩa của từ này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của từ consider và cách sử dụng nó trong các trường hợp khác nhau.

Consider nghĩa tiếng Việt là gì?

Bạn có biết ý nghĩa của consider trong tiếng Việt?

Theo định nghĩa từ điển Oxford, consider là một động từ trong tiếng Anh, với nghĩa là xem xét, cân nhắc hoặc suy nghĩ về một vấn đề hay ý tưởng một cách kỹ lưỡng và chi tiết. Khi sử dụng từ consider, người nói hay người viết đang thể hiện việc tập trung và suy nghĩ về một vấn đề hoặc ý tưởng nào đó để đưa ra quyết định hoặc đánh giá một cách chính xác.

Từ consider là một trong những từ phổ biến nhất trong văn phong tiếng Anh, được sử dụng rộng rãi trong các bài nói, bài viết hoặc thư từ. Điều này đặc biệt đúng trong các lĩnh vực như kinh doanh, giáo dục, luật pháp, chính trị và khoa học.

Sử dụng consider to hay Ving?

Nên dùng consider to V hay consider V-ing trong từng trường hợp ra sao?

Khi sử dụng từ consider, bạn có thể lựa chọn giữa hai cấu trúc ngữ pháp khác nhau, đó là consider to V hoặc consider V-ing. Trước khi quyết định sử dụng cấu trúc nào phù hợp với ngữ cảnh sử dụng, hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa chúng.

Consider + to V

Cấu trúc consider to V được sử dụng khi muốn thể hiện một hành động được khuyến khích hoặc đề nghị. Khi sử dụng cấu trúc này, động từ "to" được sử dụng sau từ consider. Ví dụ: "I consider him to be a valuable member of the team". Trong trường hợp này, người nói đang đánh giá một người nào đó là thành viên có giá trị đối với nhóm.

consider + V-ing

Trong khi đó, cấu trúc consider V-ing được sử dụng để chỉ ra việc người nói đang cân nhắc hoặc suy nghĩ về một hành động đang xảy ra.

Ví dụ: "I am considering changing my job". Trong trường hợp này, người nói đang suy nghĩ về việc thay đổi công việc của mình.

Tuy nhiên, khi sử dụng cấu trúc consider V-ing, hãy lưu ý rằng nó thường mang tính chủ động hơn, tức là người nói đang thực hiện việc cân nhắc và suy nghĩ về hành động đó. Trong khi đó, cấu trúc consider to V thường được sử dụng để đánh giá một người hay một vật.

Ví dụ cụ thể, trong trường hợp muốn mời một người bạn đi chơi, bạn có thể sử dụng cấu trúc consider to V như sau: "I consider you to be a good friend, would you like to go out with me this weekend?". Trong trường hợp này, bạn đang đánh giá rằng người bạn là một người bạn tốt, và muốn mời anh ta đi chơi cùng mình.

Trong trường hợp muốn bày tỏ sự suy nghĩ về việc thay đổi công việc, bạn có thể sử dụng cấu trúc consider V-ing như sau: "I am considering changing my job because I want to learn new skills". Trong trường hợp này, bạn đang suy nghĩ về việc thay đổi công việc để học hỏi thêm kỹ năng mới.

Vận dụng cấu trúc consider vào bài tập cụ thể

Bài tập 1:

Hãy hoàn thành các câu sau với động từ consider và động từ thích hợp (to V hoặc Ving):

 1. Have you _________ (consider) to take a gap year before starting college?

 2. She is ___________ (consider) starting her own business next year.

 3. They _________ (consider) taking a trip to Europe this summer.

 4. He _________ (consider) quitting his job, but he hasn't made a final decision yet.

 5. We are ___________ (consider) moving to a bigger house in the near future.

 6. The company is ___________ (consider) expanding into international markets.

 7. I _________ (consider) studying abroad next semester.

Đáp án:

 1. Have you considered taking a gap year before starting college?

 2. She is considering starting her own business next year.

 3. They are considering taking a trip to Europe this summer.

 4. He is considering quitting his job, but he hasn't made a final decision yet.

 5. We are considering moving to a bigger house in the near future.

 6. The company is considering expanding into international markets.

 7. I am considering studying abroad next semester.

Bài tập 2:

Hãy điền động từ thích hợp vào chỗ trống với "to V" hoặc "Ving":

 1. We _________ (consider) going to the beach this weekend.

 2. He _________ (consider) to start a new hobby in his free time.

 3. The committee is _________ (consider) changing the rules for the competition.

 4. She _________ (consider) to take a break from work and travel for a few months.

 5. They _________ (consider) buying a new car, but they haven't made a final decision yet.

 6. I am _________ (consider) to ask my boss for a raise.

 7. The school is _________ (consider) adding a new course to the curriculum next semester.

Đáp án:

 1. We are considering going to the beach this weekend.

 2. He is considering starting a new hobby in his free time.

 3. The committee is considering changing the rules for the competition.

 4. She is considering taking a break from work and traveling for a few months.

 5. They are considering buying a new car, but they haven't made a final decision yet.

 6. I am considering asking my boss for a raise.

 7. The school is considering adding a new course to the curriculum next semester.

Như vậy, hoctienganhnhanh.vn đã trả lời chính xác câu hỏi Consider to V hay Ving? Việc hiểu và sử dụng đúng cấu trúc sẽ giúp chúng ta tránh được những sai lầm trong việc sử dụng từ và giúp tăng tính chính xác trong cách diễn đạt. Nếu bạn đang học tiếng Anh, hãy lưu ý cách sử dụng đúng cấu trúc consider to V và consider Ving để nâng cao kỹ năng viết và nói tiếng Anh của mình.

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,
Top