MỚI CẬP NHẬT

Quá khứ của unbend là gì? Cách chia động từ unbend chuẩn

Quá khứ của unbend là unbent, ở dạng quá khứ đơn hay quá khứ phân từ thì nó cũng chỉ có dạng này và 3 cách chia động từ unbend trong tiếng Anh.

Động từ unbend là một từ loại có rất nhiều nghĩa khác nhau,nó có thể nói về một công cụ hoặc thậm chí về cảm xúc. Vậy các bạn hãy cùng học tiếng Anh nhanh tìm hiểu cụ thể về các nội dung sau: Nghĩa tiếng Việt của động từ unbend, dạng quá khứ của unbend và cách chia nó ở nhiều hình thức khác nhau.

Unbend nghĩa tiếng Việt là gì?

Động từ unbend nghĩa là gì?

Trong tiếng Việt, động từ unbend có thể được dịch là làm thẳng lại, không bị uốn cong, không cong, hàn gắn, thư giãn, kiềm chế, xoa dịu, tiết lộ, lật tẩy.... Hành động chỉ việc làm cho một vật thẳng hơn sau khi nó đã bị uốn cong, bẻ cong hoặc co lại hoặc là nó cũng có thể ám chỉ việc kiềm chế cảm xúc, làm dịu đi cảm xúc khi bị căng thẳng.

Phát âm từ unbend là: /ʌnˈbend/ (UK).

Ví dụ:

 • The yoga instructor encourages the students to unbend their backs during the relaxation exercise. (Hướng dẫn viên yoga khích lệ học viên không cong lưng trong bài tập thư giãn)
 • The diplomat's skillful negotiations unbend the strained relationship between the two countries. (Cuộc đàm phán khéo léo của nhà ngoại giao xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia)

Quá khứ của unbend là gì?

Hai dạng quá khứ của unbend là gì?

Quá khứ của unbend là unbent, ở dạng quá khứ đơn V2 hay quá khứ phân từ V3 thì nó vẫn giữ nguyên không đổi. Chính vì vậy các bạn khi sử dụng dạng V2 hoặc V3 cần dựa vào thời điểm và dấu hiệu nhận biết trong câu để chia động từ cho phù hợp.

Bên cạnh đó, ở dạng quá khứ phân từ, động từ unbend sẽ có dạng had unbent trong thì quá khứ hoàn thành, have/ has unbent trong thì hiện tại hoàn thành, will have unbent trong thì tương lai hoàn thành.

Ví dụ về unbend và 2 dạng quá khứ của unbend:

 • Unbend ở dạng V1: The team leader encourages everyone to unbend and have a casual conversation during the lunch break. (Trưởng nhóm khuyến khích mọi người thư giãn và trò chuyện thoải mái trong giờ nghỉ trưa)
 • Unbend ở dạng V2: The blacksmith skillfully unbent the twisted iron rod and forged it into a useful tool. (Thợ rèn khéo léo làm thẳng lại thanh sắt uốn cong và rèn nó thành công cụ hữu ích)
 • Unbend ở dạng V3: We had unbent the metal rods to repair the broken fence. (Chúng tôi đã làm thẳng lại các thanh kim loại để sửa chữa hàng rào bị hỏng)

Cách chia động từ unbend theo dạng thức

Những dạng thức của unbend trong tiếng Anh.

Để ghi nhớ một trong nội dung quan trọng cần học về động từ unbend các bạn không nên bỏ lỡ chủ đề các dạng thức của unbend, sau đây là một số dạng cần nắm và ví dụ kèm dịch nghĩa.

 • Unbend ở dạng động từ nguyên mẫu V1.

Ví dụ: In the story, the main character learns to unbend her pride and accept help from others. (Trong câu chuyện, nhân vật chính học cách kiềm chế lòng kiêu hãnh và chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác)

 • Unbends là dạng động từ thường ở thì hiện tại đơn ngôi thứ 3 số ít.

Ví dụ: She carefully unbends the paperclip to use it again. (Cô ấy cẩn thận làm thẳng lại cái kẹp giấy để tái sử dụng)

 • Unbent là dạng quá khứ đơn của động từ unbend.

Ví dụ: He unbent the wire hanger and used it to hang his coat. (Anh ta làm thẳng lại cái móc quần áo và dùng nó để treo áo khoác của mình)

 • Unbending là dạng danh động từ (gerund).

Ví dụ: The process of unbending the damaged frame required skilled hands and attention to detail. (Quá trình làm thẳng lại khung bị hỏng đòi hỏi đôi tay khéo léo và sự chú ý đến chi tiết)

 • Unbent là dạng quá khứ phân từ của unbend.

Ví dụ: She had unbent the damaged wire and reconnected the circuit. (Cô ấy đã làm thẳng lại dây bị hỏng và kết nối lại mạch điện)

Cách chia động từ unbend theo nhóm thì

Học cách chia unbend theo 12 thì.

Sau khi học về nghĩa và các dạng thức của động từ unbend, các bạn hãy tiếp tục khám phá về cách chia unbend ở 3 nhóm thì chính trong tiếng Anh và 8 chủ ngữ thường gặp nhất sau đây.

Chia động từ unbend ở nhóm thì quá khứ

Unbent, was/ were unbending, had unbent và had been unbending là các dạng khác nhau của động từ unbend ở 4 thì quá khứ.

Bảng chia động từ unbend ở các thì quá khứ:

Chủ ngữ

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Quá khứ đơn

unbent

unbent

unbent

unbent

unbent

unbent

Quá khứ tiếp diễn

was unbending

were unbending

was unbending

were unbending

were unbending

were unbending

Quá khứ hoàn thành

had unbent

had unbent

had unbent

had unbent

had unbent

had unbent

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

had been unbending

had been unbending

had been unbending

had been unbending

had been unbending

had been unbending

Chia động từ unbend ở nhóm thì hiện tại

Unbend, unbends, am/ is/ are unbending, have/ has unbent, have/ has been unbending là các dạng khác nhau của động từ unbend ở 4 thì hiện tại.

Bảng chia động từ unbend ở các thì hiện tại:

Chủ ngữ

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Hiện tại đơn

unbend

unbend

unbends

unbend

unbend

unbend

Hiện tại tiếp diễn

am unbending

are unbending

is unbending

are unbending

are unbending

are unbending

Hiện tại hoàn thành

have unbent

have unbent

has unbent

have unbent

have unbent

have unbent

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

have been unbending

have been unbending

has been unbending

have been unbending

have been unbending

have been unbending

Chia động từ unbend ở nhóm thì tương lai

Will unbend, will be unbending, will have unbent, will have been unbending là các dạng khác nhau của động từ unbend ở 4 thì tương lai.

Bảng chia động từ unbend ở các thì tương lai:

Chủ ngữ

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Tương lai đơn

will unbend

will unbend

will unbend

will unbend

will unbend

will unbend

Tương lai tiếp diễn

will be unbending

will be unbending

will be unbending

will be unbending

will be unbending

will be unbending

Tương lai hoàn thành

will have unbent

will have unbent

will have unbent

will have unbent

will have unbent

will have unbent

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

will have been unbending

will have been unbending

will have been unbending

will have been unbending

will have been unbending

will have been unbending

Cách chia động từ unbend ở các dạng câu đặc biệt

Cách chia động từ unbend ở câu đặc biệt.

Một kiến thức cần thiết mà các bạn không nên bỏ lỡ đó chính là cách chia động từ unbend ở câu điều kiện và câu giả định.

Bảng chia động từ unbend ở câu điều kiện và câu giả định:

Chủ ngữ

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Câu điều kiện loại 2 - Mệnh đề chính

would unbend

would unbend

would unbend

would unbend

would unbend

would unbend

Câu điều kiện loại 2 - Biến thể mệnh đề chính

would be unbending

would be unbending

would be unbending

would be unbending

would be unbending

would be unbending

Câu điều kiện loại 3 - Mệnh đề chính

would have unbent

would have unbent

would have unbent

would have unbent

would have unbent

would have unbent

Câu điều kiện loại 3 - Biến thể của mệnh đề chính

would have been unbending

would have been unbending

would have been unbending

would have been unbending

would have been unbending

would have been unbending

Câu giả định ở hiện tại - Present Subjunctive

unbend

unbend

unbends

unbend

unbend

unbend

Câu giả định ở quá khứ - Past Subjunctive

unbent

unbent

unbent

unbent

unbent

unbent

Câu giả định ở quá khứ hoàn thành - Past Perfect Subjunctive

had unbent

had unbent

had unbent

had unbent

had unbent

had unbent

Câu giả định ở tương lai - Future Subjunctive

should unbend

should unbend

should unbend

should unbend

should unbend

should unbend

Đoạn thoại sử dụng quá khứ của unbend trong tiếng Anh

Sarah: James, there's something I need to tell you. I had unbent the truth about what happened last night.

James: What do you mean, Sarah? What happened?

Sarah: I made a mistake, James. I went through your personal messages on your phone when you left it on the table.

James: You did what? Why would you invade my privacy like that?

Sarah: I know, and I deeply regret it. I was feeling insecure and jealous, and I couldn't control myself. But I had unbent the truth, and I want to be honest with you.

James: Sarah, I trusted you. It's not okay to invade someone's privacy like that, no matter how you were feeling.

Sarah: I know, James, and I'm truly sorry. I had unbent my actions because I realized it was a terrible breach of trust. I should have talked to you about my feelings instead of going behind your back.

James: It's just really disappointing, Sarah. I never expected this from you.

 • Dịch sang tiếng Việt:

Sarah: James, tôi có chuyện cần nói với anh, tôi đã tiết lộ sự thật về những gì đã xảy ra đêm qua.

James: Ý em là sao, Sarah? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Sarah: Tôi đã nhầm, James. Tôi đã xem qua các tin nhắn cá nhân của bạn trên điện thoại của bạn khi bạn để nó trên bàn.

James: Bạn đã làm gì? Tại sao bạn lại xâm phạm quyền riêng tư của tôi như vậy?

Sarah: Tôi biết và tôi vô cùng hối hận. Tôi đã cảm thấy bất an và ghen tuông và tôi không thể kiểm soát bản thân. Nhưng tôi đã không bẻ cong sự thật và tôi muốn thành thật với bạn.

James: Sarah, tôi tin tưởng bạn. Xâm phạm quyền riêng tư của ai đó như vậy là không ổn, bất kể bạn cảm thấy thế nào.

Sarah: Tôi biết, James và tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã không kiềm chế được hành động của mình vì tôi nhận ra rằng đó là sự vi phạm lòng tin nghiêm trọng. Đáng lẽ tôi nên nói với bạn về cảm xúc của mình thay vì nói xấu sau lưng bạn.

James: Nó thực sự đáng thất vọng, Sarah, tôi chưa bao giờ mong đợi điều này từ bạn.

Bài tập về các dạng quá khứ của unbend

Bài tập: Sử dụng dạng quá khứ phân từ của unbend theo các thì khác nhau điền vào chỗ trống.

 1. He ___________ the rules to give the young athlete a second chance.
 2. She ___________her hair, and it cascades down her shoulders beautifully.
 3. It ___________ the fragile stem, allowing the flower to stand tall.
 4. You ___________ your back, and it feels much better now.
 5. It ___________ its tail, which was previously coiled in fear.
 6. You ___________ your stiff fingers after hours of typing.
 7. I ___________ the paperclip by tomorrow morning.
 8. You ___________ the truth to avoid getting into trouble.
 9. It ___________ its legs and started walking again after the injury.
 10. We ___________ the rules a bit to accommodate the special request.

Đáp án

 1. had unbent
 2. has unbent
 3. had unbent
 4. have unbent
 5. has unbent
 6. had unbent
 7. will have unbent
 8. have unbent
 9. has unbent
 10. had unbent

Sau khi học về động từ unbend, các bạn không những được học về lý thuyết, bài tập, đoạn thoại và đặc biệt hơn là được hiểu rõ từng kiến thức trọng tâm liên quan đến unbend từ nghĩa cho đến hai dạng quá khứ và cách chia động từ này trong tiếng Anh. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn hoctienganhnhanh.vn để trau dồi kiến thức trong quá trình học tiếng Anh.

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link nha cai uy tin, Link 6686 bet, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link xem bong da, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, Link bancah5, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,
Top