MỚI CẬP NHẬT

Quá khứ của unhide là gì? Cách chia unhide trong tiếng Anh

Quá khứ của unhide là unhid, quá khứ phân từ của unhide là unhidden, có nghĩa là không che giấu, không giấu giếm tùy vào ngữ cảnh của câu nói.

Khi muốn diễn tả ý không có ý giấu giếm hay không che giấu điều gì đó ta sử dụng động từ unhide. Hôm nay, học tiếng Anh nhanh sẽ hướng dẫn các bạn điểm ngữ pháp quá khứ của unhide là gì? Cách chia động từ unhide ở các thì và các dạng câu đặc biệt khác nhau trong tiếng Anh. Hãy cùng khám phá nhé!

Unhide tiếng việt là gì?

Unhide trong tiếng Việt có thể dịch là hiện

Unhide trong tiếng Việt có thể dịch là hiện (không che giấu/ giấu giếm) hoặc phục hồi tùy vào ngữ cảnh sử dụng.

The software has an "unhide all" feature, which allows you to reveal all hidden elements with just one click. (Phần mềm có tính năng "hiển thị tất cả" cho phép bạn hiện tất cả các phần tử bị ẩn chỉ với một lần nhấp chuột.)

The document you are looking for might be hidden. Let me unhide it for you. (Tài liệu bạn đang tìm có thể bị ẩn. Hãy để tôi hiển thị lại cho bạn.)

Unhide được phát âm như sau:

 • Anh - Anh (UK): /ʌnˈhaɪd/
 • Anh - Mỹ (US): /ʌnˈhaɪd/

Quá khứ của unhide là gì?

V2 của unhide là unhid, V3 của unhide là unhidden

Quá khứ đơn V2 của unhide unhid, quá khứ phân từ V3 của unhide là unhidden.

Lưu ý: Dạng quá khứ phân từ V3 của unhide, động từ unhide có dạng là had unhidden ở thì quá khứ hoàn thành, will have unhidden ở thì tương lai hoàn thành và have/ has unhidden ở thì hiện tại hoàn thành.

V1 của unhide

(infinitive – động từ nguyên thể)

V2 của unhide (simple past – động từ quá khứ đơn)

V3 của unhide (past participle – quá khứ phân từ)

unhide

unhid

unhidden

Ví dụ minh họa

We usually unhide the files after making the necessary changes. (Chúng tôi thường hiển thị lại các tập tin sau khi thực hiện các thay đổi cần thiết.)

I accidentally hid some important files on my computer, but luckily, I know how to unhide them. (Tôi vô tình ẩn đi một số tập tin quan trọng trên máy tính, nhưng may mắn là tôi biết cách hiển thị lại chúng.)

The sensitive information is hidden for privacy reasons, and only authorized personnel can unhide it using a special key. (Thông tin nhạy cảm bị ẩn vì lý do bảo mật, và chỉ nhân viên có quyền được ủy quyền mới có thể hiển thị lại nó bằng một khóa đặc biệt.)

Bảng chia động từ unhide theo các dạng thức

Các dạng thức của unhide trong tiếng Anh

Khi sử dụng đúng các dạng thức của unhide chúng ta có thể diễn đạt một loạt các thì, ngôi và ngữ cảnh khác nhau, cụ thể như sau:

Dạng chia của động từ

Hình thức

Ví dụ minh họa

To - infinitive

to unhide

When working on a shared document, remember to unhide any changes you made before closing it. (Khi làm việc trên một tài liệu chia sẻ, hãy nhớ hiển thị lại bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện trước khi đóng tài liệu.)

Bare infinitive (nguyên mẫu không to)

unhide

She often unhides the hidden folders to check for any updates. (Cô ấy thường xuyên hiển thị lại các thư mục ẩn để kiểm tra có bất kỳ cập nhật nào không.)

Gerund

unhiding

The detective was skilled at unhiding clues that others couldn't see. (Thám tử này rất giỏi trong việc khám phá những manh mối bị ẩn mà người khác không thấy được.)

Present participle (V2)

unhid

The files were accidentally unhidden, but I quickly rehid them to maintain their privacy. (Các tập tin vô tình được hiển thị lại, nhưng tôi nhanh chóng ẩn chúng lại để bảo vệ quyền riêng tư.)

Past participle (V3)

unhidden

Some important folders were hidden to prevent accidental deletion, but now it's time to unhide them for easy access. (Một số thư mục quan trọng đã bị ẩn để tránh xóa vô ý, nhưng giờ đây đã đến lúc hiển thị lại chúng để dễ dàng truy cập.)

Cách chia động từ unhide theo thì trong tiếng Anh

Trong bài viết này, học tiếng Anh sẽ hướng dẫn cách chia động từ unhide trong các thì khác nhau để giúp bạn nắm chắc điểm ngữ pháp này nhé!

Bảng chia động từ

Số

Số ít

Số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Hiện tại đơn

unhide

unhide

unhides

unhide

unhide

unhide

Hiện tại tiếp diễn

am unhiding

are unhiding

iss unhiding

are unhiding

are unhiding

are unhiding

Quá khứ đơn

unhid

unhid

unhid

unhid

unhid

unhid

Quá khứ tiếp diễn

was unhiding

were unhiding

was unhiding

were unhiding

were unhiding

were unhiding

Hiện tại hoàn thành

have unhidden

have unhidden

has unhidden

have unhidden

have unhidden

have unhidden

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

have been unhiding

have been unhiding

has been unhiding

have been unhiding

have been unhiding

have been unhiding

Quá khứ hoàn thành

had unhidden

had unhidden

had unhidden

had unhidden

had unhidden

had unhidden

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

had been unhiding

had been unhiding

had been unhiding

had been unhiding

had been unhiding

had been unhiding

Tương lai đơn

will unhide

will unhide

will unhide

will unhide

will unhide

will unhide

Tương lai tiếp diễn

will be unhiding

will be unhiding

will be unhiding

will be unhiding

will be unhiding

will be unhiding

Tương lai hoàn thành

will have unhidden

will have unhidden

will have unhidden

will have unhidden

will have unhidden

will have unhidden

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

will have been unhiding

will have been unhiding

will have been unhiding

will have been unhiding

will have been unhiding

will have been unhiding

Cách chia động từ unhide dạng đặc biệt trong ngữ pháp tiếng Anh

Trong tiếng Anh, ngoài ngữ pháp về các thì còn có một số cấu trúc đặc biệt khác. Cùng tìm hiểu cách chia động từ unhide theo từng trường hợp đặc biệt nhé!

Chia động từ unhide ở câu điều kiện

 • Câu điều kiện loại 1: Will unhide

Ví dụ: If I find the password, I will unhide the private photos. (Nếu tôi tìm được mật khẩu, tôi sẽ mở khóa những bức ảnh riêng tư.)

 • Câu điều kiện loại 2: Would unhide

Ví dụ: If I had the ability, I would unhide the hidden treasure for you. (Nếu tôi có khả năng, tôi sẽ mở khóa kho báu bị ẩn đi cho bạn.)

 • Câu điều kiện loại 3: Would have unhidden

Ví dụ: If she had known the consequences, she would have unhidden the evidence. (Nếu cô ấy biết những hậu quả, cô ấy đã mở khóa bằng chứng đã bị ẩn đi.)

Chia động từ unhide ở câu giả định:

 • Câu giả định loại 1: Will unhide

Ví dụ: I wish she will unhide her true feelings and be honest with me. (Tôi ước gì cô ấy sẽ hiện ra cảm xúc thật và thật thà với tôi.)

 • Câu giả định loại 2: Would unhide

Ví dụ: If he were braver, he would unhide his fears and confront them. (Nếu anh ấy dũng cảm hơn, anh ấy sẽ làm lộ ra những nỗi sợ và đối mặt với chúng.)

 • Câu giả định loại 3: Would have unhidden

Ví dụ: If they had been more careful, they would have unhidden the mistake before it caused a problem. ( Nếu họ cẩn thận hơn, họ đã phát hiện ra lỗi trước khi nó gây ra vấn đề.)

Đoạn hội thoại có sử dụng quá khứ của unhide trong tiếng Anh

Anna: Bean, I can't find the folder with the important documents. Have you seen it?(Bean, tôi không thể tìm thấy thư mục chứa các tài liệu quan trọng. Bạn đã thấy nó chưa?)

Bean: Oh, I accidentally hid it yesterday, but don't worry. I've unhidden it now. You should be able to see it again. (Ồ, hôm qua tôi tình cờ ẩn nó đi, nhưng đừng lo. Tôi đã hiển thị lại rồi. Bạn nên thấy nó trở lại được.)

Anna: Thank goodness! I was starting to panic. Thanks for unhide it, Bean. (May quá! Tôi đã bắt đầu hoảng loạn rồi. Cám ơn bạn đã hiển thị lại nó, Bean.)

Bean: No problem, Anna. I'll be more careful next time. (Không có gì, Anna. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.)

Bài tập thực hành về chia quá khứ của unhide trong tiếng Anh

Hãy vận dụng kiến thức đã học và chia dạng đúng của động từ unhide trong các dạng sau:

 • Câu 1: She ________ the hidden folder on her computer. (unhide)

Đáp án: unhides

 • Câu 2: If you ________ the file, you will be able to access it. (unhide)

Đáp án: unhide

 • Câu 3: The hidden treasure was ________ by the archaeologists. (unhide)

Đáp án: uncovered

 • Câu 4: He accidentally ________ the private message on the chat. (unhide)

Đáp án: unhid

 • Câu 5: If he ________ the settings, he will be able to see the hidden files. (unhide)

Đáp án: unhides

 • Câu 6: The magician ________ the object from behind the cloth. (unhide)

Đáp án: unhid

 • Câu 7: She ________ the confidential document on the shared drive. (unhide)

Đáp án: unhides

 • Câu 8: The detective ________ the clue that was hidden in the room. (unhide)

Đáp án: uncovered

 • Câu 9: If you ________ the application, it will appear on the screen. (unhide)

Đáp án: unhide

 • Câu 10: The administrator ________ the hidden page on the website. (unhide)

Đáp án: unhid

Vậy là hoctienganhnhanh.vn đã điểm qua xong quá khứ của unhide là gì trong tiếng Anh. Điểm ngữ pháp về chia động từ ở các thì quá khứ cực kỳ quan trọng trong các bài kiểm tra. Hy vọng qua bài học này các bạn sẽ không còn sợ điểm ngữ pháp này. Chúc các bạn học tốt!

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,
Top