MỚI CẬP NHẬT

Quá khứ của light là gì? Học cách biến đổi ở từng thì siêu dễ

Quá khứ của light là lit/ lighted, tuy nhiên từ lit được sử dụng phổ biến hơn ở cả quá khứ đơn và quá khứ phân từ, cùng với sự biến đổi ở từng thì!

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng hoctienganhnhanh học về chủ đề kiến thức khá thú vị về quá khứ của động từ light. Bằng cách hiểu rõ về nghĩa, các dạng thức, cách chia động từ light trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, chúng ta sẽ tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Anh để giao tiếp. Hãy bắt đầu khám phá bài học này ngay bây giờ thôi nào!

Light nghĩa tiếng Việt là gì?

Light nghĩa là gì?

Động từ light trong tiếng Anh có nghĩa là chiếu sáng hoặc thắp sáng. Ngoài ra, từ light cũng có thể có các nghĩa khác như đốt đèn, soi sáng, đốt sáng hoặc làm nhẹ. Chúng ta cần linh hoạt để sử dụng nghĩa và cách gọi tên phù hợp từng ngữ cảnh khác nhau.

Ví dụ về nghĩa chính của động từ light:

 • The room was dark, so he turned on the lamp to light it up. (Phòng tối, vì vậy anh ta bật đèn lên để chiếu sáng nó)
 • She lit the candles on the birthday cake. (Cô ấy thắp nến trên bánh sinh nhật)

Quá khứ của light là gì?

V2 của light, V3 của light là lit hoặc là lighted.

Quá khứ của light là lit/ lighted, tuy nhiên người dùng hiện nay thường dùng dạng lit phổ biến hơn lighted trong cả dạng quá khứ đơn và quá khứ phân từ.

Lưu ý: Đối với dạng quá khứ phân từ, động từ light sẽ có dạng had lit/ lighted ở thì quá khứ hoàn thành, have lit/ lighted hoặc has lit/ lighted ở thì hiện tại hoàn thành, will have lit/ lighted ở thì tương lai hoàn thành.

Ví dụ:

 • Dạng nguyên mẫu của light: She always lights a scented candle to create a soothing atmosphere in her bedroom. (Cô ấy luôn thắp một cây nến thơm để tạo ra bầu không khí dễ chịu trong phòng ngủ của mình)
 • Dạng quá khứ đơn: They lighted the lanterns along the path to illuminate the way. (Họ thắp những chiếc đèn lồng để chiếu sáng dọc theo con đường)
 • Dạng quá khứ phân từ: I have lit the candles to create a romantic ambiance in the room. (Tôi đã thắp nến để tạo không khí lãng mạn ở trong phòng)

Chia động từ light theo các dạng thức

Light lit lit.

Khi viết hoặc nói tiếng Anh, chúng ta cần sử dụng các dạng thức đúng của động từ để diễn đạt ý nghĩa chính xác và truyền đạt thông tin một cách rõ ràng.

Light ở dạng động từ nguyên mẫu không có to.

Ví dụ: They will light a bonfire at the beach for the evening party. (Họ sẽ đốt lửa trại trên bãi biển vào buổi tiệc tối)

To light ở dạng động từ nguyên mẫu có to.

Ví dụ: They used a flashlight to light their way through the dark tunnel. (Họ dùng đèn pin để chiếu sáng con đường đi qua đường hầm tối)

Lights là dạng động từ thường ở thì hiện tại đơn ngôi thứ 3 số ít.

Ví dụ: The streetlight lights up the entire intersection at night. (Đèn đường thắp sáng cả giao lộ vào ban đêm)

Lit/ lighted là dạng quá khứ đơn của động từ light.

Ví dụ: The lighthouse keeper lit the beacon to guide the ships safely to the harbor. (Người canh giữ hải đăng thắp sáng ngọn hải đăng để dẫn đường cho các tàu vào cảng an toàn)

Lighting là dạng danh động từ (gerund).

Ví dụ: The photographer experimented with different lighting techniques to capture the perfect shot. (Nhiếp ảnh gia đã thử nghiệm các kỹ thuật chiếu sáng khác nhau để ghi lại bức ảnh hoàn hảo)

Lit/ lighted là dạng quá khứ phân từ của động từ light.

Ví dụ: By next week, we will have lit all the street lamps in the neighborhood. (Vào tuần tới, chúng tôi sẽ thắp sáng tất cả đèn đường trên toàn bộ khu phố)

Phát âm từ light và các dạng thức:

 • Phát âm từ light là: /laɪt/
 • Phát âm từ lights là: /laɪts/
 • Phát âm từ lit là: /lɪt/
 • Phát âm từ lighted là: /ˈlaɪ.tɪd/
 • Phát âm từ lighting là: /ˈlaɪ.tɪŋ/

Cách chia động từ light theo thì tiếng Anh

Light V2 V3 là lit hoặc lighted đều chính xác ở các thì.

Chia động từ light theo từng thì giúp chúng ta diễn tả được thời gian mà sự việc hoặc hành động nào đó xảy ra, ở thời điểm quá khứ hiện tại hoặc tương lai.

Biến đổi light ở nhóm thì quá khứ

Lit/ lighted, was lighting, were lighting, had been lighting, had lit/ lighted là các dạng biến đổi của động từ light ở nhóm thì quá khứ.

Bảng chia động từ light theo 4 thì quá khứ:

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Quá khứ đơn

lit/ lighted

lit/ lighted

lit/ lighted

lit/ lighted

lit/ lighted

lit/ lighted

Quá khứ tiếp diễn

was lighting

were lighting

was lighting

were lighting

were lighting

were lighting

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

had been lighting

had been lighting

had been lighting

had been lighting

had been lighting

had been lighting

Quá khứ hoàn thành

had lit/ lighted

had lit/ lighted

had lit/ lighted

had lit/ lighted

had lit/ lighted

had lit/ lighted

Biến đổi light ở nhóm thì hiện tại

Light, lights, am lighting, are lighting, is lighting, have lit/ lighted, has lit/ lighted, have been lighting, has been lighting là các dạng biến đổi của động từ light ở nhóm thì hiện tại.

Bảng chia động từ light theo 4 thì hiện tại:

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Hiện tại đơn

light

light

lights

light

light

light

Hiện tại tiếp diễn

am lighting

are lighting

is lighting

are lighting

are lighting

are lighting

Hiện tại hoàn thành

have lit/ lighted

have lit/ lighted

has lit/ lighted

have lit/ lighted

have lit/ lighted

have lit/ lighted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

have been lighting

have been lighting

has been lighting

have been lighting

have been lighting

have been lighting

Biến đổi light ở nhóm thì tương lai

Will light, will be lighting, will have been lighting, am going to light, are going to light, is going to light, will have lit/ lighted là các dạng biến đổi của động từ light ở nhóm thì tương lai.

Bảng chia động từ light theo 5 thì tương lai:

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Tương lai đơn

will light

will light

will light

will light

will light

will light

Tương lai tiếp diễn

will be lighting

will be lighting

will be lighting

will be lighting

will be lighting

will be lighting

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

will have been lighting

will have been lighting

will have been lighting

will have been lighting

will have been lighting

will have been lighting

Tương lai hoàn thành

will have lit/ lighted

will have lit/ lighted

will have lit/ lighted

will have lit/ lighted

will have lit/ lighted

will have lit/ lighted

Tương lai gần (Be going to)

am going to light

are going to light

is going to light

are going to light

are going to light

are going to light

Chia động từ light theo dạng câu đặc biệt

Light ở câu điều kiện.

Từng dạng câu điều kiện và giả định sẽ phù hợp với các tình huống khác nhau, giúp chúng ta diễn tả ý nghĩa của việc thắp sắng, chiếu sáng sao cho phù hợp nhất với nội dung muốn truyền tải.

Bảng chia động từ light ở câu điều kiện loại 2 và loại 3:

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Câu điều kiện loại 2 (Mệnh đề chính)

would light

would light

would light

would light

would light

would light

Câu điều kiện loại 2 (Biến thể mệnh đề chính)

would be lighting

would be lighting

would be lighting

would be lighting

would be lighting

would be lighting

Câu điều kiện loại 3 (Mệnh đề chính)

would have lit/ lighted

would have lit/ lighted

would have lit/ lighted

would have lit/ lighted

would have lit/ lighted

would have lit/ lighted

Câu điều kiện loại 3 (Biến thể của mệnh đề chính)

would have been lighting

would have been lighting

would have been lighting

would have been lighting

would have been lighting

would have been lighting

Bảng chia động từ light ở câu giả định:

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Present Subjunctive (Câu giả định ở hiện tại)

light

light

lights

light

light

light

Past Subjunctive (Câu giả định ở quá khứ)

lit/ lighted

lit/ lighted

lit/ lighted

lit/ lighted

lit/ lighted

lit/ lighted

Past Perfect Subjunctive (Câu giả định ở quá khứ hoàn thành)

had lit/ lighted

had lit/ lighted

had lit/ lighted

had lit/ lighted

had lit/ lighted

had lit/ lighted

Future Subjunctive (Câu giả định ở tương lai)

should light

should light

should light

should light

should light

should light

Đoạn hội thoại dùng dạng quá khứ của light

Đoạn hội thoại hai nhân vật Sophie và Ben, hồi tưởng về ngọn hải đăng mà họ bắt gặp trong một chuyến đi trên đường.

Cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh

Sophie: Remember that old lighthouse we stumbled upon during our coastal road trip?

Ben: Yeah, it was a hidden gem. What struck me the most about it?

Sophie: The way it lit up the night sky with its steady beam. It felt like a guiding star amidst the darkness.

Ben: I couldn't help but imagine the countless ships it had safely led through stormy waters.

Sophie: It's incredible how a single source of light can hold such profound meaning.

Ben: Absolutely. That lighthouse was a symbol of hope, resilience, and the indomitable spirit of sailors.

Sophie: It's a reminder that even in the toughest times, light can lead us to safety and guide us home.

Bản dịch sang tiếng Việt

Sophie: Bạn có nhớ cái ngọn hải đăng cũ mà chúng ta tình cờ đi qua trong chuyến đi ven biển không?

Ben: Ừ, nó là một viên ngọc ẩn dật. Liệu điều gì khiến tôi ấn tượng nhất về nó vậy nhỉ?

Sophie: Cách nó chiếu sáng bầu trời đêm bằng tia sáng nhất định. Nó giống như một ngôi sao dẫn đường giữa bóng tối.

Ben: Tôi không thể không tưởng tượng được có vô số những con tàu đã an toàn dẫn lướt qua những vùng biển bão tố bằng sự dẫn dắt của nó.

Sophie: Thật sự không thể tin nổi làm thế nào mà một nguồn sáng duy nhất như vậy lại mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc đến thế nhỉ.

Ben: Chắc chắn rồi. Ngọn hải đăng đó là biểu tượng của hy vọng, sự kiên cường và tinh thần bất khuất của những người thủy thủ.

Sophie: Đó như là lời nhắc nhở rằng ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, ánh sáng vẫn có thể đưa chúng ta đến nơi an toàn và chỉ lối cho chúng ta về nhà.

Bài tập về quá khứ của light trong tiếng Anh

Bài tập: Hoàn thành câu sau với sự biến đổi của động từ light

 1. We ___________ the fireplace before our guests arrived.
 2. By the time I woke up, the sun ___________up the sky.
 3. She ___________numerous candles around the room, creating a cozy atmosphere.
 4. By next week, they ___________ up the entire neighborhood with their extravagant Christmas decorations.
 5. We ___________ the candles on the dining table to create a romantic atmosphere for our anniversary dinner.

Đáp án

 1. had lit
 2. had already lit
 3. had lit
 4. will have lit
 5. have lit

Ngày hôm nay đến với hoctienganhnhanh.vn, chúng ta đã nắm được kiến thức hữu ích về động từ light. Qua chủ đề về động từ light và quá khứ của light, các bạn phần nào đã hiểu được cách chia động từ này trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Hy vọng các bạn nhận ra được sự quan trọng của việc sử dụng đúng thì và dạng thức của động từ sẽ mang lại lợi ích gì trong giao tiếp tiếng Anh. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ!

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link nha cai uy tin, Link 6686 bet, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link xem bong da, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, Link bancah5, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,
Top