MỚI CẬP NHẬT

Quá khứ của misspell là gì? Cách chia động từ misspell theo thì

Quá khứ của misspell là misspelt hoặc misspelled, V2 và V3 của động misspell đều giống nhau là misspelled hoặc misspelt, có nghĩa là viết sai chính tả.

Quá khứ của misspell là gì được rất nhiều các bạn quan tâm, đặc biệt hơn là các kì thi chuyển cấp và tốt nghiệp trung học phổ thông đang đến gần. Vậy nên nếu bạn vẫn chưa có câu trả lời về V2, V3 của misspell là gì thì bài viết này dành cho bạn.

Trong bài viết này ngoài chia sẻ kiến thức về quá khứ của misspell, chúng tôi còn đưa ra rất nhiều ví dụ kèm theo để các bạn học dễ dàng hình dung và không còn thấy khó ở dạng bài tập này nữa. Cùng hoctienganhnhanh tìm hiểu đáp án ngay sau đây nhé!

Misspell tiếng việt là gì?

Misspell có nghĩa là đánh vần sai

Misspell là một động từ, tiếng việt có nghĩa là sai chính tả. Ở đây ta có thể hiểu đó là chỉ ai đó khi vô ý hoặc cố ý phát âm sai điều gì đó.

Ví dụ:

 • She received a low score on her spelling test because she consistently misspelled several words. (Cô ấy nhận được điểm thấp trong bài kiểm tra chính tả vì liên tục viết sai chính tả của một số từ)
 • I realized I had misspelled the word "restaurant" in my email to the client, causing some confusion. (Tôi nhận ra rằng tôi đã viết sai chính tả từ "restaurant" trong email gửi cho khách hàng, gây ra một số sự nhầm lẫn)

Quá khứ của misspell là gì?

Tìm hiểu chi tiết về quá khứ của misspell trong tiếng Anh

Quá khứ của misspell là misspelled hoặc misspelt ở dạng quá khứ đơn (V2) và ở dạng quá khứ phân từ (V3) giống nhau. Ba dạng chính của động từ misspell là: nguyên mẫu (V1), quá khứ đơn (V2) và quá khứ phân từ (V3).

 • Nguyên mẫu (V1): Misspell

Ví dụ: I often misspell words in my emails. (Tôi thường viết sai chính tả trong các email)

 • Quá khứ đơn: Misspelled/ misspelt

Ví dụ: I had to correct my friend's misspelled name on the invitation before sending it out. (Trước khi gửi thư mời, tôi đã phải sửa tên bị viết sai chính tả của bạn tôi)

 • Quá khứ phân từ (V3): Misspelled/ misspelt

Ví dụ: I have recently discovered that I have misspelled my friend's name in all the birthday cards I've sent her. (Gần đây, tôi đã phát hiện ra rằng tôi đã viết sai chính tả tên của bạn tôi trong tất cả những lá thiệp sinh nhật tôi đã gửi cho cô ấy)

Bảng chia các dạng động từ misspell trong tiếng Anh

Một số thông tin mà chúng tôi còn muốn bạn nhớ về động từ misspell đó là lần lượt các dạng động từ của chúng. Và đừng lo nếu bạn vẫn chưa tìm được cách nhớ nhé! Tất cả đã được chúng tôi tổng hợp ngay dưới đây!

Dạng chia của động từ

Hình thức

Ví dụ minh họa

To - infinitive

to misspell

English is not his first language, so he tends to misspell many words while writing. (Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của anh ta, vì vậy anh ta thường viết sai chính tả của nhiều từ khi viết)

Bare infinitive (nguyên mẫu không to)

misspell

She frequently misspells her own name, often writing it as "Kathryn" instead of "Catherine." (Cô ấy thường xuyên viết sai chính tên mình, thường viết thành "Kathryn" thay vì "Catherine")

Gerund

misspelling

The teacher noticed the misspelling of "receive" in the student's assignment. (Giáo viên nhận ra sự viết sai từ "receive" trong bài tập của học sinh)

Present participle (V2)

misspelled/ misspelt

I missed an important word in my essay and accidentally misspelled it as "cat" instead of "car." (Tôi đã bỏ sót một từ quan trọng trong bài luận của tôi và vô tình viết sai thành "mèo" thay vì "xe hơi")

Past participle (V3)

misspelled/ misspelt

I realized I had misspelt the word "accommodation" when I saw the red squiggly line underneath it in my document. (Tôi nhận ra mình đã viết sai từ "accommodation" khi thấy dòng chấm chấm màu đỏ dưới nó trong văn bản của tôi)

Cách chia động từ misspell theo các thì trong tiếng Anh

Chúng ta cùng tìm hiểu về các cách biến đổi của động từ misspell ở các thì trong tiếng Anh để hiểu rõ hơn về động từ này.

Bảng chia động từ

Số

Số ít

Số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Hiện tại đơn

misspell

misspell

misspells

misspell

misspell

misspell

Hiện tại tiếp diễn

am misspelling

are misspelling

is misspelling

are misspelling

are misspelling

are misspelling

Quá khứ đơn

misspelled/ misspelt

misspelled/ misspelt

misspelled/ misspelt

misspelled/ misspelt

misspelled/ misspelt

misspelled/ misspelt

Quá khứ tiếp diễn

was misspelling

were misspelling

was misspelling

were misspelling

were misspelling

were misspelling

Hiện tại hoàn thành

have misspelled/ misspelt

have misspelled/ misspelt

has misspelled/ misspelt

have misspelled/ misspelt

have misspelled/ misspelt

have misspelled/ misspelt

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

have been misspelling

have been misspelling

has been misspelling

have been misspelling

have been misspelling

have been misspelling

Quá khứ hoàn thành

had misspelled/ misspelt

had misspelled/ misspelt

had misspelled/ misspelt

had misspelled/ misspelt

had misspelled/ misspelt

had misspelled/ misspelt

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

had been misspelling

had been misspelling

had been misspelling

had been misspelling

had been misspelling

had been misspelling

Tương lai đơn

will misspell

will misspell

will misspell

will misspell

will misspell

will misspell

Tương lai tiếp diễn

will be misspelling

will be misspelling

will be misspelling

will be misspelling

will be misspelling

will be misspelling

Tương lai hoàn thành

will have misspelled/ misspelt

will have misspelled/ misspelt

will have misspelled/ misspelt

will have misspelled/ misspelt

will have misspelled/ misspelt

will have misspelled/ misspelt

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

will have been misspelling

will have been misspelling

will have been misspelling

will have been misspelling

will have been misspelling

will have been misspelling

Cách chia động từ misspell theo dạng đặc biệt

Hướng dẫn cách chia động từ misspell trong các câu đặc biệt

Dưới đây là cách chia động từ misspell trong các dạng câu đặc biệt trong tiếng Anh giúp các bạn dễ dàng ghi nhớ.

Đại từ số ít

Đại từ số nhiều

Types

I

You

He/She/It

We

They

You

Condition type 2

would misspell

would misspell

would misspell

would misspell

would misspell

would misspell

Condition unreal type 2

would be misspelling

would be misspelling

would be misspelling

would be misspelling

would be misspelling

would be misspelling

Condition type 3

would have misspelled/misspelt

would have misspelled/misspelt

would have misspelled/misspelt

would have misspelled/misspelt

would have misspelled/misspelt

would have misspelled/misspelt

Condition unreal type 3

would have been misspelling

would have been misspelling

would have been misspelling

would have been misspelling

would have been misspelling

would have been misspelling

Present Subjunctive

misspell

misspell

misspell

misspell

misspell

misspell

Past Subjunctive

misspelled/ misspelt

misspelled/ misspelt

misspelled/ misspelt

misspelled/ misspelt

misspelled/ misspelt

misspelled/ misspelt

Past Perfect Subjunctive

had misspelled/ misspelt

had misspelled/ misspelt

had misspelled/ misspelt

had misspelled/ misspelt

had misspelled/ misspelt

had misspelled/ misspelt

Imperative

misspell

misspell

misspell

let’s misspell

misspell

misspell

Đoạn hội thoại có sử dụng V2, V3 của động từ misspell trong tiếng Anh

Emily: Hey, Mark! I need your help with something. I've been struggling with my spelling lately. (Xin chào, Mark! Tôi cần sự giúp đỡ của bạn với một vấn đề. Gần đây, tôi gặp khó khăn trong việc chính tả)

Mark: Sure, Emily! I'd be happy to help. What seems to be the problem? (Chắc chắn, Emily! Tôi rất vui được giúp đỡ. Vấn đề của bạn là gì?)

Emily: Well, I've noticed that I often misspell words, even the simplest ones. It's frustrating! (Tôi nhận ra rằng tôi thường viết sai chính tả, thậm chí là những từ đơn giản nhất. Thật là đáng buồn!)

Mark: Don't worry, Emily. Many people struggle with spelling. It can be challenging at times. (Đừng lo, Emily. Nhiều người gặp khó khăn với việc chính tả. Đôi khi nó có thể là một thách thức)

Emily: I know, but it's embarrassing when I make spelling mistakes in important emails or documents. (Tôi biết, nhưng rất xấu hổ khi tôi mắc lỗi chính tả trong các email hoặc tài liệu quan trọng)

Mark: I understand how you feel. Spelling errors can sometimes create a negative impression. (Tôi hiểu cảm giác của bạn. Lỗi chính tả đôi khi có thể tạo ra ấn tượng tiêu cực)

Emily: Exactly! I don't want others to think I'm careless or unprofessional because of my spelling mistakes. (Chính xác! Tôi không muốn người khác nghĩ rằng tôi cẩu thả hoặc thiếu chuyên nghiệp vì những sai sót chính tả của mình)

Mark: I have a suggestion for you. Have you tried using spell-check tools or proofreading your work? (Tôi có một đề xuất cho bạn. Bạn đã thử sử dụng các công cụ kiểm tra chính tả hoặc kiểm tra lại công việc của mình chưa?)

Emily: Yes, I do use spell-check, but it doesn't always catch all the mistakes. And proofreading can be time-consuming. (Đúng vậy, tôi sử dụng kiểm tra chính tả, nhưng nó không luôn phát hiện được tất cả lỗi. Và việc kiểm tra lại tốn thời gian)

Mark: That's true. However, taking the time to proofread can significantly reduce spelling errors. (Điều đó đúng. Tuy nhiên, dành thời gian để kiểm tra lại có thể giảm thiểu lỗi chính tả đáng kể)

Emily: You're right. I need to be more diligent and pay attention to detail when proofreading my work. (Đúng vậy. Tôi cần cẩn thận hơn và chú ý đến chi tiết khi kiểm tra lại công việc của mình)

Mark: Another helpful tip is to create a list of words you commonly misspell and practice spelling them correctly. (Một mẹo hữu ích khác là tạo một danh sách từ mà bạn thường viết sai chính tả và luyện tập viết chính xác)

Emily: That's a good idea! I'll start compiling a list and make an effort to practice those words regularly. (Đó là một ý kiến hay! Tôi sẽ bắt đầu tạo danh sách và cố gắng luyện tập những từ đó thường xuyên)

Mark: Great! Consistent practice will definitely improve your spelling skills over time. (Tuyệt vời! Việc luyện tập đều đặn nhất định sẽ cải thiện kỹ năng chính tả của bạn theo thời gian)

Emily: Thanks, Mark. I appreciate your advice and support. I'll work hard to overcome this challenge. (Cảm ơn, Mark. Tôi đánh giá cao lời khuyên và sự hỗ trợ của bạn)

Mark: You're welcome, Emily. Remember, everyone makes mistakes, but with practice and attention, you'll become a better speller. (Không có gì, Emily. Hãy nhớ rằng mọi người đều mắc lỗi, nhưng với việc luyện tập và chú ý, bạn sẽ trở thành một người viết chính tả giỏi hơn)

Bài tập về chia động từ misspell ở dạng quá khứ và quá khứ phân từ

Bài tập về động từ misspell và các dạng quá khứ

Sử dụng các dạng khác nhau của động từ misspell để hoàn thành câu.

 1. She __________ her name in the registration form. (misspell)
 2. They __________ the word "restaurant" on the menu. (misspell)
 3. He __________ the address on the envelope.(misspell)
 4. We __________ our teacher's name on the greeting card. (misspell)
 5. The student __________ every word in the spelling bee competition. (misspell)
 6. Sarah realized that she had __________ her email address in the application. (misspell)
 7. The journalist accidentally __________ the celebrity's name in the article. (misspell)
 8. The company's advertisement __________ the product's name on the billboard. (misspell)
 9. They discovered that they had __________ the company name in the contract. (misspell)
 10. I quickly realized that I had __________ my password when trying to log in. (misspell)
 11. She __________ her friend's last name in the birthday card.(misspell)
 12. The student's essay was full of __________ words. (misspell)
 13. The secretary __________ the client's name in the meeting minutes. (misspell)
 14. We were surprised to find out that we had __________ the street name on the directions.(misspell)
 15. The teacher noticed that the student had __________ every word on the spelling test. (misspell)
 16. They __________ the important keyword in the search query. (misspell)
 17. She realized that she had __________ the foreign word during the language exam. (misspell)
 18. The editor found several __________ words in the manuscript. (misspell)
 19. The team captain __________ the opposing team's name on the tournament schedule.(misspell)
 20. I discovered that I had __________ my friend's name in the contact list. (misspell)

Đáp án

 1. misspelled
 2. misspelled
 3. misspelled
 4. misspelled
 5. misspelled
 6. had misspelled
 7. misspelled
 8. misspelled
 9. had misspelled
 10. had misspelled
 11. misspelled
 12. misspelled
 13. misspelled
 14. misspelled
 15. had misspelled
 16. misspelled
 17. had misspelled
 18. misspelled
 19. misspelled
 20. misspelled

Hiểu và nắm rõ được quá khứ của misspell sẽ giúp bạn hiểu rõ nghĩa của câu trong từng ngữ cảnh khác nhau. Ngoài ra, điểm ngữ pháp về chia động từ ở V1, V2, V3 cũng cực kỳ quan trọng trong các bài kiểm tra ở các cấp học. Đừng quên làm thật nhiều bài tập để tăng khả năng phản xạ nhé!

Hy vọng thông qua bài viết này của hoctienganhnhanh.vn, bạn đã có cái nhìn rõ hơn về cách sử dụng quá khứ của misspell trong tiếng Anh. Chúc các bạn học giỏi!

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link nha cai uy tin, Link 6686 bet, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link xem bong da, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, Link bancah5, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến, xoilac, xoilac, mitom, caheo, vaoroi, caheo, 90phut, rakhoitv, 6686,
Top