MỚI CẬP NHẬT

Quá khứ của recut là gì? Cách chia động từ recut bao chuẩn

Quá khứ của recut được giữ nguyên là recut trong cả quá khứ đơn và quá khứ phân từ, chia động từ recut ở quá khứ cần lưu ý những gì?

Khi sử dụng động từ recut, chúng ta cần biết cách chia đúng các dạng thì để truyền đạt ý nghĩa một cách chính xác và linh hoạt nhất, hợp với ngữ cành. Bài viết này của học tiếng Anh nhanh sẽ giúp bạn đọc giải đáp những khúc mắc này.

Recut nghĩa tiếng Việt là gì?

Ý nghĩa của động từ recut khi được dịch sang tiếng Việt

Recut trong tiếng Việt có thể được dịch là cắt lại, chỉnh sửa lại. Đây là những thuật ngữ thường được sử dụng trong ngành công nghiệp điện ảnh, biên tập video để diễn tả việc thay đổi, điều chỉnh và cắt các phần của một tác phẩm nghệ thuật để tạo ra một phiên bản mới.Tuy nhiên, động từ này cũng có thể được áp dụng cho các hoạt động cắt lại, sửa đổi hoặc điều chỉnh tùy thuộc vào ngữ nghĩa và ngữ cảnh cụ thể.

Ví dụ:

 • The director decided to recut the film to improve its pacing and make it more engaging for the audience. (Đạo diễn quyết định chỉnh sửa lại bộ phim để cải thiện nhịp độ và làm cho nó hấp dẫn hơn đối với khán giả)
 • The fashion designer recut the dress to better fit the model's proportions and enhance its overall silhouette. (Nhà thiết kế thời trang cắt lại chiếc váy để vừa vặn hơn với tỷ lệ cơ thể người mẫu và tăng cường hình dáng tổng thể của nó)

Quá khứ của recut là gì?

Quá khứ đơn và quá khứ phân từ của recut là gì?

Dạng quá khứ đơn của recut là recut, trong khi dạng quá khứ phân từ cũng là recut. Quá khứ của recut dùng để diễn tả hành động cắt lại, chỉnh sửa lại hoặc thay đổi lại cái gì đó được diễn ra trong quá khứ, thường áp dụng trong các ngữ cảnh liên quan đến video, phim ảnh, âm nhạc hoặc công nghệ.

Ví dụ:

 • Động từ recut ở dạng quá khứ đơn V2: They recut the film to improve the pacing. (Họ chỉnh sửa lại đoạn phim để cải thiện nhịp độ)
 • Động từ recut ở dạng quá khứ phân từ V3:The recut film was released last week. (Bộ phim đã được chỉnh sửa lại đã được phát hành vào tuần trước)

Cách phát âm đúng: Recut: /riːˈkʌt/

Chia động từ recut theo dạng thức

Recut theo từng dạng thức được chia như thế nào?

Khi tìm hiểu về động từ recut, chúng ta cần biết cách chia động từ này thành các dạng thức khác nhau để sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau. Dưới đây là cách chia động từ recut theo các dạng thức mà bạn đọc cần ghi nhớ:

 • To recut ở dạng động từ nguyên mẫu có to

Ví dụ: I plan to recut the film to improve its pacing. (Tôi dự định chỉnh sửa lại bộ phim để cải thiện nhịp độ)

 • Recut ở dạng động từ nguyên mẫu không có to

Ví dụ: The editors recut the scenes to create a more impactful sequence. (Những biên tập viên đã chỉnh sửa lại các cảnh quay để tạo ra một chuỗi cảnh ảnh hưởng hơn)

 • Recut là dạng quá khứ đơn của động từ recut

Ví dụ: He recut the footage to fit the new narrative structure. (Anh ấy đã cắt lại cảnh để phù hợp với cấu trúc câu chuyện mới)

 • Recut là dạng danh động từ

Ví dụ: The recut of the movie resulted in a completely different viewing experience. (Sự chỉnh sửa lại của bộ phim đã tạo ra một trải nghiệm xem hoàn toàn khác)

 • Recut là dạng quá khứ phân từ của động từ recut

Ví dụ: The recut film was well received by audiences. (Bộ phim được chỉnh sửa lại đã được đón nhận tốt bởi khán giả)

 • Recut là dạng động từ thường ở thì hiện tại đơn trong ngôi thứ 3 số ít.

Ví dụ: She often recuts her short stories before submitting them for publication. (Cô ấy thường chỉnh sửa lại các truyện ngắn của mình trước khi nộp cho xuất bản)

Cách chia động từ recut theo nhóm thì

Sử dụng động từ recut trong các nhóm thì khác nhau

Khi tìm hiểu về cách chia động từ recut theo nhóm thì, chúng ta có thể phân loại các thì hiện tại, quá khứ và tương lai để hiểu và sử dụng một cách chính xác trong các tình huống khác nhau.

Chia động từ recut ở nhóm thì quá khứ

 • Quá khứ đơn (Simple Past): Recut

Ví dụ: She recut the fabric to fit her measurements. (Cô ấy đã cắt lại miếng vải để phù hợp với số đo của mình)

 • Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous): Was/Were recutting

Ví dụ: At that time, the editor was recutting the documentary for a more compelling narrative. (Vào thời điểm đó, biên tập viên đang cắt lại phim tài liệu để có một câu chuyện hấp dẫn hơn)

 • Quá khứ hoàn thành (Past Perfect): Had recut

Ví dụ: I had finished the project before the deadline. (Tôi đã hoàn thành dự án trước thời hạn)

 • Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous): Had been recutting

Ví dụ: The team had been recutting the film for months before they were finally satisfied with the final version. (Nhóm đã chỉnh sửa lại phim trong vài tháng trước khi cuối cùng hài lòng với phiên bản cuối cùng)

Chia động từ recut ở nhóm thì hiện tại

 • Hiện tại đơn (Simple Present): Recut/Recuts

Ví dụ: He recuts the diamonds with precision and skill. (Anh ấy cắt lại những viên kim cương với độ chính xác và kỹ năng)

 • Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous): Am/Is/Are recutting

Ví dụ: The editor is recutting the movie to improve the pacing. (Biên tập viên đang cắt lại bộ phim để cải thiện nhịp độ)

 • Hiện tại hoàn thành (Present Perfect): Have/Has recut

Ví dụ: We have recut the trailer to create more excitement among the audience. (Chúng tôi đã cắt lại trailer để tạo ra sự hứng thú hơn trong khán giả)

 • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous): Has/Have been recutting

Ví dụ: The director has been recutting the scenes all morning to perfect the flow of the story. (Đạo diễn đã cắt lại các cảnh suốt buổi sáng để hoàn thiện mạch phim)

Chia động từ recut ở nhóm thì tương lai

 • Tương lai đơn (Simple Future): Will recut

Ví dụ: Tomorrow, they will recut the documentary to make it more concise. (Ngày mai, họ sẽ cắt lại phim tài liệu để nó trở nên ngắn gọn hơn)

 • Tương lai tiếp diễn (Future Continuous): Will be recutting

Ví dụ: This time next week, the team will be recutting the film for its international release. (Vào lúc này trong tuần tới, nhóm sẽ đang chỉnh sửa lại phim cho việc phát hành quốc tế)

 • Tương lai hoàn thành (Future Perfect): Will have recut

Ví dụ: By the end of the month, they will have recut all the episodes of the TV series. (Vào cuối tháng, họ sẽ đã chỉnh sửa lại tất cả các tập của bộ phim truyền hình)

 • Tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous): Will have been recutting

Ví dụ: In six months' time, the director will have been recutting the movie for a year. (Trong vòng sáu tháng nữa, đạo diễn sẽ chỉnh lại phim suốt một năm)

 • Tương lai gần (Near Future): Am/Is/Are

Ví dụ: Next week, they are going to recut the final scene to create a more dramatic ending. (Tuần tới, họ sẽ cắt lại cảnh cuối cùng để tạo ra một kết thúc đầy kịch tính hơn)

Chia động từ recut theo các dạng câu đặc biệt

Sử dụng động từ recut trong câu giả định và câu điều kiện

Động từ recut có thể được sử dụng trong các dạng câu đặc biệt như câu giả định và điều kiện để truyền đạt ý nghĩa và thông tin cụ thể trong ngữ cảnh khác nhau. Dưới đây là một đoạn văn về cách chia động từ recut trong các dạng câu đặc biệt:

Chia động từ recut ở câu điều kiện

 • Câu điều kiện loại 1: Will recut

Ví dụ: If they make a mistake, I will recut the scene. (Nếu họ mắc lỗi, tôi sẽ cắt cảnh đó)

 • Câu điều kiện loại 2: Would recut

Ví dụ: If I had more time, I would recut the video for better quality. (Nếu tôi có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ chỉnh sửa lại video để đạt chất lượng tốt hơn)

 • Câu điều kiện loại 3: Would have recut

Ví dụ: If they had noticed the mistake earlier, they would have recut the entire film. (Nếu họ nhận ra lỗi sớm hơn, họ đã cắt toàn bộ bộ phim)

Chia động từ recut ở câu giả định

 • Câu giả định loại 1: Will recut

Ví dụ: I will recut the footage if I find any errors. (Tôi sẽ cắt lại cảnh nếu tôi tìm thấy bất kỳ lỗi nào)

 • Câu giả định loại 2: Would recut

Ví dụ: If I had the necessary software, I would recut the video myself. (Nếu tôi có phần mềm cần thiết, tôi sẽ tự cắt lại video)

 • Câu giả định loại 3: Would have recut

Ví dụ: If they had asked me, I could have recut the scene for them. (Nếu họ đã hỏi tôi, tôi có thể đã cắt lại cảnh cho họ)

Đoạn hội thoại dùng dạng quá khứ của recut

Cuộc nói chuyện giữa hai người bạn sử dụng động từ recut

John: Hey, Sarah! Have you seen the movie "The Secret Garden"? (Xin chào, Sarah! Cậu đã xem bộ phim "The Secret Garden" chưa?)

Sarah: Yes, I watched it last night. It was amazing! (Có, tôi xem vào tối qua. Nó thật tuyệt vời!)

John: Really? I heard they recut the film for its 25th anniversary. (Thật à? Tôi nghe nói họ đã chỉnh sửa lại bộ phim để kỷ niệm 25 năm ra mắt)

Sarah: Yes, they did. They recut some scenes and added deleted ones. (Đúng vậy, họ đã cắt đi một số cảnh và thêm vào một số cảnh bị xóa)

John: That's interesting. Did the new version improve the storytelling? (Thật thú vị. Phiên bản mới có cải thiện câu chuyện không?)

Sarah: Definitely! The recut version gave the film a fresh perspective and enhanced the character development. (Chắc chắn rồi! Phiên bản được chỉnh sửa lại đã mang đến một góc nhìn mới và nâng cao phát triển nhân vật)

John: I wish I had known about the recut. I saw the original version years ago. (Tôi ước rằng tôi đã biết về phiên bản chỉnh sửa lại. Tôi đã xem phiên bản gốc cách đây nhiều năm)

Sarah: You should definitely watch the recut. It brings a new depth to the story. (Cậu nên xem phiên bản đã đươc chỉnh sửa lại. Nó mang đến một chiều sâu mới cho câu chuyện)

John: I'll make sure to catch the recut version this weekend. Thanks for letting me know! (Tôi chắc chắn sẽ xem phiên bản được chỉnh sửa lại vào cuối tuần này. Cảm ơn đã cho tôi biết!)

Bài tập về quá khứ của recut trong tiếng Anh

Hãy chọn dạng đúng của động từ recut để hoàn thành các câu sau:

 1. The director __________ the film to create a shorter version. (quá khứ đơn)
 2. If I had more time, I __________ the scenes myself. (hiện tại hoàn thành)
 3. She often __________ her paintings to experiment with different compositions. (hiện tại đơn)
 4. They __________ the video to fit the new time constraints. (quá khứ phân từ)
 5. If they had recut the documentary earlier, it __________ more awards. (quá khứ hoàn thành)

Đáp án:

 1. recut
 2. would have recut
 3. recuts
 4. recut
 5. would have recut

Hãy thực hành thường xuyên để nắm vững cách chia recut, và bạn sẽ trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng động từ hàng ngày. Đừng ngại thử sử dụng các dạng quá khứ của recut đã học trong bài viết này của hoctienganhnhanh.vn để rèn kỹ năng và mở rộng từ vựng của mình.

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,
Top