MỚI CẬP NHẬT

Quá khứ của rehang, cách chia rehang theo thì tiếng Anh

Quá khứ của rehang là rehung, ở dạng quá khứ đơn V2, quá khứ phân từ V3 chỉ sử dụng một dạng này cùng cách chía trong tiếng Anh.

Khi nói về việc treo lại một thứ gì đó về vị trí cũ trong tiếng Anh chúng ta sử dụng động từ rehang. Vậy nghĩa chính của động từ rehang, quá khứ của động từ rehang, cách chia động từ như thế nào, chúng ta cùng học tiếng Anh nhanh tìm hiểu qua nội dung bài học sau từ kiến thức lý thuyết cho đến bài tập áp dụng.

Rehang nghĩa tiếng Việt là gì?

Rehang có nghĩa là gì?

Động từ bất quy tắc rehang có nghĩa là treo lại, mắc lại hoặc gắn trở lại một đồ vật nào đó lên một vị trí mới hoặc ở vị trí cũ sau khi đã được bóc ra, tháo rời. Nó thường được sử dụng khi nói về việc treo lại hoặc mắc lại một bức tranh, rèm cửa, cây đèn,....

Phát âm từ rehang là: /ˌriːˈhæŋ/ (giọng Anh Anh UK và Anh Mỹ US)

Ví dụ:

 • I decided to rehang the picture on the opposite wall for a better view. (Tôi quyết định treo lại bức tranh lên bức tường đối diện để có góc nhìn rõ hơn)
 • She always rehangs the paintings after cleaning the walls. (Cô ấy luôn treo lại những bức tranh sau khi lau tường)
 • He rehangs his clothes neatly in the closet every evening. (Anh ấy mắc lại quần áo gọn gàng trong tủ đồ mỗi buổi tối)
 • They rehang the curtains to let more sunlight into the room. (Họ mắc lại rèm cửa để cho nhiều ánh nắng hơn vào phòng)

Quá khứ của rehang là gì?

Quá khứ của rehang là gì?

Quá khứ của rehang là rehung, sử dụng dạng quá khứ đơn V2 hay quá khứ phân từ V3 thì cũng chỉ có một dạng này.

Lưu ý đối với dạng quá khứ phân từ của rehang là rehung ở thì quá khứ hoàn thành được chia thành had rehung, ở thì hiện tại hoàn thành là have/ has rehung và tương lai hoàn thành là will have rehung.

​Ví dụ về rehang và quá khứ của rehang:

 • Rehang ở dạng V2: Yesterday, she rehung the family photos in a new arrangement on the wall. (Hôm qua, cô ấy đã treo lại các bức ảnh gia đình theo một cách bố trí mới trên tường)
 • Rehang ở dạng V3: By the time we visited her house, she had rehung the chandelier with sparkling crystals. (Khi chúng tôi đến thăm nhà cô ấy, cô ấy đã treo lại chiếc đèn chùm bằng những viên pha lê lấp lánh)
 • Rehang ở dạng V1

Ví dụ 1: After painting the room, we decided to rehang the curtains in a different style. (Sau khi sơn lại căn phòng, chúng tôi quyết định treo lại rèm cửa theo một kiểu khác)

Ví dụ 2: The strong wind blew down the clothesline, so we had to rehang the laundry. (Cơn gió mạnh đã thổi đổ dây phơi quần áo, nên chúng tôi phải mắc lại quần áo)

Cách chia động từ rehang theo dạng thức

Chia động từ rehang ở các dạng thức.

Sau khi học về nghĩa và dạng quá khứ của rehang, tiếp tục học về cách chia rehang theo dạng cơ bản trong tiếng Anh sau:

 • Rehang ở dạng động từ nguyên mẫu V1.
 • Rehangs là dạng động từ thường ở thì hiện tại đơn ngôi thứ 3 số ít.
 • Rehung là dạng quá khứ đơn V2 của rehang.
 • Rehanging là dạng danh động từ (gerund).
 • Rehung là dạng quá khứ phân từ V3 của rehang.

Cách chia động từ rehang theo nhóm thì

Cách chia rehang theo 3 nhóm thì trong tiếng Anh.

Học về cách chia động từ bất quy tắc rehang là một nội dung mà bạn không nên bỏ qua, vì nó được ứng dụng rất nhiều trong thi cử và giao tiếp tiếng Anh.

Chia động từ rehang ở nhóm thì quá khứ

Rehung, was/ were rehanging, had rehung và had been rehanging là các dạng khác nhau của động từ rehang ở 4 thì quá khứ.

Bảng chia động từ rehang ở các thì quá khứ:

Chủ ngữ

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Quá khứ đơn

rehung

rehung

rehung

rehung

rehung

rehung

Quá khứ tiếp diễn

was rehanging

were rehanging

was rehanging

were rehanging

were rehanging

were rehanging

Quá khứ hoàn thành

had rehung

had rehung

had rehung

had rehung

had rehung

had rehung

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

had been rehanging

had been rehanging

had been rehanging

had been rehanging

had been rehanging

had been rehanging

Chia động từ rehang ở nhóm thì hiện tại

Rehang, rehangs, am/ is/ are rehanging, have/ has rehung, have/ has been rehanging là các dạng khác nhau của động từ rehang ở 4 thì hiện tại.

Bảng chia động từ rehang ở các thì hiện tại:

Chủ ngữ

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Hiện tại đơn

rehang

rehang

rehangs

rehang

rehang

rehang

Hiện tại tiếp diễn

am rehanging

are rehanging

is rehanging

are rehanging

are rehanging

are rehanging

Hiện tại hoàn thành

have rehung

have rehung

has rehung

have rehung

have rehung

have rehung

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

have been rehanging

have been rehanging

has been rehanging

have been rehanging

have been rehanging

have been rehanging

Chia động từ rehang ở nhóm thì tương lai

Will rehang, will be rehanging, will have rehung, will have been rehanging là các dạng khác nhau của động từ rehang ở 4 thì tương lai.

Bảng chia động từ rehang ở các thì tương lai:

Chủ ngữ

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Tương lai đơn

will rehang

will rehang

will rehang

will rehang

will rehang

will rehang

Tương lai tiếp diễn

will be rehanging

will be rehanging

will be rehanging

will be rehanging

will be rehanging

will be rehanging

Tương lai hoàn thành

will have rehung

will have rehung

will have rehung

will have rehung

will have rehung

will have rehung

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

will have been rehanging

will have been rehanging

will have been rehanging

will have been rehanging

will have been rehanging

will have been rehanging

Cách chia động từ rehang ở các dạng câu đặc biệt

Cách chia rehang ở các dạng câu đặc biệt.

Ở phần này, chúng ta cùng xem về cách chia động từ rehang ở câu điều kiên và giải định qua bảng sau.

Bảng chia động từ rehang ở câu điều kiện và câu giả định:

Chủ ngữ

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Câu điều kiện loại 2 - Mệnh đề chính

would rehang

would rehang

would rehang

would rehang

would rehang

would rehang

Câu điều kiện loại 2 - Biến thể mệnh đề chính

would be rehanging

would be rehanging

would be rehanging

would be rehanging

would be rehanging

would be rehanging

Câu điều kiện loại 3 - Mệnh đề chính

would have rehung

would have rehung

would have rehung

would have rehung

would have rehung

would have rehung

Câu điều kiện loại 3 - Biến thể của mệnh đề chính

would have been rehanging

would have been rehanging

would have been rehanging

would have been rehanging

would have been rehanging

would have been rehanging

Câu giả định ở hiện tại - Present Subjunctive

rehang

rehang

rehangs

rehang

rehang

rehang

Câu giả định ở quá khứ - Past Subjunctive

rehung

rehung

rehung

rehung

rehung

rehung

Câu giả định ở quá khứ hoàn thành - Past Perfect Subjunctive

had rehung

had rehung

had rehung

had rehung

had rehung

had rehung

Câu giả định ở tương lai - Future Subjunctive

should rehang

should rehang

should rehang

should rehang

should rehang

should rehang

Hội thoại sử dụng quá khứ của rehang trong tiếng Anh

Ngoc: Hey, Minh, have you seen the new painting I bought? (Này, Minh, câu đã thấy bức tranh tớ mới mua chưa?)

Minh: No, I haven't. Where did you rehang it? (Chưa, cậu treo lại nó ở đâu vậy?)

Ngoc: I rehung it in the living room above the fireplace. It looks fantastic there! (Tớ treo lại nó ở phòng khách, phía trên lò sưởi. Nó trông tuyệt vời lắm đấy!)

Minh: Oh, I remember now! You had it in the bedroom before, right? (À, tớ nhớ rồi! Cậu treo nó trong phòng ngủ trước đó phải không?)

Ngoc: Yeah, but it didn't fit well there. So, I decided to rehang it in the living room to create a focal point. (Đúng vậy, nhưng nó không hợp lắm ở đó. Vì vậy, tớ quyết định treo lại nó trong phòng khách để tạo điểm nhấn)

Minh: Good call! I'll come over later to check it out. (Quyết định đúng đắn đấy! Tớ sẽ qua sau để kiểm tra nó)

Bài tập về quá khứ của rehang kèm đáp án

Bài tập: Chia động từ rehang phù hợp với thi.

 1. Yesterday, I ___________the picture in the hallway.
 2. By the time the guests arrived, she ___________ the decorative wall clocks in different rooms to create a unique ambiance.
 3. She ___________the curtains in the bedroom after cleaning them.
 4. When I moved to the new house, I ___________ all the antique clocks that I inherited from my grandparents.
 5. The team ___________the banners for the championship celebration.
 6. They ___________the Christmas lights on the tree after fixing them.
 7. The clock repair specialist ___________ the vintage clock after fixing its mechanism.
 8. She ___________the curtains in the bedroom after cleaning them.
 9. After redecorating the living room, we ___________the artwork in new positions.

Đáp án:

 1. rehung
 2. had rehung
 3. rehung
 4. had rehung
 5. rehung
 6. rehung
 7. had rehung
 8. rehung
 9. rehung

Qua bài học này, chúng ta đã có kiến thức ngữ pháp tiếng Anh về động từ rehang, từ nghĩa, cách chia động từ theo thì, dạng và câu cùng với bài tạp rèn luyện. Hy vọng những kiến thức mà hoctienganhnhanh.vn mang lại thực sự hữu ích.

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link nha cai uy tin, Link 6686 bet, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link xem bong da, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, Link bancah5, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,
Top