MỚI CẬP NHẬT

Quá khứ của regrow là gì? Cách chia trong tiếng Anh chuẩn

Quá khứ của regrow là regrew ở quá khứ đơn V2 và regrown ở V3 quá khứ phân từ cùng 3 cách chia động từ regrow theo thì, dạng và câu cực chi tiết.

Động từ grow được rất nhiều bạn biết đến với nghĩa trồng, mọc lên, còn động từ regrow có phải có nghĩa là trồng lại, mọc lại hay không, dạng quá khứ của regrow là gì và cách chia của động từ bất quy tắc này trong tiếng Anh ra sao. Cùng học tiếng Anh nhanh học ngay những kiến thức sau.

Regrow nghĩa tiếng Việt là gì?

Động từ regrow có nghĩa là gì?

Động từ regrow có nghĩa là trồng lại, mọc lại, nó được dùng để miêu tả việc con người trồng lại các loại cây cỏ, nông sản hoặc về sự mọc lại/ tái sinh một phần của cây, cây cỏ, thực vật sau khi đã bị cắt hoặc thu hoạch.

Phát âm từ regrow là:

 • /ˌriːˈɡrəʊ/ - giọng Anh Anh UK
 • /ˌriːˈɡroʊ/ - giọng Anh Mỹ US

Ví dụ:

 • I believe that if I plant the tomato seeds, they will regrow in a few weeks. (Tôi tin rằng nếu tôi trồng hạt giống cà chua, chúng sẽ mọc lại trong vài tuần)
 • We need to trim the bushes, but they usually regrow quickly after pruning. (Chúng ta cần cắt tỉa bụi cây, nhưng chúng thường mọc lại nhanh sau khi được cắt tỉa)
 • If you prune the rosebush properly, it will regrow with even more beautiful flowers. (Nếu bạn cắt tỉa bụi hồng một cách đúng cách, nó sẽ mọc lại những bông hoa đẹp hơn)

Ở các ví dụ trên, động từ regrow được chia ở dạng nguyên mẫu V1 với nghĩa là mọc lại hoặc trồng lại.

Quá khứ của regrow là gì?

Quá khứ V2, V3 của regrow là gì?

Quá khứ của regrow là là regrew ở dạng quá khứ đơn V2 và regrown ở dạng quá khứ phân từ V3.

Khi ở thì quá khứ hoàn thành, V3 của regrow sẽ là had regrown, ở thì hiện tại hoàn thành là have/ has regrown và ở thì tương lai hoàn thành sẽ là will have regrown.

Ví dụ về regrow và quá khứ của regrow:

Regrow ở dạng V1

 • Ví dụ 1: These herbs are great because they regrow every time we harvest them. (Những loại thảo dược này tuyệt vời vì chúng mọc lại mỗi khi chúng ta thu hoạch)
 • Ví dụ 2: He prunes the apple trees carefully, allowing them to regrow stronger branches. (Anh ấy tỉa cây táo cẩn thận, để chúng mọc lại những cành khỏe hơn)

Regrow ở dạng V2

 • Ví dụ 1: Last year, I cut down the old tree, and to my surprise, it regrew vigorously this spring. (Năm ngoái, tôi đã chặt cây cổ thụ và thật ngạc nhiên là cây mọc lại rất mạnh vào mùa xuân năm nay)
 • Ví dụ 2: After the storm, we thought the flowers were gone, but they regrew even more beautifully. (Sau cơn bão, chúng tôi nghĩ rằng những bông hoa đã tàn, nhưng chúng mọc lại càng đẹp hơn)

Regrow ở dạng V3

 • Ví dụ 1: She had carefully tended to the vegetable garden, and the vegetables had regrown beautifully. (Cô ấy đã chăm sóc vườn rau cẩn thận và rau đã mọc lại rất đẹp)
 • Ví dụ 2: By the time they checked the garden, the herbs had regrown and were ready to be harvested again. (Khi họ kiểm tra vườn, những loại thảo dược đã mọc lại và sẵn sàng để thu hoạch lại)

Cách chia động từ regrow theo dạng thức

Chia động từ regrow theo dạng thức.

Khi học về động từ, các bạn cần học về các dạng thức của chúng để sử dụng động từ đúng với nội dung mà mình diễn đạt.

 • Regrow ở dạng động từ nguyên mẫu V1.
 • Regrows là dạng động từ thường ở thì hiện tại đơn ngôi thứ 3 số ít.
 • Regrew là dạng quá khứ đơn V2 của regrow.
 • Regrowing là dạng danh động từ (gerund).
 • Regrown là dạng quá khứ phân từ V3 của regrow.

Cách chia động từ regrow theo nhóm thì

Chia động từ regrow theo các nhóm thì.

Học về cách chia regrow ở 3 nhóm thì chính trong tiếng Anh là một trong những nội dung chính mà các bạn cần phải học ngày hôm nay.

Chia động từ regrow ở nhóm thì quá khứ

Regrew,, was/ were regrowing, had regrown và had been regrowing là các dạng khác nhau của động từ regrow ở 4 thì quá khứ.

Bảng chia động từ regrow ở các thì quá khứ:

Chủ ngữ

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Quá khứ đơn

regrew

regrew

regrew

regrew

regrew

regrew

Quá khứ tiếp diễn

was regrowing

were regrowing

was regrowing

were regrowing

were regrowing

were regrowing

Quá khứ hoàn thành

had regrown

had regrown

had regrown

had regrown

had regrown

had regrown

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

had been regrowing

had been regrowing

had been regrowing

had been regrowing

had been regrowing

had been regrowing

Chia động từ regrow ở nhóm thì hiện tại

Regrow, regrows, am/ is/ are regrowing, have/ has regrown, have/ has been regrowing là các dạng khác nhau của động từ regrow ở 4 thì hiện tại.

Bảng chia động từ regrow ở các thì hiện tại:

Chủ ngữ

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Hiện tại đơn

regrow

regrow

regrows

regrow

regrow

regrow

Hiện tại tiếp diễn

am regrowing

are regrowing

is regrowing

are regrowing

are regrowing

are regrowing

Hiện tại hoàn thành

have regrown

have regrown

has regrown

have regrown

have regrown

have regrown

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

have been regrowing

have been regrowing

has been regrowing

have been regrowing

have been regrowing

have been regrowing

Chia động từ regrow ở nhóm thì tương lai

Will regrow, will be regrowing, will have regrown, will have been regrowing là các dạng khác nhau của động từ regrow ở 4 thì tương lai.

Bảng chia động từ regrow ở các thì tương lai:

Chủ ngữ

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Tương lai đơn

will regrow

will regrow

will regrow

will regrow

will regrow

will regrow

Tương lai tiếp diễn

will be regrowing

will be regrowing

will be regrowing

will be regrowing

will be regrowing

will be regrowing

Tương lai hoàn thành

will have regrown

will have regrown

will have regrown

will have regrown

will have regrown

will have regrown

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

will have been regrowing

will have been regrowing

will have been regrowing

will have been regrowing

will have been regrowing

will have been regrowing

Cách chia động từ regrow ở các dạng câu đặc biệt

Chia động từ regrow ở dạng câu đặc biệt.

Nội dung tiếp theo trong chủ đề ngữ pháp này đó chính là cách chia ở câu điều kiện và câu giả định.

Bảng chia động từ regrow ở câu điều kiện và câu giả định:

Chủ ngữ

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Câu điều kiện loại 2 - Mệnh đề chính

would regrow

would regrow

would regrow

would regrow

would regrow

would regrow

Câu điều kiện loại 2 - Biến thể mệnh đề chính

would be regrowing

would be regrowing

would be regrowing

would be regrowing

would be regrowing

would be regrowing

Câu điều kiện loại 3 - Mệnh đề chính

would have regrown

would have regrown

would have regrown

would have regrown

would have regrown

would have regrown

Câu điều kiện loại 3 - Biến thể của mệnh đề chính

would have been regrowing

would have been regrowing

would have been regrowing

would have been regrowing

would have been regrowing

would have been regrowing

Câu giả định ở hiện tại - Present Subjunctive

regrow

regrow

regrows

regrow

regrow

regrow

Câu giả định ở quá khứ - Past Subjunctive

regrew

regrew

regrew

regrew

regrew

regrew

Câu giả định ở quá khứ hoàn thành - Past Perfect Subjunctive

had regrown

had regrown

had regrown

had regrown

had regrown

had regrown

Câu giả định ở tương lai - Future Subjunctive

should regrow

should regrow

should regrow

should regrow

should regrow

should regrow

Hội thoại sử dụng quá khứ của regrow kèm dịch nghĩa

Cuộc trò chuyện giữa Sarah và Mike về việc những cây táo mọc lại sau sự chăm sóc cẩn thận của họ.

Sarah: Hey Mike, do you remember that apple tree we planted last year?

Mike: Yeah, I do! It was just a tiny sapling back then. How's it doing now?

Sarah: It's amazing! It has regrown so much, and we already have a few apples on it.

Mike: That's fantastic! I'm glad to hear that it's thriving.

Sarah: Yeah, it's a testament to the care we've given it. It's rewarding to see it regrow and produce fruit.

Dịch nghĩa sang tiếng Việt:

Sarah: Chào Mike, bạn nhớ cái cây táo chúng ta trồng vào năm ngoái không?

Mike: Ừ, nhớ đấy! Lúc đó chỉ là một cây non xíu thôi. Bây giờ nó thế nào rồi?

Sarah: Nó tuyệt vời! Nó mọc lại nhiều lắm và bây giờ chúng ta đã có một vài quả táo rồi đó.

Mike: Thật tuyệt! Tôi rất vui khi nghe nó đang phát triển tốt.

Sarah: Ừ, điều này là minh chứng cho sự chăm sóc của chúng ta. Thấy nó mọc lại và cho trái điều đó thật đáng động viên.

Bài tập về quá khứ của regrow kèm đáp án

Bài tập: Sử dụng động từ regrow ở các dạng nguyên mẫu V1, quá khứ đơn V2 và quá khứ phân từ V3 để hoàn thành các câu sau và đáp án chi tiết.

 1. After the wildfire, the forest slowly began to ___________, and now it's a thriving ecosystem.
 2. The lawn was damaged during the heavy rain, but it ___________ lush and green.
 3. The old tree in our backyard was cut down, but a new one ___________ in its place.
 4. By the time they return from their vacation, the flowers in the garden ___________ and bloomed beautifully.
 5. The village was devastated by the tornado, but the community spirit ___________ stronger than ever.
 6. Despite the harsh winter, the grass in the park quickly ___________, covering the bare patches.
 7. The coral reef had suffered from bleaching, but with conservation efforts, it ___________ some of its vibrant colors.
 8. I'm excited to see how the vegetables in the garden ___________ after we harvest the current crop.
 9. The trees that were damaged in the storm last year ___________ their leaves and are providing shade again.
 10. The native plants, once thought to be extinct, ___________in the protected area, thanks to conservationists' efforts.

Đáp án:

 1. regrow
 2. has regrown
 3. has regrown
 4. will have regrown
 5. has regrown
 6. regrew
 7. had regrown
 8. will have regrown
 9. have regrown
 10. regrew

Kết thúc bài học quá khứ của regrow, chắc hẳn các bạn đã hiểu được các dạng quá khứ của regrow trong tiếng Anh và những cách chia cơ bản nhất về động từ rồi đúng không. Hy vọng, khi đến với hoctienganhnhanh.vn các bạn sẽ có những trải nghiêm bổ ích. Cám ơn các bạn đã theo dõi.

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link nha cai uy tin, Link 6686 bet, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link xem bong da, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, Link bancah5, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,
Top