MỚI CẬP NHẬT

Quá khứ của dwell là gì? Cách chia động từ dwell theo thì và dạng

Quá khứ của dwell là dwelt hoặc cũng có thể thêm “ed” là dwelled, tùy vào mức độ nhớ bảng động từ bất quy tắc của bạn, có nghĩa là trú ngụ, ở.

Dwell là động từ vừa thuộc trong bảng động từ bất quy tắc vừa là động từ có thể thêm đuôi “ed” khi chuyển sang dạng V2 và V3. Vậy bạn đã biết quá khứ của dwell là gì chưa? Ngoài ra, trong tiếng Anh động từ dwell chia theo rất nhiều thì và nhiều cấu trúc đặc biệt cho nên người học tiếng Anh cần nắm rõ điều này. Và nếu như đến bây giờ bạn vẫn đang còn mơ hồ về vấn đề này thì bạn đừng lo nhé! Bài viết này sẽ đưa đến bạn đầy đủ kiến thức về dwell.

Để nắm bắt được hết các vấn đề liên quan đến quá khứ của dwell hãy cùng hoctienganhnhanh tìm hiểu bài viết ngay dưới đây nhé!

Dwell tiếng việt nghĩa là gì? Cách phát âm chuẩn

Dwell có nghĩa là sống/ ở/ ngụ tại

Dwell tiếng việt nghĩa là ở, sống, ngụ tại,...

Ví dụ:

 • They dwell in a quaint cottage nestled among the rolling hills. (Họ sống trong một căn nhà nhỏ xinh tọa lạc giữa những ngọn đồi uốn lượn)
 • The old castle has dwelled in darkness for centuries, shrouded in mystery and legends. (Cung điện cổ này đã sống trong bóng tối suốt nhiều thế kỷ, với một vẻ bí ẩn và những truyền thuyết)

Khi dwell đi kèm với giới từ theo sau là “on”, “upon” thì có nghĩa là dừng lại ở, chăm chú vào, nhấn lâu vào, day đi day lại, nói đi nói lại,...

Ví dụ:

 • As a writer, he often dwells on the complexities of human emotions and relationships in his stories. (Là một nhà văn, anh ấy thường tập trung vào những khía cạnh phức tạp của cảm xúc và mối quan hệ con người trong những câu chuyện của mình)
 • The artist's mind often dwells upon the beauty of nature, inspiring her artwork. (Tâm trí của nghệ sĩ thường tập trung vào vẻ đẹp của thiên nhiên, truyền cảm hứng cho tác phẩm nghệ thuật của cô)

Quá khứ của dwell trong tiếng Anh là gì?

Quá khứ của dwell trong tiếng Anh là dwelled hoặc dwelt

Quá khứ của dwell trong tiếng Anh V2 là dwelled hoặc dwelt. Quá khứ phân từ V3 của dwell cũng là dwelled hoặc dwelt

 • Quá khứ đơn (Simple past):She dwelled in that house for many years before moving to the city. (Cô ấy đã sống trong căn nhà đó suốt nhiều năm trước khi chuyển đến thành phố)
 • Quá khứ hoàn thành (Past perfect): By the time we arrived, they had already dwelt in that apartment for a decade. (Đến lúc chúng tôi đến, họ đã sống trong căn hộ đó đã mười năm)

Lưu ý: Cả dwelled và dwelt đều đúng và có thể được sử dụng tùy thuộc vào ngữ cảnh và sở thích cá nhân.

Bảng chia các dạng động từ dwell trong tiếng Anh

Dạng chia của động từ

Hình thức

Ví dụ minh họa

To - infinitive

to dwell

The old couple chose to dwell in a peaceful countryside retreat after retiring from the city. (Cặp vợ chồng già chọn sống ở một nơi nghỉ dưỡng yên bình ở nông thôn sau khi nghỉ hưu từ thành phố)

Bare infinitive (nguyên mẫu không to)

dwell

The artist's mind often dwells on the beauty of nature, inspiring her artwork. (Tâm trí của nghệ sĩ thường tập trung vào vẻ đẹp của thiên nhiên, truyền cảm hứng cho tác phẩm nghệ thuật của cô)

Gerund

dwelling

The students are dwelling on the upcoming exams, feeling anxious and stressed. (Các học sinh đang lo lắng và căng thẳng vì các kỳ thi sắp tới)

Present participle (V2)

dwelled/ dwelt

The ancient civilization once dwelt in this valley, leaving behind remarkable ruins. (Nền văn minh cổ đại từng sinh sống trong thung lũng này, để lại những di tích đáng chú ý)

Past participle (V3)

dwelled/ dwelt

They dwelled in the forest for a week during their camping trip. (Họ sống trong rừng trong một tuần trong chuyến cắm trại của họ)

Cách chia động từ dwell cơ bản trong tiếng Anh

Bảng chia động từ

Số

Số ít

Số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Hiện tại đơn

dwell

dwell

dwells

dwell

dwell

dwell

Hiện tại tiếp diễn

am dwelling

are dwelling

is

dwelling

are dwelling

are dwelling

are dwelling

Quá khứ đơn

dwelled/ dwelt

dwelled/ dwelt

dwelled/ dwelt

dwelled/ dwelt

dwelled/ dwelt

dwelled/ dwelt

Quá khứ tiếp diễn

was dwelling

were dwelling

was dwelling

were dwelling

were dwelling

were dwelling

Hiện tại hoàn thành

have dwelled/ dwelt

have dwelled/ dwelt

has dwelled/ dwelt

have dwelled/ dwelt

have dwelled/ dwelt

have dwelled/ dwelt

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

have been dwelling

have been dwelling

has been dwelling

have been dwelling

have been dwelling

have been dwelling

Quá khứ hoàn thành

had dwelled/ dwelt

had dwelled/ dwelt

had dwelled/ dwelt

had dwelled/ dwelt

had dwelled/ dwelt

had dwelled/ dwelt

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

had been dwelling

had been dwelling

had been dwelling

had been dwelling

had been dwelling

had been dwelling

Tương lai đơn

will dwell

will dwell

will dwell

will dwell

will dwell

will dwell

Tương lai tiếp diễn

will be dwelling

will be dwelling

will be dwelling

will be dwelling

will be dwelling

will be dwelling

Tương lai hoàn thành

will have dwelled. dwelt

will have dwelled. dwelt

will have dwelled. dwelt

will have dwelled. dwelt

will have dwelled. dwelt

will have dwelled. dwelt

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

will have been dwelling

will have been dwelling

will have been dwelling

will have been dwelling

will have been dwelling

will have been dwelling

Cách chia động từ dwell dạng đặc biệt trong ngữ pháp tiếng Anh

Cách chia dwell trong các dạng câu đặc biệt

Trong tiếng Anh, ngoài ngữ pháp về các thì còn có một số cấu trúc đặc biệt khác. Cùng tìm hiểu cách chia động từ dwell theo từng trường hợp đặc biệt nhé

Đại từ số ít

Đại từ số nhiều

Types

I

You

He/She/It

We

They

You

Condition type 2

would dwell

would dwell

would dwell

would dwell

would dwell

would dwell

Condition unreal type 2

would be dwelling

would be dwelling

would be dwelling

would be dwelling

would be dwelling

would be dwelling

Condition type 3

would have dwelled/ dwelt

would have dwelled/ dwelt

would have dwelled/ dwelt

would have dwelled/ dwelt

would have dwelled/ dwelt

would have dwelled/ dwelt

Condition unreal type 3

would have been dwelling

would have been dwelling

would have been dwelling

would have been dwelling

would have been dwelling

would have been dwelling

Present Subjunctive

dwell

dwell

dwell

dwell

dwell

dwell

Past Subjunctive

dwelled/ dwelt

dwelled/ dwelt

dwelled/ dwelt

dwelled/ dwelt

dwelled/ dwelt

dwelled/ dwelt

Past Perfect Subjunctive

had dwelled/ dwelt

had dwelled/ dwelt

had dwelled/ dwelt

had dwelled/ dwelt

had dwelled/ dwelt

had dwelled/ dwelt

Imperative

dwell

dwell

dwell

let's dwell

dwell

dwell

Đoạn hội thoại có sử dụng quá khứ của dwell trong tiếng Anh

An: Have you ever dwelled in a big city before?

Bean: Yes, I have dwelled in a bustling metropolis like New York City for several years.

An: What was it like living there?

Bean: Living in a big city was a whirlwind of experiences. The constant hustle and bustle, the vibrant energy, and the never-ending array of opportunities created a dynamic environment. It was a place where dreams were made and possibilities seemed endless. However, it could also be overwhelming at times, with the fast pace and the lack of personal space.

An: Did you enjoy your time there?

Bean: It was a love-hate relationship. On one hand, I loved the cultural diversity, the vibrant nightlife, and the convenience of having everything at my fingertips. On the other hand, the high cost of living, the traffic congestion, and the sheer intensity of the city could be draining. It was a constant balancing act between excitement and exhaustion.

An: So, where do you dwell now?

Bean: After my urban adventure, I felt the need for a change of pace. I now dwell in a serene coastal town, surrounded by breathtaking natural beauty and a sense of tranquility.

An: That sounds like a peaceful escape. How do you find it?

Bean: It has been a welcome respite. Dwelling in a small town allows me to reconnect with nature, enjoy slower rhythms of life, and savor the beauty of simplicity. There's a sense of community and a genuine warmth among the residents that I cherish.

An: Are there things you miss about the city?

Bean: Absolutely. I miss the vibrant cultural scene, the diversity of cuisines, and the constant stimulation. There's a certain energy in the city that is hard to replicate. However, the trade-off of a more balanced lifestyle, closer connection with nature, and a greater sense of peace has made the transition worthwhile.

An: It's interesting how our desires for where we dwell can evolve over time. It's all about finding the right balance and environment that aligns with our values and brings us fulfillment.

Bean: Definitely. Our needs and priorities shift as we grow and change. It's essential to listen to our inner voice and create a space where we can thrive and find a true sense of belonging.

An: I couldn't agree more. Whether it's dwelling in a bustling city or in a tranquil countryside, finding a place that resonates with our soul is the key to finding happiness and fulfillment.

Bean: Absolutely, and by consciously choosing where we dwell, we have the power to shape our surroundings and create a haven that nourishes our spirit and allows us to live our best lives.

Bài tập về quá khứ của dwell trong tiếng Anh kèm đáp án

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về quá khứ của động từ dwell và cách chia động từ dwell trong các trường hợp khác nhau, Hoctienganhnhanh đã chuẩn bị một số bài tập nhỏ dưới đây. Đáp án cũng được cung cấp bên dưới để bạn kiểm tra kết quả của mình!

Hãy chia dạng đúng của động từ dwell trong tiếng Anh trong các trường hợp sau:

 1. She __________ in that house for over a decade. (dwell)
 2. We __________ in the city before moving to the countryside. (dwell)
 3. How long did they __________ in that apartment? (dwell)
 4. By this time next year, he __________ in his new home. (dwell)
 5. I __________ on the idea of starting my own business. (dwell)
 6. They __________ in that small town since their retirement. (dwell)
 7. If only I __________ in a beachfront villa. (dwell)
 8. She __________ with her parents until she got married. (dwell)
 9. The family __________ in a cozy cabin in the mountains. (dwell)
 10. In the future, we hope to __________ in a sustainable eco-village. (dwell)
 11. They __________ on the negative aspects of the situation. (dwell)
 12. By the time I arrived, they had already __________ in their new apartment. (dwell)
 13. I __________ on the beautiful memories of my childhood. (dwell)
 14. Next year, they will __________ in a luxurious penthouse. (dwell)
 15. He __________ in the past too much and struggles to move forward. (dwell)
 16. If we were rich, we __________ in a mansion. (dwell)
 17. The nomadic tribe used to __________ in tents made of animal skins. (dwell)
 18. She had always dreamt of __________ in a remote mountain cabin. (dwell)
 19. They __________ in a small apartment until they could afford a bigger house. (dwell)
 20. By next summer, they __________ in their newly built villa. (dwell)

Đáp án

 1. has dwelt
 2. dwelled
 3. dwell
 4. will have dwelt
 5. have dwelled
 6. have dwelt
 7. could dwell
 8. dwelt
 9. dwells
 10. dwell
 11. were dwelling
 12. dwelt
 13. dwell
 14. dwell
 15. dwells
 16. would dwell
 17. dwell
 18. dwelling
 19. dwelled
 20. will dwell

Vậy là bài viết trên đã cung cấp đầy đủ các thông tin về quá khứ của dwell là gì? Ngoài ra, ở từng trường hợp chia động từ dwell chúng tôi luôn cung cấp các ví dụ cụ thể để các bạn có thể dễ dàng hình dung và ghi nhớ. Việc một động từ vừa có thể thêm đuôi “ed” vừa dùng động từ bất quy tắc là điều thường thấy. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nếu các bạn không thể nhớ chính xác về V2,V3 của động từ dwell thì hãy mạnh dạng chọn quá khứ của dwell là dwelled nhé!

Hy vọng bài viết trên của hoctienganhnhanh.vn đã giúp các bạn có thêm kiến thức và hiểu rõ hơn về quá khứ của dwell. Ngữ pháp tiếng Anh rất quan trọng vậy nên mỗi ngày bạn hãy học một ít nhé, một trong những cách tốt nhất và hãy theo dõi chúng tôi để cập nhật thông tin nhé! Chúc các bạn học giỏi và đạt điểm cao!

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

xem bóng đá xoilac trực tiếp bóng đá xoilac tv
Top