MỚI CẬP NHẬT

Discuss đi với giới từ gì? Cấu trúc và cách dùng chuẩn ngữ pháp

Discuss đi với giới từ about, with, of, among, between để diễn tả việc thảo luận với ai đó cùng cấu trúc, các sử dụng và một số từ đồng nghĩa, trái nghĩa.

Khi kết hợp với nhiều giới từ khác nhau, mỗi động từ tiếng Anh sẽ mang những ý nghĩa riêng biệt và discuss cũng không ngoại lệ. Do đó, trong bài viết này, học tiếng Anh nhanh sẽ giúp bạn làm quen với các giới từ phổ biến liên quan đến động từ discuss.

Qua đó, giúp bạn học hiểu rõ hơn về cách sử dụng động từ discuss đi với giới từ khác nhau trong tiếng Anh đồng thời sử dụng một cách chính xác và hiệu quả trong các cuộc trò chuyện hàng ngày. Học ngay thôi nào!

Discuss đi với giới từ gì?

Discuss thường được kết hợp một số giới từ khác nhau.

Discuss là một động từ trong tiếng Anh có nghĩa là thảo luận, trò chuyện, hoặc bàn bạc về một chủ đề cụ thể với mục tiêu trao đổi ý kiến, thông tin, hoặc suy nghĩ. Khi bạn đề cập một vấn đề nào đó, bạn thường bàn luận về nó, đưa ra quan điểm và tìm hiểu ý kiến của người khác.

Discuss đi với giới từ nào phụ thuộc vào các ngữ cảnh cụ thể để diễn đạt ý tưởng biểu đạt của người nói như: about, with, of, among, between

Mỗi giới từ sẽ mang ý nghĩa và cấu trúc câu khác nhau.

Discuss đi với giới từ about

Discussion kết hợp với about khi bạn muốn nói về nội dung thảo luận.

Discuss không đi kèm giới từ about vì discuss có ý nghĩa tương đồng với talk about. Tuy vậy, có thể kết hợp giới từ about với danh từ discussion khi bạn muốn thảo luận về một chủ đề cụ thể hoặc để chỉ mục tiêu của cuộc thảo luận.

Ví dụ:

 • Let's discussion about our plans for the upcoming vacation. (Hãy thảo luận về kế hoạch của chúng ta cho kỳ nghỉ sắp tới)
 • Let's discussion about the latest developments in technology. (Hãy thảo luận về những tiến bộ mới nhất trong công nghệ)
 • We need to discussion about the budget for next year's project. (Chúng ta cần thảo luận về ngân sách cho dự án của năm sau)

Trong các ví dụ này, giới từ about kết hợp với danh từ discussion được sử dụng để đề cập tới việc thảo luận về một chủ đề cụ thể hoặc để chỉ mục tiêu của cuộc thảo luận.

Discuss đi với giới từ with

Discuss + sth + with + sb.

Discuss có thể đi kèm với giới từ with khi bạn muốn nói về việc thảo luận với một hay nhiều người cụ thể theo cấu trúc: Discuss + sth + with + sb.

Ví dụ:

 • Let's discuss the upcoming event with the organizing committee. (Hãy thảo luận về sự kiện sắp tới với ban tổ chức)
 • She wants to discuss her concerns with the manager. (Cô ấy muốn thảo luận về những lo ngại của mình với quản lý)
 • Let's discuss the proposal with the client before finalizing it. (Hãy thảo luận về đề xuất với khách hàng trước khi hoàn chỉnh nó)

Như vậy, discuss with được sử dụng để chỉ hành động thảo luận hoặc nói chuyện với một người cụ thể về một vấn đề hoặc chủ đề nào đó.

Discuss đi với giới từ of

Thảo luận về một chủ đề hoặc vấn đề cụ thể.

Khi bạn sử dụng discuss (thảo luận) với giới từ of, bạn đang nói về việc thảo luận về một chủ đề hoặc vấn đề cụ thể.

Ví dụ:

 • We should discuss the topic of climate change at the meeting. (Chúng ta nên thảo luận về chủ đề biến đổi khí hậu trong cuộc họp)
 • Let's discuss the impact of technology on society. (Hãy thảo luận về tác động của công nghệ đối với xã hội)
 • The committee will discuss the allocation of funds for various initiatives. (Ủy ban sẽ thảo luận về việc phân bổ nguồn kinh phí cho các sáng kiến khác nhau)

Trong mỗi ví dụ, discuss được sử dụng với giới từ of để chỉ đề cập đến chủ đề hoặc vấn đề cụ thể mà cuộc thảo luận đang xoay quanh.

Discuss đi với giới từ among/between

Thảo luận về sự so sánh hoặc tương quan giữa nhiều đối tượng.

Khi sử dụng discuss với giới từ among hoặc between, bạn đang thảo luận về sự so sánh hoặc tương quan giữa nhiều sự vật hoặc người.

Cách sử dụng đúng cho mỗi giới từ như sau:

 • Discuss among: Sử dụng khi bạn đang thảo luận hoặc nói chuyện với một nhóm người hoặc các thành viên trong một nhóm cụ thể.

Ví dụ: We need to discuss among ourselves how to solve this problem. (Chúng ta cần thảo luận với nhau về cách giải quyết vấn đề này)

 • Discuss between: được sử dụng khi bạn đang thảo luận hoặc nói chuyện với hai cá nhân hoặc hai bên cụ thể.

Ví dụ: They are going to discuss between the two companies to negotiate the merger terms. (Họ sẽ thảo luận giữa hai công ty để đàm phán về điều khoản sáp nhập)

Nhớ rằng among thường ám chỉ sự so sánh trong một nhóm lớn hơn hoặc không xác định, trong khi between ám chỉ sự so sánh giữa hai cá nhân hoặc các đối tượng cụ thể.

Cách dùng discuss trong tiếng Anh cơ bản

Cách dùng động từ trong tiếng Anh.

Bên cạnh nắm vững kiến thức về giới từ cùng những cấu trúc phổ biến với động từ discuss, hãy cùng học tiếng Anh nhanh bỏ túi ngay cách dùng động từ này trong tiếng Anh cơ bản nhé!

Động từ discuss kết hợp với V-ing

Việc sử dụng discuss với V-ing thường diễn tả việc thảo luận về một sự kiện, hành động hoặc tình huống đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể hoặc trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ:

 • They are discussing changing the company's policies. (Họ đang thảo luận về việc thay đổi chính sách của công ty)
 • The team is discussing improving their performance. (Nhóm đang thảo luận về việc cải thiện hiệu suất của họ)
 • She discussed buying a new car, but decided against it. (Cô ấy đã thảo luận về việc mua một chiếc xe mới, nhưng quyết định không làm)

Qua các ví dụ trên có thể thấy, discuss kết hợp với V-ing để nói về việc thảo luận hoặc xem xét một hành động hoặc sự kiện cụ thể đang diễn ra hoặc được xem xét.

Động từ discuss kết hợp với mệnh đề

Discuss có thể đi kèm với mệnh đề (clause) để thể hiện việc thảo luận hoặc bàn bạc về một vấn đề cụ thể. Mệnh đề này thường được đặt sau that hoặc whether trong cấu trúc câu.

Ví dụ:

 • They discussed that they should go on a vacation. (Họ đã thảo luận rằng họ nên đi nghỉ mát)
 • We need to discuss whether we can meet the deadline. (Chúng ta cần thảo luận liệu có thể đáp ứng được hạn chót hay không)

Lưu ý: Thông thường sau động từ discuss, bạn sẽ sử dụng that hoặc whether để bắt đầu mệnh đề.

 • That thường được sử dụng khi bạn muốn truyền đạt một sự thật hoặc ý kiến cụ thể.
 • Whether thường được sử dụng khi bạn đang thảo luận về sự lựa chọn hoặc khả năng. Mệnh đề sau discuss cần phải liên quan chặt chẽ với chủ đề hoặc vấn đề mà bạn đang thảo luận.

Các cấu trúc với discuss trong tiếng Anh

Cấu trúc discuss trong tiếng Anh

Từ discuss trong tiếng Anh có thể được sử dụng trong nhiều cấu trúc và mẫu câu khác nhau để thể hiện sự trò chuyện, thảo luận hoặc bàn luận về một chủ đề nào đó, sau đây là một số cấu trúc phổ biến mà bạn có thể gặp với động từ này để có thể sử dụng như sau:

 • Discuss + a topic/subject: Thảo luận về một chủ đề cụ thể.
 • Discuss + something with someone: Thảo luận điều gì đó với ai.
 • Discuss + the pros and cons of something: Thảo luận về những ưu và nhược điểm của một cái gì đó.
 • Discuss + the implications/effects/results of something: Thảo luận về ý nghĩa/tác dụng/kết quả của việc gì đó.
 • Discuss + in detail: Thảo luận về chi tiết.
 • Discuss + possible solutions/options: Thảo luận về các giải pháp/phương án khả thi.
 • Discuss + an issue/problem/challenge: Thảo luận về một vấn đề/vấn đề/thách thức.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với discuss trong tiếng Anh

Tránh hiểu nhầm và sử dụng ngôn ngữ chính xác hơn.

Học thêm từ đồng nghĩa và trái nghĩa không chỉ giúp nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ mà còn làm gia tăng sự tự tin trong giao tiếp và làm bài tập tiếng Anh, giúp bạn làm phong phú kho từ vựng của mình và có thêm nhiều cách diễn đạt ý đa dạng hơn.

Từ đồng nghĩa với discuss

Những từ này đều có ý nghĩa tương tự với discuss và có thể được sử dụng trong các tình huống giao tiếp khác nhau để thay thế cho nhau:

 • Talk about: Nói về
 • Converse: Trò chuyện
 • Debate: Tranh luận
 • Deliberate: Xem xét
 • Chat: Trò chuyện
 • Exchange views: Trao đổi quan điểm
 • Communicate: Giao tiếp
 • Confer: Trao đổi
 • Consider: Cân nhắc
 • Explore: Khám phá

Ví dụ:

 • Let's talk about the upcoming project. (Hãy nói về dự án sắp tới)
 • We need to converse about our future plans. (Chúng ta cần trò chuyện về kế hoạch tương lai của mình)
 • They debated the merits of the proposed policy change. (Họ tranh luận về giá trị của sự thay đổi chính sách được đề xuất)
 • The committee will deliberate on this matter tomorrow. (Ủy ban sẽ xem xét vấn đề này vào ngày mai)
 • We can chat about it over coffee. (Chúng ta có thể trò chuyện về vấn đề đó trong lúc uống cà phê)
 • We should exchange views on this important issue. (Chúng ta nên trao đổi quan điểm về vấn đề quan trọng này)
 • It's essential to communicate openly with the team. (Điều cần thiết là giao tiếp cởi mở với nhóm)
 • We will confer with the experts before making a decision. (Chúng tôi sẽ trao đổi với các chuyên gia trước khi đưa ra quyết định)
 • We need to consider all the options before deciding. (Chúng ta cần cân nhắc tất cả các phương án trước khi quyết định)
 • Let's explore different solutions to this problem. (Hãy khám phá các giải pháp khác nhau cho vấn đề này)

Từ trái nghĩa với discuss

Những từ này thể hiện sự ngăn chặn, tránh né hoặc không thảo luận về một chủ đề hoặc vấn đề cụ thể và trái nghĩa với discuss trong tiếng Anh:

 • Ignore: Bỏ qua
 • Avoid: Tránh né
 • Silence: Im lặng
 • Neglect: Bỏ bê
 • Disregard: Phớt lờ
 • Dismiss: Bác bỏ
 • Overlook: Bỏ qua
 • Evade: Trốn tránh
 • Hush: Yên lặng
 • Suppress: Ngăn chặn

Đoạn hội thoại sử dụng discuss đi với giới từ

Hội thoại sử dụng discuss + giới từ

Mindy: David, we really need to discuss among our vacation plans. (David, chúng ta thật sự cần thảo luận về kế hoạch nghỉ mát)

David: I agree, Mindy. Where should we go this year? (Tôi đồng ý, Mindy. Chúng ta nên đi đâu trong năm nay?)

Mindy: I was thinking about discussing the possibility of visiting Italy. (Tôi đang nghĩ có thể thảo luận về khả năng thăm nước Ý)

David: Italy sounds fantastic. Let's discuss the details and see if it's feasible. (Ý nghe có vẻ tuyệt vời. Hãy thảo luận về chi tiết và xem xét xem có khả thi không)

Mindy: Great! We can discuss the dates, places to visit, and the budget. (Tuyệt vời đấy! Chúng ta có thể thảo luận về các ngày, các địa điểm để thăm và ngân sách)

David: Sounds like a plan. Let's discuss among it further tonight. (Nghe có vẻ là một kế hoạch thú vị. Hãy thảo luận thêm về nó vào tối nay)

Bài tập tiếng Anh về giới từ theo sau discuss kèm đáp án

Mong rằng những bài tập này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng giới từ kết hợp với động từ discuss trong tiếng Anh!

Bài tập: Chọn đáp án đúng trong những câu dưới đây:

1. Discuss the impact of social media __________________ society.

A) in

B) on

C) at

D) for

Đáp án: B) on

2. The students gathered to discuss their plans __________________ the upcoming project.

A) on

B) of

C) for

D) with

Đáp án: C) for

3. The professor asked the students to discuss the challenges ___________________ studying abroad.

A) in

B) at

C) of

D) with

Đáp án: A) in

4. He decided to discuss the proposal _______ his colleagues before presenting it to the client.

A) about

B) on

C) of

D) with

Đáp án: D) with

5. The team had a heated discussion _______ the best approach to tackle the project’s challenges.

A) about

B) on

C) of

D) with

Đáp án: A) about

Việc sử dụng cấu trúc chính xác và hiệu quả trong giao tiếp là rất quan trọng để truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng và tránh gây hiểu lầm. Hãy cố gắng ghi nhớ và sử dụng từ discuss đi với giới từ phù hợp để có thể truyền tải nội dung tới người khác một cách chính xác nhất nhé. Cảm ơn bạn học vì đã theo dõi trang web hoctienganhnhanh.vn. Chúc các bạn học tập tốt!

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link nha cai uy tin, Link 6686 bet, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link xem bong da, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, Link bancah5, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,
Top