MỚI CẬP NHẬT

Quá khứ của input và cách chia input trong tiếng Anh

Quá khứ của input ở dạng quá khứ đơn và quá khứ phân từ đều là input và mang nghĩa là đưa vào, chia động từ input theo 13 thì và theo dạng đặc biệt

Quá khứ của input là gì? Đây là thắc mắc của rất nhiều bạn đang học tiếng Anh. Đặc biệt là những bạn mới học và chưa nắm được cách chia động từ bất quy tắc và động từ có quy tắc. Nhiều người học cho rằng động từ input khi chia ở quá khứ sẽ là inputted, tuy nhiên đây là cách chia sai.

Động từ input là động từ bất quy tắc, quá khứ của input vẫn là input và được áp dụng trong cả quá khứ đơn (V2) và quá khứ phân từ (V3). Hãy cùng hoctienganhnhanh tìm hiểu chi tiết về cách chia động từ input theo 13 thì và cách áp dụng trong giao tiếp tiếng Anh thông qua bài viết này nhé!

Input tiếng Việt nghĩa là gì?

Động từ Input khi được dịch sang tiếng Việt có nghĩa là đưa vào, nhập vào.

Động từ Input khi được dịch sang tiếng Việt có nghĩa là đưa vào, nhập vào hoặc mang nghĩa cung cấp cái gì đó. Động từ này thường được dùng để diễn tả hành động nhập dữ liệu, thông tin vào hệ thống hoặc một chương trình phần mềm nào đó. Để hiểu rõ hơn ý nghĩa của input bạn đọc hãy tham khảo các ví dụ sau:

 • Please input your username and password. (Vui lòng đưa vào tên đăng nhập và mật khẩu của bạn)
 • She inputs the data into the computer system. (Cô ấy đưa dữ liệu vào hệ thống máy tính)

Lưu ý: Bên cạnh vai trò là một động từ thì trong một số trường hợp input còn là một danh từ mang nghĩa là đầu vào hoặc dữ liệu đầu vào. Một thuật ngữ được sử dụng nhiều trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xử lý dữ liệu.

Ví dụ: The algorithm takes the input data and performs calculations. (Thuật toán lấy dữ liệu đầu vào và thực hiện các phép tính)

Quá khứ của input là gì?

Quá khứ của input ở cột 2 và cột 3 đều là input

Quá khứ của input được chia ở quá khứ đơn và quá khứ phân từ đều là input, là một trong những động từ bất quy tắc là bạn động cần ghi nhớ kỹ để tránh sử dụng sai.

Nghĩa là giữ nguyên không đổi, chính vì thế mà nhiều bạn sẽ nhầm tưởng với việc thêm hậu tố -ed và cuối động từ dẫn đến việc nhớ và sử dụng sai khi làm bài tập và trong giao tiếp khiến người nghe không hiểu.

Bảng chia các dạng động từ input trong tiếng Anh

Dạng chia của input

Hình thức

Ví dụ minh họa

To - infinitive

To input

She needs to input the data into the system. (Cô ấy cần đưa dữ liệu vào hệ thống)

Bare infinitive (nguyên mẫu không to)

input

You should input the correct information. (Bạn nên đưa vào thông tin chính xác)

Gerund

inputting

Inputting data accurately is crucial for generating accurate reports. (Việc đưa dữ liệu vào một cách chính xác là rất quan trọng để tạo ra báo cáo chính xác)

Past verb (V2)

input

Yesterday, he input the data into the spreadsheet. (Hôm qua, anh ấy đã đưa dữ liệu vào bảng tính)

Past participle (V3)

input

The data has been input into the database. (Dữ liệu đã được đưa vào cơ sở dữ liệu)

Cách chia động từ input theo 13 thì trong tiếng Anh

Cách chia động từ input theo 13 thì trong tiếng Anh

Dưới đây là bảng tóm tắt cách chia động từ input theo 13 thì và kèm theo ví dụ để bạn đọc hình dung rõ hơn về cách dùng động từ bất quy tắc này.

Chia động từ input theo 4 thì hiện tại

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

TENSE

I

You

He/She/It

We

You

They

Hiện tại đơn (HTĐ)

input

input

inputs

input

input

input

Hiện tại tiếp diễn (HTTD)

am inputting

are inputting

is inputting

are inputting

are inputting

are inputting

Hiện tại hoàn thành (HTHT)

have input

have input

has input

have input

have input

have input

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (HT HTTD)

have been inputting

have been inputting

has been inputting

have been inputting

have been inputting

have been inputting

Ví dụ:

 • Hiện tại đơn: Our team inputs data from various sources, validates it, and updates the database regularly. (Nhóm của chúng tôi đưa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, xác thực và cập nhật cơ sở dữ liệu thường xuyên)
 • Hiện tại tiếp diễn: I am currently inputting the financial transactions into the accounting software while reviewing the invoices. (Hiện tại, tôi đang đưa các giao dịch tài chính vào phần mềm kế toán trong khi xem xét các hóa đơn)
 • Hiện tại hoàn thành: She has already input the customer feedback and forwarded it to the product development team for analysis. (Cô ấy đã đưa phản hồi từ khách hàng và chuyển tiếp cho nhóm phát triển sản phẩm để phân tích)
 • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn: She has been inputting customer orders all day.(Cô ấy đã đang đưa đơn hàng của khách hàng cả ngày)

Chia động từ input ở nhóm thì quá khứ

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Quá khứ đơn (QKĐ)

input

input

input

input

input

input

Quá khứ tiếp diễn (QKTD)

was inputting

were inputting

was inputting

were inputting

were inputting

were inputting

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (QK HTTD)

had been inputting

had been inputting

had been inputting

had been inputting

had been inputting

had been inputting

Quá khứ hoàn thành (QKHT)

had input

had input

had input

had input

had input

had input

Ví dụ:

 • Quá khứ đơn: She input the customer orders into the system and printed out the invoices. (Cô ấy đã đưa đơn hàng của khách hàng vào hệ thống và in ra hóa đơn)
 • Quá khứ tiếp diễn:They were inputting the data while the software update was being installed. (Họ đang đưa dữ liệu trong khi cập nhật phần mềm đang được cài đặt)
 • Quá khứ hoàn thành tiếp diễn: The team had been inputting the data for hours before they realized there was a mistake. (Nhóm đã đang đưa dữ liệu trong nhiều giờ trước khi nhận ra có một sai sót)
 • Quá khứ hoàn thành: I had already input all the employee information before the HR meeting. (Tôi đã đưa thông tin của tất cả nhân viên vào trước cuộc họp HR)

Chia động từ input ở nhóm thì tương lai

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Tương lai đơn (TLĐ)

will input

will input

will input

will input

will input

will input

Tương lai gần (Be going to)

am going to input

are going to input

is going to input

are going to input

are going to input

are going to input

Tương lai tiếp diễn (TLTD)

will be inputting

will be inputting

will be inputting

will be inputting

will be inputting

will be inputting

Tương lai hoàn thành (TLHT)

will have input

will have input

will have input

will have input

will have input

will have input

Tương lai hoàn thành tiếp diễn (TL HTTD)

will have been inputting

will have been inputting

will have been inputting

will have been inputting

will have been inputting

will have been inputting

Ví dụ:

 • Tương lai đơn: We will input the information into the new system next week. (Chúng tôi sẽ đưa thông tin vào hệ thống mới vào tuần tới)
 • Tương lai gần: We are going to input the data before the deadline. (Chúng tôi sẽ đưa dữ liệu vào trước hạn chót)
 • Tương lai tiếp diễn: We will be inputting data throughout the day.(Chúng tôi sẽ đang đưa dữ liệu suốt cả ngày)
 • Tương lai hoàn thành: We will have input the information before the meeting starts. (Chúng tôi sẽ đã đưa thông tin vào trước khi cuộc họp bắt đầu)
 • Tương lai hoàn thành tiếp diễn: We will have been inputting information for weeks before the system is upgraded. (Chúng tôi sẽ đã đang đưa thông tin trong vài tuần trước khi hệ thống được nâng cấp)

Hội thoại sử dụng động từ input trong tiếng Anh

Để giúp bạn hiểu rõ về ý nghĩa và cách sử dụng động từ input trong văn nói tiếng Anh hàng ngày. Mời bạn đọc cùng theo dõi đoạn hội thoại bên dưới đây để hiểu rõ hơn cũng như làm quen với các tình huống giao tiếp tiếng Anh sử dụng phổ biến

Mark: Could you input the sales data into the spreadsheet, Lilly?

Lilly: Sure, I'll do it. What specific data should I input?

Mark: Input the sales figures for the past month, including revenue and units sold for each category.

Lilly: Got it. I'll input the data accurately and double-check for errors.

Mark: Thanks. Once you finish, we can analyze the sales trends and prepare for the team meeting.

Lilly: Sure, I'll complete it today. We can discuss the findings tomorrow.

Mark: Great, let's collaborate to create a comprehensive sales report.

Lilly: Absolutely, I'm confident we'll deliver a valuable report for the team.

Dịch nghĩa:

Mark: Lilly, bạn có thể đưa dữ liệu bán hàng vào bảng tính được không?

Lilly: Chắc chắn, tôi sẽ làm. Dữ liệu cụ thể nào tôi nên đưa vào?

Mark: Hãy nhập số liệu bán hàng cho tháng trước, bao gồm doanh thu và số lượng sản phẩm bán cho mỗi danh mục.

Lilly: Hiểu rồi. Tôi sẽ nhập dữ liệu một cách chính xác và kiểm tra kỹ lưỡng để tránh sai sót.

Mark: Cảm ơn. Khi bạn hoàn thành, chúng ta có thể phân tích xu hướng bán hàng và chuẩn bị cho cuộc họp nhóm.

Lilly: Chắc chắn, tôi sẽ hoàn thành việc này trong ngày hôm nay. Chúng ta có thể thảo luận kết quả vào ngày mai.

Mark: Tuyệt vời, hãy cùng hợp tác để tạo ra một báo cáo bán hàng toàn diện.

Lilly: Chắc chắn, tôi tin rằng chúng ta sẽ tạo ra một báo cáo giá trị cho nhóm.

Bài tập về chia động từ input và đáp án chi tiết

 1. She ________ the data into the system every day.
 2. Yesterday, they ________ the information into the database.
 3. Sorry, I can't talk right now. I ________ some data into the spreadsheet.
 4. We ________ the new product details into the website next week.
 5. By the time she arrived, we ________ all the customer information.

Đáp án

 1. inputs
 2. input
 3. am inputting
 4. will input
 5. had input

Trên đây là toàn bộ bài viết liên quan đến chủ đề quá khứ của input, cách chia động từ input theo 13 thì tiếng Anh và bài tập bổ trợ giúp bạn khắc sâu kiến thức mà hoctienganhnhanh muốn gửi đến bạn học tham khảo. Hy vọng thông qua bài viết trên đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc input.Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện tiếng anh mỗi ngày để có thể sử dụng thành thạo và giao tiếp tốt trong thực tế và theo dõi hoctienganhnhanh.vn để biết thêm nhiều kiến thức hay và hữu ích nhé!

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link nha cai uy tin, Link 6686 bet, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link xem bong da, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, Link bancah5, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến, xoilac, xoilac, mitom, caheo, vaoroi, caheo, 90phut, rakhoitv, 6686,
Top