MỚI CẬP NHẬT

Quá khứ của overshoot là gì? Cách chia overshoot theo thì dễ hiểu

Động từ overshoot ở dạng quá khứ đơn, dạng quá khứ phân từ là overshot. Cùng cách chia overshoot ở các thì trong tiếng Anh.

Trong bài viết này của hoctienganhnhanh sẽ tìm hiểu về động từ overshoot trong tiếng Anh. Động từ này có nghĩa là vượt quá mức cần thiết hoặc mức đích đến ban đầu, và có thể được sử dụng trong nhiều thì khác nhau.

Overshoot nghĩa tiếng việt là gì?

Overshoot Theo Nghĩa từ điển

Overshoot được hiểu là vượt quá mức cần thiết, quá mức tối đa hoặc mức đích đến ban đầu. Nó thường được sử dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học và kinh tế để mô tả tình trạng khi giá trị hoặc tác động vượt quá mức mong đợi hoặc cần thiết.

 • The storm overshot its predicted path, causing unexpected flooding in nearby areas. (Trận bão đã vượt quá đường dự báo và gây ra lũ lụt bất ngờ tại các khu vực lân cận).
 • The athlete overshot the long jump pit and landed on the ground, injuring himself (Vận động viên đã vượt quá hố nhảy xa và rơi xuống đất, gây chấn thương cho mình).

Quá khứ của overshoot là gì?

V2-V3 của overshoot

Động từ overshoot ở dạng nguyên mẫu (V1)

Động từ overshoot ở dạng quá khứ đơn (V2)

Động từ overshoot ở dạng quá khứ phân từ (V3)

overshoot

overshot

overshot

Ví dụ: The sniper overshot the target and missed his shot (Xạ thủ đã vượt quá mục tiêu và bỏ lỡ cú bắn của mình).

Ví dụ: The stock market overshot its previous highs and continued to climb to new records (Thị trường chứng khoán đã vượt quá đỉnh điểm trước đó và tiếp tục leo lên mức kỷ lục mới).

Ví dụ: The quarterback had overshot the receiver and the ball landed out of bounds (Quarterback đã vượt quá người nhận bóng và quả bóng rơi ra ngoài giới hạn sân).

Cần chú ý: Ở dạng quá khứ phân từ overshot, sẽ có dạng had overshot ở thì quá khứ hoàn thành, have/ has overshot ở thì hiện tại hoàn thành và will have overshot ở thì tương lai hoàn thành.

Cách phát âm động từ overshoot ở các dạng thức theo hy ngôn ngữ US và UK:

 • V1 (nguyên mẫu): /ˌoʊvərˈʃuːt/ (oh-ver-shoot)

 • V2 (quá khứ đơn): /ˌoʊvərˈʃɑːt/ (oh-ver-shot)

 • V3 (quá khứ phân từ): /ˌoʊvərˈʃɑːt/ (oh-ver-shot)

Cách chia động từ overshoot theo thì trong tiếng anh

Để giúp bạn nắm vững cách chia của động từ overshoot, dưới đây biến đổi của động từ này với từng nhóm thì khác nhau.

Biến đổi overshoot ở nhóm thì quá khứ

Bảng chia động từ overshoot theo 4 thì quá khứ:

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Quá khứ đơn (QKĐ)

overshot

overshot

overshot

overshot

overshot

overshot

Quá khứ tiếp diễn (QKTD)

was overshooting

were overshooting

was overshooting

were overshooting

were overshooting

were overshooting

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (QK HTTD)

had been overshooting

had been overshooting

had been overshooting

had been overshooting

had been overshooting

had been overshooting

Quá khứ hoàn thành (QKHT)

had overshot

had overshot

had overshot

had overshot

had overshot

had overshot

Cấu trúc của động từ overshoot trong các thì này:

 • Quá khứ đơn: S + overshot +.....
 • Quá khứ tiếp diễn: S + was/were overshooting +.....
 • Quá khứ hoàn thành: S + had overshot +.....
 • Quá khứ hoàn thành tiếp diễn: S + had been overshooting +.....

Biến đổi overshoot ở nhóm thì hiện tại

Bảng chia động từ overshoot theo 4 thì hiện tại:

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Hiện tại đơn (HTĐ)

overshoot

overshoot

overshoots

overshoot

overshoot

overshoot

Hiện tại tiếp diễn (HTTD)

am overshooting

are overshooting

is overshooting

are overshooting

are overshooting

are overshooting

Hiện tại hoàn thành (HTHT)

have overshot

have overshot

has overshot

have overshot

have overshot

have overshot

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (HT HTTD)

have been overshooting

have been overshooting

has been overshooting

have been overshooting

have been overshooting

have been overshooting

Cấu trúc của động từ overshoot trong các thì này:

 • Hiện tại đơn: S + overshoot/ overshoots +......
 • Hiện tại tiếp diễn: S + am/is/are overshooting +......
 • Hiện tại hoàn thành: S + have/has overshot + .....
 • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn: S + have/has been overshooting + ....

Biến đổi overshoot ở nhóm thì tương lai

Bảng chia động từ overshoot theo 5 thì tương lai:

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Tương lai đơn (TLĐ)

will overshoot

will overshoot

will overshoot

will overshoot

will overshoot

will overshoot

Tương lai tiếp diễn (TLTD)

will be overshooting

will be overshooting

will be overshooting

will be overshooting

will be overshooting

will be overshooting

Tương lai hoàn thành tiếp diễn (TL HTTD)

will have been overshooting

will have been overshooting

will have been overshooting

will have been overshooting

will have been overshooting

will have been overshooting

Tương lai hoàn thành (TLHT)

will have overshot

will have overshot

will have overshot

will have overshot

will have overshot

will have overshot

Tương lai gần (Be going to)

am going to overshoot

are going to overshoot

is going to overshoot

are going to overshoot

are going to overshoot

are going to overshoot

Cấu trúc của động từ overshoot trong các thì này:

 • Tương lai đơn: S + will overshoot +.....
 • Tương lai tiếp diễn: S + will be overshooting +.....
 • Tương lai hoàn thành: S + will have overshot +.....
 • Tương lai hoàn thành tiếp diễn: S + will have been overshooting +.....
 • Tương lai gần: S + am/is/are going to overshoot + .....

Đoạn hội thoại sử dụng các dạng quá khứ của overshoot

Hội thoại doanh số của công ty dùng overshoot

John: Hey, did you hear about the company's sales last year? (Chào, bạn có nghe về doanh số của công ty năm ngoái chưa?).

Jane: Yeah, they overshoot their sales target by 20% (Ừ, họ đã vượt quá mục tiêu doanh số 20%.)

John: Wow, that's amazing! How did they manage to do it? (Ồ, thật tuyệt vời! Họ đã làm được như thế nào vậy?).

Jane: Well, they implemented a new marketing strategy that worked really well (À, họ đã thực hiện một chiến lược marketing mới mà đã hoạt động rất tốt).

John: That's great to hear. Last year, our company fell short of our sales target. We only reached 80% of our goal (Thật tuyệt vời. Năm ngoái, công ty chúng tôi không đạt được mục tiêu doanh số. Chúng tôi chỉ đạt được 80% mục tiêu).

Jane: Yeah, sometimes it's difficult to predict how well a strategy will work. But we can learn from our mistakes and improve for next time (Ừ, đôi khi khó đoán được chiến lược sẽ hoạt động như thế nào. Nhưng chúng ta có thể học hỏi từ sai lầm và cải thiện cho lần sau).

John: Definitely. We'll have to come up with a new plan and make sure we don't overshoot or fall short of our target (Chắc chắn. Chúng ta sẽ phải tìm ra kế hoạch mới và đảm bảo không vượt quá hoặc không đạt được mục tiêu).

Jane: Agreed (Đồng ý)

Bài tập chia động từ overshoot theo đúng thì

 1. 1. I………….(overshoot) the target if I keep going at this pace.
 2. 2. Don't………..(overshoot) the hole when you're playing golf, or you'll end up in the sand trap.
 3. 3. The project………….(overshoot) its deadline by three weeks due to unforeseen circumstances.
 4. 4. The car ………….(overshoot) the speed limit, and the driver is at risk of getting a ticket.
 5. 5. The athlete …………(overshoot) her personal best by two seconds.

Đáp án:

 1. Will overshoot
 2. Overshoot
 3. Had overshot
 4. Is overshooting
 5. Has overshot

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết về động từ overshoot trong tiếng Anh. Hy vọng thông tin trong bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách sử dụng của từ này.

Việc nắm vững vốn từ vựng và cách sử dụng các từ ngữ trong tiếng Anh là rất quan trọng để có thể sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và tự tin. Hãy tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức của mình để trở thành một người sử dụng tiếng Anh thành thạo và hiệu quả.

Chúc bạn thành công trong hành trình học tập và phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mình!

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link nha cai uy tin, Link 6686 bet, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link xem bong da, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, Link bancah5, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,
Top