MỚI CẬP NHẬT

Involved đi với giới từ gì? Involved in và involved with có gì khác nhau?

Involved đi với giới từ in và with. Nghĩa của involved là bao gồm, kéo theo, làm dính líu đến, cùng với cách sử dụng trong từng trường hợp!

Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính từ involved trong tiếng Anh, một từ được sử dụng để nói về sự liên quan giữa những đối tượng khác nhau trong một vài tình huống cụ thể trong cuộc sống. Hãy cùng hoctienganhnhanh khám phá xem involved sẽ đi với giới từ nào và cách sử dụng involved khi kết hợp với các giới từ đó ra sao trong bài học dưới đây!

Involved nghĩa tiếng Việt là gì?

Involved là từ loại gì, involved trong nghĩa tiếng Việt có nghĩa là gì?

Trong tiếng Anh, involved có nghĩa là bao gồm, kéo theo, làm dính líu đến hoặc làm liên lụy đến. Involved là một tính từ, nó thường được sử dụng để chỉ sự liên quan hoặc tham gia của một người, một đối tượng hoặc một sự việc vào một vấn đề nào đó.

Tùy vào ngữ cảnh sử dụng, từ này còn có thể có nhiều nghĩa khác như đòi hỏi, thu hút tâm trí hoặc là hấp dẫn vào. Hiểu được đầy đủ các nghĩa của "involved" là điều cần thiết để sử dụng nó một cách chính xác trong các trường hợp khác nhau, chẳng hạn như:

➤ Involved mang ý nghĩa bao gồm, chứa đựng hoặc liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau.

Ví dụ: The project involved a team of engineers, designers, and technicians. (Dự án bao gồm một nhóm kỹ sư, nhà thiết kế và kỹ thuật viên)

⇒ Câu này cho thấy rằng dự án liên quan đến nhiều chuyên gia khác nhau, đóng góp các yếu tố khác nhau để hoàn thành được dự án.

➤ Involved mang ý nghĩa phức tạp hoặc rắc rối.

Ví dụ: The legal case was very involved and lasted for years. (Vụ kiện pháp lý rất phức tạp và kéo dài trong nhiều năm)

⇒ Câu này cho thấy rằng vụ kiện có nhiều khía cạnh phức tạp, liên quan đến nhiều điểm tranh chấp, gây ra nhiều khó khăn và kéo dài thời gian giải quyết.

Involved đi với giới từ gì?

Involved đi với giới từ gì?

Tính từ involved thường đi với 2 giới từ đó chính là in và with. Mỗi giới từ đi với involved đều có cách sử dụng riêng, việc hiểu rõ được cụm từ involved with hoặc involved in được sử dụng trong những tình huống nào cũng hỗ trợ các bạn rất nhiều trong quá trình học tiếng Anh của mình.

Involved đi với giới từ in

Trong tiếng Anh, cụm từ involved in có nghĩa là tham gia vào, liên quan đến hoặc bao gồm trong, nó được sử dụng trong câu tiếng Anh theo cấu trúc sau:

To be/get involved in + something.

➤ Cấu trúc này được sử dụng để miêu tả hành động tham gia vào một hoạt động, một sự kiện, một công việc hoặc một vấn đề nào đó.

Khi sử dụng cấu trúc này, chúng ta thường sử dụng danh từ hoặc động từ cụ thể, xác định rõ ràng để chỉ rõ hoạt động, công việc, sự kiện hay vấn đề mà người nói hoặc người viết muốn nói đến.

Ví dụ: She is involved in the school's drama club. (Cô ấy tham gia câu lạc bộ kịch của trường học)

Involved in có thể được sử dụng để miêu tả mối liên hệ, sự liên quan hoặc tham gia vào một hoạt động, dự án cụ thể.

Ví dụ: We were involved in a car accident on the way to the airport. (Chúng tôi đã bị liên quan đến một tai nạn xe hơi trên đường đi đến sân bay)

Giải thích: Trong tình huống này, be involved in chính là were involved in, nó được dùng để diễn tả việc chúng ta đã bị ảnh hưởng hoặc tham gia vào tai nạn đó, dù không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn.

Involved in được dùng để nói về việc đối tượng nào đó bị dính líu đến một hành động, tình huống nào đó.

Thường thì ta sẽ dùng cụm từ get involved in, nó có nghĩa là tham gia hoặc trở thành một phần của một hoạt động hoặc sự kiện nào đó để nói về tình huống này.

Đó có thể là việc tham gia vào các hoạt động như công việc tình nguyện, các dự án cộng đồng, sự kiện từ thiện, hoặc các sự kiện thể thao, giải trí và giáo dục.

Ví dụ: He decided to get involved in the environmental cleanup campaign to reduce pollution in the city. (Anh ta quyết định tham gia vào chiến dịch làm sạch môi trường để giảm ô nhiễm ở thành phố)

Giải thích: Trong trường hợp này, anh ấy tham gia vào chiến dịch chống ô nhiễm môi trường, đây là hoạt động góp phần làm môi trường trở nên xanh, sạch, đẹp dựa trên sự tự nguyện.

Cụm từ involved in và take part in có nghĩa tương đương nhau trong nhiều trường hợp, nhưng không thể sử dụng thay thế hoàn toàn cho nhau trong mọi trường hợp.

 • Involved in thường được sử dụng để diễn tả việc tham gia vào một hoạt động hoặc dự án cụ thể. Trong khi take part in có thể ám chỉ sự tham gia trong một sự kiện hoặc một loạt các hoạt động.
 • Involved in có thể diễn tả sự liên quan đến một vấn đề hay tình huống nào đó, trong khi take part in không có nghĩa này. Vì vậy, khi sử dụng cụm từ này, chúng ta cần xem xét ngữ cảnh để quyết định cách sử dụng phù hợp nhất.

Ví dụ cho sự khác nhau giữa involved in và take part in:

Ví dụ về involved in: She is involved in organizing the charity event next week. (Cô ấy đang tham gia tổ chức sự kiện từ thiện vào tuần tới)

⇒ Cụm từ involved in được sử dụng để mô tả sự tham gia vào công việc tổ chức cụ thể là sự kiện từ thiện.

Ví dụ về take part in: They took part in the charity run last month. (Họ đã tham gia cuộc chạy từ thiện vào tháng trước)

⇒ Cụm từ take part in được sử dụng để chỉ sự tham gia trong sự kiện cụ thể là cuộc chạy từ thiện, không phải là một công việc hoặc dự án lâu dài như involved in.

Involved đi với giới từ with

Involved with có nghĩa là liên quan, có mối quan hệ với ai đó hoặc cái gì đó. Nó thường được sử dụng để miêu tả sự liên kết hoặc tham gia với một người hoặc một tổ chức cụ thể, thường liên quan đến các hoạt động xã hội, nhóm, câu lạc bộ, nghệ thuật,...theo cấu trúc to be/get involved with + something/somebody.

Ví dụ:

 • She is involved with a local charity that helps underprivileged children. (Cô ấy tham gia tổ chức từ thiện địa phương để có thể giúp đỡ trẻ em khó khăn)
 • He got involved with a group of environmental activists to raise awareness about climate change. (Anh ấy đã tham gia với nhóm những người hoạt động bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu)
 • I had a bad experience working with that company, so I will never get involved with them again. (Tôi đã có trải nghiệm không tốt khi làm việc với công ty đó, vì vậy tôi sẽ không bao giờ làm việc với họ nữa)

Cấu trúc này có ý nghĩa tương tự với cấu trúc to be/get involved in + something, nhưng thường ám chỉ sự tương tác hoặc tham gia một cách chặt chẽ hơn.

Ví dụ: Nếu ai đó nói họ "get involved in a charity event" thì họ có thể chỉ tham gia một phần nhỏ trong sự kiện đó. Trường hợp họ nói "got involved with a charity organization" thì họ có thể có một sự tham gia chặt chẽ hơn với tổ chức đó trong hoạt động từ thiện của tổ chức đó.

Kết luận: Ở phần lý thuyết này, chúng tôi đã trình bày nghĩa và cách sử dụng của các cụm từ involved in và involved with, từ đó các bạn dễ dàng phân biệt được khi nào thì dùng involved in và khi nào thì dụng involved with trong tiếng Anh. Bên cạnh cách hỏi involved đi với giới từ gì thì các bạn cũng có thể sử dụng câu hỏi cụm từ get involved đi với giới từ gì, nó đều có câu trả lời đi với giới từ in hoặc with, nghĩa không thay đổi nhé!

Phân biệt involve và relate trong tiếng Anh

Phân biệt involve và relate trong tiếng Anh

Involve và relate đều là những từ nói về sự liên quan trong tiếng Anh, nhưng chúng có ý nghĩa khác nhau, cụ thể như sau:

➤ Involve có nghĩa là liên quan đến hoặc bao gồm một cách chặt chẽ. Nó thường được sử dụng để chỉ việc tham gia, tham gia hoặc liên quan đến một hoạt động hoặc tình huống nào đó. Nó dùng để chỉ sự tương tác hoặc sự tác động của một sự việc đến người hoặc nhóm nào đó.

Ví dụ: He didn't want to involve his parents in his financial troubles. (Anh ta không muốn kéo theo bố mẹ vào những rắc rối tài chính của mình)

➤ Relate có nghĩa là có mối quan hệ hoặc liên hệ với nhau. Nó thường được sử dụng để chỉ sự kết nối giữa hai hoặc nhiều thứ. Từ này được dùng để nói về việc kể lại hoặc diễn tả lại một câu chuyện hoặc sự kiện theo trình tự thời gian. Nó cũng có thể ám chỉ sự liên quan giữa các yếu tố hoặc vấn đề khác nhau.

Ví dụ: John related the story of his adventure in the jungle to his friends. (John kể lại câu chuyện về cuộc phiêu lưu của mình trong rừng cho bạn bè của anh ta nghe)

Các từ đồng nghĩa với involved trong tiếng Anh

Các từ đồng nghĩa với involved trong tiếng Anh

Các từ đồng nghĩa với involved trong tiếng Anh có thể bao gồm:

 • Complicated: liên quan một cách phức tạp, khó hiểu hoặc khó giải quyết
 • Connected: có liên quan
 • Engaged: đang tham gia, đang dính líu
 • Entangled: dính líu, vướng vào
 • Implicated: liên quan đến, bị dính líu
 • Participating: tham gia, tham dự
 • Associated: liên kết, liên quan
 • Committed: cam kết, tận tâm
 • Occupied: bận rộn, đang tham gia vào một hoạt động nào đó

Lưu ý rằng mỗi từ có thể có một số sự khác biệt nhỏ về ý nghĩa, tùy thuộc vào ngữ cảnh và cách sử dụng của từ đó.

Ví dụ:

The two companies were entangled in a legal dispute for years. (Hai công ty đã vướng vào tranh chấp pháp lý trong nhiều năm)

My sister and I are very connected, we talk on the phone every day. (Tôi và chị gái tôi rất thân thiết, chúng tôi nói chuyện điện thoại với nhau mỗi ngày)

The detective realized he had become entangled in a complicated situation while trying to solve the murder case (Thám tử phát hiện mình đã vướng vào một tình huống phức tạp khi cố gắng giải quyết vụ á.n m.ạ.n.g)

Đoạn hội thoại có sử dụng involved đi với giới từ with

Kevin: I heard you're involved with the new project at work. How's it going? (Tôi nghe nói bạn đang tham gia vào dự án mới tại công ty. Công việc của bạn thế nào rồi?)

William: It's been really busy. We're still in the planning phase and there are a lot of details to work out. (Nó rất bận rộn. Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn lập kế hoạch và có rất nhiều chi tiết cần phải giải quyết)

Kevin: What kind of tasks are you involved with? (Bạn tham gia vào những nhiệm vụ nào?)

William: Well, I'm mainly responsible for coordinating between different departments and making sure everyone is on the same page.(À, tôi chủ yếu phụ trách việc phối hợp giữa các phòng ban khác nhau và đảm bảo mọi người đều có thể thống nhất với nhau)

Kevin: Are you feeling overwhelmed? (Bạn có cảm thấy bị áp lực không?)

William: At times, but I'm managing. It helps to have a good team to work with. (Đôi khi có, nhưng tôi đang quản lý được. Có một đội ngũ tốt để làm việc cùng cũng giúp ích rất nhiều)

Kevin: Definitely. Keep me updated on how things are going. (Chắc chắn vậy. Hãy cập nhật cho tôi về tình hình công việc của bạn nhé)

Video có sử dụng từ involved đi với giới từ in

Video nói về cách tạo video hoạt hình dưới 10 phút có sử dụng cụm từ involved in

Bài tập về chủ đề involved đi với giới từ trong tiếng Anh

Bài tập về chủ đề involved đi với giới từ trong tiếng Anh

Bài tập: Sử dụng involved đi với giới từ with, in để hoàn thành các câu sau

 1. I'm looking to ____________ a community service project this weekend.
 2. She is ____________ a lot of charity work in her free time.
 3. They were ____________ a car accident on their way to the party.
 4. My sister is ____________ a charity organization that helps children with disabilities.
 5. He is ____________ the planning committee for the school fundraiser.
 6. I really want to _____________ the drama club this semester and audition for the school play.
 7. The artist is ____________ a new project with a group of musicians.
 8. We were ____________ a heated debate about politics last night.
 9. The company is ____________ a new project to develop eco-friendly packaging.

Đáp án

 1. get involved in
 2. involved in
 3. involved in
 4. involved with
 5. involved in
 6. get involved with
 7. involved with
 8. involved in
 9. involved in

Qua bài học "Involved đi với giới từ gì? " thì các bạn đã hoàn toàn có thể nắm được các nội dung sau: involved là từ loại gì, involved có nghĩa là gì, involved đi với giới từ nào, các từ đồng nghĩa với involved trong tiếng Anh. Cùng với nhiều ví dụ minh họa cho phần lý thuyết, video và đoạn hội thoại có sử dụng giới từ đi với involved để các bạn hiểu rõ vấn đề hơn. Hãy đến với hoctienganhnhanh.vn để có những trải nghiệm thú vị về tiếng Anh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,
Top