MỚI CẬP NHẬT

Quá khứ của breed là gì? Cách chia và cấu trúc breed chuẩn nhất

Quá khứ của breed là bred, quá khứ đơn V2 và quá khứ phân từ V3 của breed cũng là bred cùng các cấu trúc của breed trong tiếng Anh.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng và các dạng của breed, cùng với định nghĩa và các bảng chia động từ liên quan.Để dễ dàng nắm vững kiến thức từ vựng này hãy cùng hoctienganhnhanh tìm hiểu thêm các chủ chốt quan trọng liên quan đến từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh này nhé!

Breed nghĩa tiếng Việt là gì?

Breed nghĩa là gì?

Breed là một động từ có nghĩa là nuôi, nuôi dưỡng, sinh sản, lai tạo.

Chung quy lại ta hiểu breed theo các nghĩa sau:

 • Miêu tả quá trình sinh sản, lai tạo và phát triển các giống động vật hoặc cây trồng.

Ví dụ: My family breeds our female Poodle to produce puppies that we can sell to families looking for hypoallergenic pets (Gia đình tôi nuôi một con chó Poodle cái để sinh sản và sản xuất những chú chó con có thể bán cho các gia đình muốn tìm kiếm thú cưng không gây dị ứng).

 • Breed còn có thể ám chỉ quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ và rèn luyện tạo ra một cá nhân hoặc một nhóm có giá trị và phẩm chất cao.

Ví dụ: The teacher aims to breed a love of learning and curiosity in her students (Giáo viên nhằm mục đích nuôi dưỡng tình yêu học hỏi và tính tò mò trong học sinh của mình).

 • Breed cũng có thể ám chỉ sự phát triển, tạo ra và lan truyền một ý tưởng, một hành động hay một tình huống.

Ví dụ: The creative project has bred recognition and praise from the industry (Dự án sáng tạo đã tạo ra sự công nhận và khen ngợi từ ngành công nghiệp).

Quá khứ của breed là gì?

Quá khứ của breed là gì?

Quá khứ của breed là bred. Quá khứ đơn V2 và quá khứ phân từ V3 của breed hoàn toàn giống nhau đó là bred.

 • Ví dụ breed ở dạng V1: The company will breed two strains of bacteria to create a new product (Công ty sẽ lai tạo hai chủng vi khuẩn để tạo ra một sản phẩm mới).
 • Ví dụ breed ở dạng V2: The influential philosopher bred a new school of thought (Nhà triết học có ảnh hưởng đã tạo ra một trường phái tư tưởng mới).
 • Ví dụ breed ở dạng V3: The family has bred a legacy of kindness and generosity (Gia đình đã tạo ra một di sản của lòng nhân ái và sự hào phóng).

Cách phát âm của từ breed theo các dạng thức:

 • V1 (hiện tại đơn): /briːd/
 • V2 (quá khứ đơn): /bred/
 • V3 (quá khứ phân từ): /bred/

Chia động từ breed theo dạng trong tiếng Anh

 • To breed là động từ nguyên mẫu có “To”.

Ví dụ: I want to breed rabbits (Tôi muốn nuôi thỏ để lai tạo).

 • Breed Là động từ nguyên mẫu không “To”.

Ví dụ: He breeds and trains horses for racing (Anh ta lai tạo và huấn luyện ngựa để tham gia đua).

 • Breeding là danh động từ (Gerund).

Ví dụ: She has a passion for horse breeding and hopes to start her own stable one day (Cô ấy đam mê nuôi ngựa và hy vọng sẽ mở trang trại của riêng mình một ngày nào đó).

 • Bred là dạng quá khứ phân từ của động từ breed

Ví dụ: She bred her mare with a champion stallion last year (Cô ấy đã lai tạo con lừa của mình với một con ngựa hùng vĩ vào năm ngoái).

Cách chia động từ breed theo thì trong tiếng Anh

Cách chia động từ breed theo thì

Trong tiếng Anh, động từ breed là một động từ bất quy tắc và có nhiều thì khác nhau. Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào cách chia breed theo hai nhóm chủ ngữ số ít và chủ ngữ số nhiều và khám phá cách sử dụng đúng thì.

Biến đổi breed ở nhóm thì quá khứ

Bảng chia động từ breed theo 4 thì quá khứ:

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Quá khứ đơn

bred

bred

bred

bred

bred

bred

Quá khứ tiếp diễn

was breeding

were breeding

was breeding

were

breeding

were breeding

were breeding

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

had been breeding

had been breeding

had been breeding

had been breeding

had been breeding

had been breeding

Quá khứ hoàn thành

had bred

had bred

had bred

had bred

had bred

had bred

Cấu trúc của động từ breed trong các thì này:

 • Quá khứ đơn: S + breed +.....
 • Quá khứ tiếp diễn: S + was/were breeding +.....
 • Quá khứ hoàn thành: S + had + bred +.....
 • Quá khứ hoàn thành tiếp diễn: S + had been breeding +.....

Biến đổi breed ở nhóm thì hiện tại

Bảng chia động từ breed theo 4 thì hiện tại:

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Hiện tại đơn

breed

breed

breeds

breed

breed

breed

Hiện tại tiếp diễn

am breeding

are breeding

is breeding

are breeding

are breeding

are breeding

Hiện tại hoàn thành

have bred

have bred

has bred

have bred

have bred

have bred

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

have been breeding

have been breeding

has been breeding

have been breeding

have been breeding

have been breeding

Cấu trúc của động từ breed trong các thì này:

 • Hiện tại đơn: S + breed/ breeds +......
 • Hiện tại tiếp diễn: S + am/is/are breeding......
 • Hiện tại hoàn thành: S + have/has bred .....
 • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn: S + have/has been breeding + ....

Biến đổi breed ở nhóm thì tương lai

Bảng chia động từ breed theo 5 thì tương lai:

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Tương lai đơn

will breed

will breed

will breed

will breed

will breed

will breed

Tương lai tiếp diễn

will be breeding

will be breeding

will be breeding

will be breeding

will be breeding

will be breeding

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

will have been breeding

will have been breeding

will have been breeding

will have been breeding

will have been breeding

will have been breeding

Tương lai hoàn thành

will have bred

will have bred

will have bred

will have bred

will have bred

will have bred

Tương lai gần (Be going to)

am going to breed

are going to breed

is going to breed

are going to breed

are going to breed

are going to breed

Cấu trúc của động từ breed trong các thì này:

 • Tương lai đơn: S + will breed +.....
 • Tương lai tiếp diễn: S + will be breeding +.....
 • Tương lai hoàn thành: S + will have bred +.....
 • Tương lai hoàn thành tiếp diễn: S + will have been breeding +.....
 • Tương lai gần: S + am/is/are going to breed + .....

Chia động từ breed theo dạng đặc biệt

Bảng chia động từ breed ở câu điều kiện loại 2 và loại 3:

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Câu điều kiện loại 2 (Mệnh đề chính)

would breed

would breed

would breed

would breed

would breed

would breed

Câu điều kiện loại 2 (Biến thể mệnh đề chính)

would be breeding

would be breeding

would be breeding

would be breeding

would be breeding

would be breeding

Câu điều kiện loại 3 (Mệnh đề chính)

would have bred

would have bred

would have bred

would have bred

would have bred

would have bred

Câu điều kiện loại 3 (Biến thể của mệnh đề chính)

would have been breeding

would have been breeding

would have been breeding

would have been breeding

would have been breeding

would have been breeding

Bảng chia động từ breed ở câu giả định và câu mệnh lệnh:

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Present Subjunctive (Câu giả định ở hiện tại)

breed

breed

breeds

breed

breed

breed

Past Subjunctive (Câu giả định ở quá khứ)

bred

bred

bred

bred

bred

bred

Past Perfect Subjunctive (Câu giả định ở quá khứ hoàn thành)

had bred

had bred

had bred

had bred

had bred

had bred

Future Subjunctive (Câu giả định ở tương lai)

should breed

should breed

should breed

should breed

should breed

should breed

Imperative (câu mệnh lệnh)

breed

breed

breed

breed

breed

breed

Đoạn hội thoại sử dụng breed trong tiếng Anh

Đoạn hội thoại sử dụng breed

Chris: Have you seen my new fish tank? I just got some really cool fish for it (Bạn có thấy bể cá mới của tôi không? Tôi vừa mua được một số cá rất thú vị cho nó).

Julie: No, I haven't. What kind of fish did you get? (Không, tôi chưa thấy. Bạn mua loại cá gì vậy?)

Chris: I got a breed of fish called Betta fish. They have really vibrant colors and long fins.They're a breed of fish that can grow really quickly (Tôi mua một giống cá gọi là cá Betta. Chúng có màu sắc rực rỡ và vây dài. Chúng là một giống cá có thể phát triển rất nhanh).

Julie: Oh, I've heard of those. I heard they're really hard to take care of though (Ồ, tôi đã nghe về chúng. Tôi nghe nói chúng rất khó chăm sóc).

Chris: Yeah, they can be a bit finicky. But I've done my research and I think I can handle it (Vâng, chúng có thể hơi hơi khó tính. Nhưng tôi đã tìm hiểu kỹ và nghĩ rằng tôi có thể xử lý được).

Julie: Well, they look really cool. Good luck with taking care of them (Ừm, chúng trông rất đẹp. Chúc may mắn với việc chăm sóc chúng).

Bài tập về chia động từ breed theo thì trong tiếng Anh

 1. The horse breeder……………(breed) a new line of racehorses with superior speed and agility.
 2. The plant nursery …………….(breed) a new species of succulent that will thrive in low-light conditions.
 3. My family ………………(breed) rabbits for several years now. We started with just a few and now we have a whole herd.
 4. My old high school friend, Tuong, …………….(breed) orchids for many years before he retired.
 5. My family ………….(breed) a new flock of geese next year. We want to expand our farm and geese are a great addition to our livestock.

Đáp án:

 1. was breeding
 2. is going to breed
 3. has bred
 4. had been breeding
 5. will breed

Trên đây là những điều cơ bản về cách sử dụng động từ breed và cách chia thì của động từ bất quy tắc breed. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh. Hãy tiếp tục học tập và khám phá cùng với hoctienganhnhanh.vn để biết thêm nhiều điều mới mẻ trong thế giới của ngôn ngữ này.

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link nha cai uy tin, Link 6686 bet, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link xem bong da, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, Link bancah5, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,
Top