MỚI CẬP NHẬT

Quá khứ của drive là gì? Hiểu cách chia và sử dụng động từ drive

Quá khứ của drive V2 là drove, quá khứ phân từ V3 là driven, được dùng trong tiếng Anh để chỉ về hành động lái phương tiện giao thông nào đó.

Quá khứ của drive trong bảng động từ bất quy tắc có hai dạng là V2 là drove và quá khứ phân từ V3 là driven để diễn tả những hành động sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Ngoài ra, ở các thì khác nhau và các cấu trúc đặc biệt khác nhau người học cần chia cho đúng ngữ pháp trong tiếng Anh. Nếu bạn vẫn chưa nắm bắt điều đó thì chắc chắn đây là bài viết dành cho bạn.

Bài học hôm nay hoctienganhnhanh muốn gửi đến bạn đó là quá khứ của drive là gì? Cũng như rất nhiều ví dụ kèm theo để người học dễ dàng hình dung. Cùng tìm hiểu nhé!

Drive tiếng việt nghĩa là gì? Cách phát âm chuẩn

Drive có nghĩa là điều khiển phương tiện giao thông

Drive trong tiếng Việt có thể được dịch là lái xe hoặc điều khiển.

Ví dụ:

 • I enjoy going for a drive in the countryside on weekends. (Tôi thích đi chơi xa vào cuối tuần)
 • She learned to drive when she was 17 years old. (Cô ấy học lái xe khi cô ấy 17 tuổi)

Drive có nghĩa là ép buộc ai đó phải làm gì/ dồn ai đó vào thế (khó),..

Ví dụ:

 • My father always drives me to study hard for a better future. (Cha tôi luôn ép buộc tôi học tập chăm chỉ để có tương lai tốt)
 • He used manipulation and coercion to drive his employees to work overtime. (Anh ta đã sử dụng thủ đoạn lừa dối và ép buộc để ép nhân viên làm thêm giờ)

Drive có cách phát âm chuẩn theo UK và US là /draɪv/

Quá khứ của drive là gì?

Quá khứ của drive là drove

Động từ drive khi chuyển sang quá khứ và quá khứ phân từ thì drive được xem là động từ bất quy tắc, vậy nên bạn cần phải lưu ý trường hợp này. Quá khứ V2 của động từ drive trong tiếng Anh là drove, quá khứ phân từ V3 của drive là driven.

 • Quá khứ đơn (Simple past): She drove to the supermarket to buy groceries. (Cô ấy đã lái xe đến siêu thị để mua thực phẩm)
 • Quá khứ hoàn thành (Past perfect): By the time he arrived, she had already drove away. (Đến lúc anh ấy đến, cô ấy đã lái xe đi rồi)

Bảng chia các dạng động từ drive trong tiếng Anh

Dạng chia của động từ

Hình thức

Ví dụ minh họa

To - infinitive

to drive

The car broke down, so we had to drive it to the nearest mechanic. (Xe hỏng, vì vậy chúng tôi phải lái nó đến tiệm sửa xe gần nhất)

Bare infinitive (nguyên mẫu không to)

drive

After a long day at work, she enjoys the relaxing drive home. (Sau một ngày làm việc dài, cô ấy thích lái xe thư giãn về nhà)

Gerund

driving

The police officer pulled him over for driving over the speed limit. (Cảnh sát đã đuổi anh ta lại vì lái xe vượt quá giới hạn tốc độ)

Present participle (V2)

drove

They drove through the scenic countryside, enjoying the beautiful views. (Họ lái qua vùng quê đẹp mắt, tận hưởng những cảnh đẹp)

Past participle (V3)

driven

He has driven this route many times and knows it like the back of his hand. (Anh ấy đã lái qua tuyến đường này nhiều lần và biết nó như lòng bàn tay)

Cách chia động từ drive cơ bản trong tiếng Anh

Cách chia động từ drive ở các thì khác nhau

Bảng chia động từ

Số

Số ít

Số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Hiện tại đơn

drive

drive

drives

drive

drive

drive

Hiện tại tiếp diễn

am driving

are driving

is driving

are driving

are driving

are driving

Quá khứ đơn

drove

drove

drove

drove

drove

drove

Quá khứ tiếp diễn

was driving

were driving

was driving

were driving

were driving

were driving

Hiện tại hoàn thành

have driven

have driven

has driven

have driven

have driven

have driven

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

have been driving

have been driving

has been driving

have been driving

have been driving

have been driving

Quá khứ hoàn thành

had driven

had driven

had driven

had driven

had driven

had driven

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

had been driving

had been driving

had been driving

had been driving

had been driving

had been driving

Tương lai đơn

will drive

will drive

will drive

will drive

will drive

will drive

Tương lai tiếp diễn

will be driving

will be driving

will be driving

will be driving

will be driving

will be driving

Tương lai hoàn thành

will have driven

will have driven

will have driven

will have driven

will have driven

will have driven

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

will have been driving

will have been driving

will have been driving

will have been driving

will have been driving

will have been driving

Cách chia động từ drive dạng đặc biệt trong ngữ pháp tiếng Anh

Trong các cấu trúc câu đặc biệt như mệnh lệnh, câu điều kiện và câu cảm thán, việc áp dụng dạng quá khứ của động từ "drive" để diễn tả hành động không có thực hoặc mong muốn của một người

Đại từ số ít

Đại từ số nhiều

Types

I

You

He/She/It

We

They

You

Condition type 2

would drive

would drive

would drive

would drive

would drive

would drive

Condition unreal type 2

would be driving

would be driving

would be driving

would be driving

would be driving

would be driving

Condition type 3

would have driven

would have driven

would have driven

would have driven

would have driven

would have driven

Condition unreal type 3

would have been driving

would have been driving

would have been driving

would have been driving

would have been driving

would have been driving

Present Subjunctive

drive

drive

drive

drive

drive

drive

Past Subjunctive

drove

drove

drove

drove

drove

drove

Past Perfect Subjunctive

had driven

had driven

had driven

had driven

had driven

had driven

Imperative

drive

drive

drive

let’s drive

drive

drive

Đoạn hội thoại có sử dụng drive - drove - driven trong tiếng Anh

An: Hi, have you ever driven a car before?

Bean: Yes, I have. I learned to drive several years ago and have been driving ever since. It's a skill that has become an integral part of my daily life.

An: That's impressive! Driving offers a sense of freedom and independence. I'm still in the process of learning, but I'm excited to start driving soon.

Bean: You'll get the hang of it in no time. Just remember to practice regularly and stay calm behind the wheel.

An: I will keep that in mind. Have you ever driven in challenging weather conditions?

Bean: Yes, I have. I've driven in heavy rain, snowstorms, and foggy conditions. It can be quite challenging and requires extra caution and focus.

An: Driving in bad weather sounds nerve-wracking. How do you ensure your safety in such situations?

Bean: It's important to adjust your driving speed, increase the following distance, and be gentle with the controls to maintain traction. It's also crucial to have well-maintained tires and use appropriate lights for visibility.

An: Those are valuable tips. Safety should always be a top priority. By the way, have you ever driven a manual transmission car?

Bean: Yes, I have. Manual transmission cars require the driver to manually shift gears using a clutch pedal. They offer a more engaging driving experience, but it takes practice to master the coordination.

An: I've heard that driving a manual car gives you more control over the vehicle. I'm considering learning how to drive both automatic and manual cars.

Bean: That's a great idea. It's always beneficial to have the flexibility to drive different types of vehicles. Plus, knowing how to drive a manual car can come in handy in certain situations.

An: I agree. It's good to have options. Have you ever driven on a long road trip?

Bean: Absolutely! I've driven on several long road trips, exploring different regions and enjoying the scenic routes. It's a fantastic way to experience new places.

An: I can imagine the excitement of embarking on a road trip adventure. Any memorable moments or destinations you'd like to share?

Bean: One of the most memorable road trips was driving along the Pacific Coast Highway, with stunning views of the ocean on one side and picturesque landscapes on the other. It was an unforgettable experience.

An: That sounds breathtaking. I can't wait to plan my own road trip in the future. On a different note, have you ever used cloud storage services like Google Drive or Dropbox?

Bean: Yes, I have. I use Google Drive extensively for storing and accessing my files from anywhere. It's incredibly convenient, especially when collaborating with others or working on multiple devices.

An: I agree. Cloud storage has revolutionized the way we manage and share files. Have you ever had to recover a lost file from your cloud storage?

Bean: Fortunately, I haven't encountered that situation yet. However, most cloud storage services have options for file recovery, either through version history or support channels.

An: It's reassuring to know that there are measures in place to protect our files. I'll be sure to explore the file recovery options in the cloud storage service I choose. Thank you for sharing your experiences!

Bean: You're welcome! If you have any more questions or need further assistance with driving or cloud storage, feel free to ask. Safe driving and happy file management!

Bài tập về chia động từ drive kèm đáp án

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về quá khứ của động từ drive và cách chia động từ này trong các tình huống khác nhau, Hoctienganhnhanh xin gửi đến bạn một số bài tập nhỏ dưới đây. Đừng quên rằng chúng tôi cũng cung cấp đáp án đi kèm ở phần dưới nhé!

 1. He _______________ to work every day.
 2. Last night, she _______________ home after the party.
 3. We _______________ through the countryside on our road trip.
 4. They have _______________ for hours without a break.
 5. My dad _______________ me to school this morning.
 6. The taxi driver _______________ us to the airport.
 7. Sarah _______________ carefully to avoid any accidents.
 8. I have never _______________ a motorcycle before.
 9. The bus _______________ past us on the highway.
 10. He will _______________ us to the concert tonight.
 11. They _______________ for hours without getting tired.
 12. She _______________ her car into the parking lot.
 13. The race car _______________ at incredible speeds.
 14. We _______________ all the way to the beach.
 15. The truck _______________ slowly up the hill.
 16. Have you ever _______________ a manual transmission vehicle?
 17. He _______________ his bicycle to work when the weather is nice.
 18. The delivery driver _______________ packages to customers all day.
 19. She _______________ her car into a tree last week. (drove)
 20. They will be _______________ by a chauffeur during their vacation.

Đáp án

 1. drives
 2. drove
 3. drove
 4. driven
 5. drove
 6. drove
 7. drove
 8. driven
 9. drove
 10. drive
 11. have driven
 12. drove
 13. drives
 14. drove
 15. drove
 16. driven
 17. drives
 18. drives
 19. drove
 20. driven

Vậy là hoctienganhnhanh.vn đã giải đáp thắc mắc cho các bạn về quá khứ của drive là gì? Những cách chia động từ drive theo các thì tiếng Anh và trong các cấu trúc câu đặc biệt kèm các ví dụ cụ thể cho từng trường hợp. Tuy nhiên người học tiếng Anh cần chú ý đến việc sử dụng động từ drive theo đúng ngữ nghĩa và hoàn toàn dựa vào từng ngữ cảnh giao tiếp khác nhau nhé!

Đặc biệt hãy làm bài tập ở cuối bài và nhiều nguồn khác để tăng khả năng nhớ lâu kiến thức ngữ pháp về tiếng Anh nhé! Hy vọng bài học hôm nay hữu ích đến bạn. Chúc các bạn học giỏi và đặt điểm cao ở bộ môn tiếng Anh!

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,
Top