MỚI CẬP NHẬT

Quá khứ của relearn là gì? Cách chia động từ relearn chuẩn

Quá khứ của relearn là relearnt và relearned, dùng cho cả quá khứ đơn và quá khứ phân từ, ghi nhớ cách chia relearn ở dạng thức, thì và câu đặc biệt.

Kiến thức về ngữ pháp thực sự quan trọng đối với các bạn trong quá trình học tiếng Anh. Ở chủ đề này, ngoài học về tính từ, danh từ, trạng từ thì các bạn sẽ được học cả về động từ. Chính vì vậy, ngày hôm nay hoctienganhnhanh sẽ giới thiệu về động từ relearn, quá khứ của relearn và các kiến thức liên quan.

Relearn nghĩa tiếng Việt là gì?

Nghĩa của relearn là gì?

Relearn nghĩa là học lại, có thể học lại một kỹ năng, kiến thức hoặc thói quen mà đã từng biết trước đây.

Hay nói cách khác động từ này nói về việc tiếp tục học, nắm lại hoặc khám phá lại điều gì đó mà đã bị quên hoặc không còn nhớ rõ.

Phát âm từ relearn theo giọng chuẩn UK: /ˌriːˈlɜːn/

Ví dụ: If you want to improve your health, you may need to relearn your eating habits and opt for a more balanced diet. (Nếu bạn muốn cải thiện sức khỏe, bạn có thể cần phải học lại thói quen ăn uống và lựa chọn chế độ ăn cân đối hơn)

Quá khứ của relearn là gì?

Relearn và cách chia theo thì.

Quá khứ của relearn là relearned/ relearnt, vì ở dạng quá khứ đơn và quá khứ phân từ có 2 dạng nên các bạn cần dựa vào các dấu hiệu nhận biết thì tiếng Anh để không nhầm lẫn cách sử dụng giữa hai dạng này.

Dạng quá khứ phân từ của động từ relearn sẽ có dạng had relearned/ relearnt ở thì quá khứ hoàn thành, have relearned/ relearnt hoặc has relearned/ relearnt ở thì hiện tại hoàn thành và will have relearned/ relearnt ở thì tương lai hoàn thành.

Ví dụ:

 • Động từ relearn ở dạng V1: It's never too late to relearn a musical instrument you played as a child. (Không bao giờ là quá muộn để học lại một loại nhạc cụ bạn đã chơi khi còn trẻ)
 • Động từ relearn ở dạng V2: He relearned how to swim during his vacation in Hawaii. (Anh ấy học lại cách bơi trong kỳ nghỉ ở Hawaii)
 • Động từ relearn ở dạng V3: After many years of not playing the guitar, he had relearned his favorite songs and was able to perform them flawlessly. (Sau nhiều năm không chơi guitar, anh ấy đã học lại những bài hát yêu thích và có thể biểu diễn chúng một cách hoàn hảo)

Cách chia động từ relearn theo dạng thức

Động từ relearn và các dạng thức.

Bước tiếp theo khi học về động từ relaern đó chính là học về các dạng thức của nó, các bạn tìm hiểu qua nội dung sau đây.

 • Relearn ở dạng động từ nguyên mẫu V1.

Ví dụ: After moving to a foreign country, you may need to relearn basic phrases and greetings in the local language. (Sau khi chuyển đến một đất nước xa lạ, bạn có thể cần phải học lại những cụm từ và lời chào hỏi cơ bản bằng ngôn ngữ địa phương)

 • Relearns là dạng động từ thường ở thì hiện tại đơn ngôi thứ 3 số ít.

Ví dụ: She relearns how to ride a bike every summer when she visits her grandparents. (Cô ấy học lại cách đi xe đạp vào mỗi mùa hè khi cố ấy đến thăm ông bà)

 • Relearned/ relearnt là dạng quá khứ đơn V2 của động từ relearn.

Ví dụ: The elderly man relearned/ relearnt how to write with his non-dominant hand after suffering a stroke. (Người đàn ông lớn tuổi học lại cách viết bằng tay không thuận sau khi bị đột quỵ)

 • Relearning là dạng danh động từ (gerund).

Ví dụ: The process of relearning a language can be challenging but rewarding. (Quá trình học lại một ngôn ngữ có thể khó khăn nhưng bổ ích)

 • Relearned/ relearnt là dạng quá khứ phân từ V3 của relearn.

Ví dụ: He has relearned how to ride a bike since moving to a city where cycling is a popular mode of transportation. (Anh ấy đã học lại cách đi xe đạp kể từ khi chuyển đến một thành phố nơi mà xe đạp là phương tiện giao thông phổ biến)

Cách chia động từ relearn theo nhóm thì

Chia động từ relearn ở các thì tiếng Anh.

Khi học về relearn, các bạn cần nắm vững được cách chia động từ này ở 12 thì tiếng Anh.

Chia động từ relearn ở nhóm thì quá khứ

Relearned/ relearnt, was/ were relearning, had relearned/ relearnt, had been relearning là cách chia của động từ relearn trong 4 thì quá khứ.

Bảng chia động từ relearn ở các thì quá khứ:

Chủ ngữ

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Quá khứ đơn

relearned/ relearnt

relearned/ relearnt

relearned/ relearnt

relearned/ relearnt

relearned/ relearnt

relearned/ relearnt

Quá khứ tiếp diễn

was relearning

were relearning

was relearning

were relearning

were relearning

were relearning

Quá khứ hoàn thành

had relearned/ relearnt

had relearned/ relearnt

had relearned/ relearnt

had relearned/ relearnt

had relearned/ relearnt

had relearned/ relearnt

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

had been relearning

had been relearning

had been relearning

had been relearning

had been relearning

had been relearning

Chia động từ relearn ở nhóm thì hiện tại

Relearn, relearns, am/ is/ are relearning, have/ has relearned/ relearnt, have/ has been relearning là cách chia của động từ relearn trong 4 thì hiện tại.

Bảng chia động từ relearn ở các thì hiện tại:

Chủ ngữ

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Hiện tại đơn

relearn

relearn

relearns

relearn

relearn

relearn

Hiện tại tiếp diễn

am relearning

are relearning

is relearning

are relearning

are relearning

are relearning

Hiện tại hoàn thành

have relearned/ relearnt

have relearned/ relearnt

has relearned/ relearnt

have relearned/ relearnt

have relearned/ relearnt

have relearned/ relearnt

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

have been relearning

have been relearning

has been relearning

have been relearning

have been relearning

have been relearning

Chia động từ relearn ở nhóm thì tương lai

Will relearn, will be relearning, will have relearned/ relearnt, will have been relearning là cách chia của động từ relearn trong 4 thì tương lai.

Bảng chia động từ relearn ở các thì tương lai:

Chủ ngữ

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Tương lai đơn

will relearn

will relearn

will relearn

will relearn

will relearn

will relearn

Tương lai tiếp diễn

will be relearning

will be relearning

will be relearning

will be relearning

will be relearning

will be relearning

Tương lai hoàn thành

will have relearned/ relearnt

will have relearned/ relearnt

will have relearned/ relearnt

will have relearned/ relearnt

will have relearned/ relearnt

will have relearned/ relearnt

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

will have been relearning

will have been relearning

will have been relearning

will have been relearning

will have been relearning

will have been relearning

Cách chia động từ relearn ở các dạng câu đặc biệt

Relearn ở câu điều kiện và giả định.

Nếu bạn chưa biết cách chia động từ relearn ở câu điều kiện và giả định, thì hãy xem hết bảng sau đây.

Bảng chia động từ relearn ở câu điều kiện và câu giả định:

Chủ ngữ

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Câu điều kiện loại 2 - Mệnh đề chính

would relearn

would relearn

would relearn

would relearn

would relearn

would relearn

Câu điều kiện loại 2 - Biến thể mệnh đề chính

would be relearning

would be relearning

would be relearning

would be relearning

would be relearning

would be relearning

Câu điều kiện loại 3 - Mệnh đề chính

would have relearned/ relearnt

would have relearned/ relearnt

would have relearned/ relearnt

would have relearned/ relearnt

would have relearned/ relearnt

would have relearned/ relearnt

Câu điều kiện loại 3 - Biến thể của mệnh đề chính

would have been relearning

would have been relearning

would have been relearning

would have been relearning

would have been relearning

would have been relearning

Câu giả định ở hiện tại - Present Subjunctive

relearn

relearn

relearns

relearn

relearn

relearn

Câu giả định ở quá khứ - Past Subjunctive

relearned/ relearnt

relearned/ relearnt

relearned/ relearnt

relearned/ relearnt

relearned/ relearnt

relearned/ relearnt

Câu giả định ở quá khứ hoàn thành - Past Perfect Subjunctive

had relearned/ relearnt

had relearned/ relearnt

had relearned/ relearnt

had relearned/ relearnt

had relearned/ relearnt

had relearned/ relearnt

Câu giả định ở tương lai - Future Subjunctive

should relearn

should relearn

should relearn

should relearn

should relearn

should relearn

Đoạn hội thoại về dạng quá khứ của động từ relearn

Tracy: Hey Mark, guess what? I relearned how to swim! (Này Mark, đoán xem đi! Tôi đã học lại cách bơi!)

Mark: Really? That's great, Tracy! When did you do that? (Thật không? Tuyệt vời quá, Tracy! Khi nào cậu đã làm điều đó vậy?)

Tracy: Well, I used to swim as a kid, but I hadn't been in the water for years. Last summer, I took swimming lessons and relearned all the techniques. (À, tôi từng biết bơi khi còn nhỏ, nhưng đã không chạm nước trong nhiều năm. Mùa hè năm ngoái, tôi đã đi học bơi và học lại tất cả các kỹ thuật)

Mark: That's impressive! How was the experience? (Thật không? Tuyệt vời quá, Tracy! Cậu cảm thấy trải nghiệm này thế nào?)

Tracy: It was challenging at first, but with practice, I gradually regained my confidence and skills. Now I can swim confidently and even enjoy diving again! (Ban đầu thì khá khó khăn, nhưng với việc luyện tập, tôi dần lấy lại sự tự tin và kỹ năng. Bây giờ tôi có thể bơi một cách tự tin và thậm chí lại còn thích lặn)

Mark: That's fantastic, Tracy. (Tuyệt vời quá, Tracy)

Bài tập về quá khứ của relearn trong tiếng Anh

Bài tập

Cùng rèn luyện kiến thức về cách chia dạng quá khứ của relearn ở các thì tiếng Anh.

 1. By the time he finished the intensive language course, he __________ the language to a proficient level and could easily communicate in professional settings.
 2. She __________ how to ride a bicycle after not having ridden one for over a decade.
 3. After a traumatic event, it is important to seek therapy to relearn healthy coping mechanisms and rebuild emotional resilience.
 4. By the time she __________ to her home country, she had relearned the customs and traditions that she had forgotten during her time abroad.
 5. They __________ the dance routine for the performance after forgetting some steps during rehearsal.
 6. After a long break from dancing, she __________ the intricate choreography and was ready to perform on stage again.
 7. The advancements in technology require professionals to constantly __________new skills to stay relevant in their field.
 8. After a long hiatus from playing the piano, she __________ her favorite piece and performed it at a concert.
 9. I __________ how to play the piano after taking a break for several years.
 10. By the time the language exchange program ended, they __________ their language skills and were able to communicate fluently with native speakers.

Đáp án

 1. had relearned/ relearnt
 2. relearned/ relearnt
 3. relearn
 4. returned/ relearnt
 5. returned/ relearnt
 6. had relearned/ relearnt
 7. relearn
 8. relearned/ relearnt
 9. have relearned/ relearnt
 10. had relearned/ relearnt

Học về động từ relearn các bạn không những được tìm hiểu về nghĩa, các dạng quá khứ, các dạng thức, cách chia ở 12 thì cũng như các câu có cấu trúc đặc trưng trong tiếng Anh. Hãy đến với hoctienganhnhanh.vn để học thêm nhiều kiến thức cần thiết nữa.

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link nha cai uy tin, Link 6686 bet, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link xem bong da, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, Link bancah5, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,
Top