MỚI CẬP NHẬT

Áp dụng quy tắc lùi thì trong câu tường thuật tiếng Anh đơn giản

Quy tắc lùi thì trong tiếng Anh là chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, người học cần được nắm vững các quy tắc lùi thì để dễ dàng chuyển đổi hơn.

Quy tắc lùi thì trong câu tường thuật Reported Speech được người học tiếng Anh trực tuyến trên website hoctienganhnhanh.vn quan tâm và tìm hiểu. Để có thể áp dụng trong cuộc sống hay những bài phát biểu bằng tiếng Anh dễ dàng hơn. Trong chuyên mục bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu tường thuật và những quy tắc chuyển đổi này.

Những điều cần biết về quy tắc lùi thì

Tìm hiểu về quy tắc lùi thì trong tiếng Anh

Quy tắc lùi thì là gì?

Quy tắc lùi thì có nghĩa là thực hiện chuyển đổi câu tường thuật trực tiếp (Reported Speech) sang câu nói gián tiếp trong các loại văn bản, hội thoại, kể chuyện… Mục đích chung là tường thuật lại các sự việc hiện tượng hay lời nói của người khác. Vì vậy người học tiếng Anh phải học cách sử dụng câu tường thuật bằng cách biến đổi câu nói trực tiếp này sang câu nói gián tiếp.

Ví dụ: My mother said that she went to shopping every week. (Mẹ của tôi nói rằng mẹ của tôi đi mua sắm mỗi tuần).

Các thành phần trong một câu Reported Speech bao gồm: động từ giới thiệu (tell, say), động từ chính các đại từ trạng từ chỉ thời gian… Vì vậy bên cạnh việc áp dụng quy tắc lùi thì, người học tiếng Anh cũng nên chú ý đến việc biến đổi các thành phần trong câu để tạo nên một câu nói gián tiếp hoàn chỉnh.

Để dễ hiểu hơn thì bạn có thể khám phá sau hơn nghĩa của 2 loại câu trường thuật trực tiếp và câu trường thuật gián tiếp như sau:

 • Đối với câu tường thuật trực tiếp (Direct Speech), nó được thuật lại chính xác từng lời nói của người khác được đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Mary told "Her father used to travel to Afghanistan in 1980". (Mary kể là :"Cha của cô ấy từng du lịch đến Afghanistan vào năm 1980).

 • Đối với câu tường thuật gián tiếp, nó là câu nói theo ý người tường thuật mang đúng nghĩa.

Ví dụ: Mary told me that Her father had been used to travel to Afghanistan in 1980.

Những quy tắc lùi thì cơ bản

 • Thì hiện tại đơn (Simple Present Tense)-> thì quá khứ đơn (Simple Past Tense).

 • Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous Tense) -> thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense).

 • Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect Tense) -> thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense).

 • Thì quá khứ đơn (Simple Past Tense) -> thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense).

 • Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense) -> thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous Tense).

Tuy nhiên, người học tiếng Anh không chỉ đơn giản áp dụng quy tắc lùi thì khi muốn chuyển đổi câu tường thuật trực tiếp sang câu nói gián tiếp mà còn thay đổi những thành phần khác trong câu.

Áp dụng quy tắc lùi thì

Sự biến đổi của động từ chính trong câu tường thuật trực tiếp sẽ lùi về một thì để phù hợp với thời điểm mà người nói diễn đạt những hành động đó. Đối với những thì hiện tại đơn chuyển đổi thành quá khứ đơn (work -> worked), thì tương lai đơn thành tương lai đơn trong quá khứ (will teach -> would teach), thì quá khứ đơn thành quá khứ hoàn thành (played -> had played)...

Ví dụ: Tom said that " I'm a good English teacher".

-> Tom said he was a good English teacher.

(Tom nói rằng anh ấy là một giáo viên tiếng Anh giỏi).

- Đặc biệt là những câu nói trong thì quá khứ hoàn thành hay quá khứ hoàn thành tiếp diễn sẽ không đổi vì không thể thực hiện quy tắc lùi thì được nữa.

Ví dụ: She told me that " My children had played football in the garden by the time you came here".

-> She told me her children had played football in the garden before I had come here.

(Cô ấy nói là con của cô ấy đã chơi đá banh trong vườn).

Quy tắc biến đổi của động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh:

 • Can -> could

 • May -> might

 • Must -> had to

Còn một số động từ khiếm khuyết như could, might, should không biến đổi khi chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

Các quy tắc chuyển đổi trong câu tường thuật Reported Speech

Người học tiếng Anh nắm vững các bước chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Người học tiếng Anh trực tuyến trên website hoctienganhnhanh.vn cần chú ý đến 4 bước cơ bản khi áp dụng quy tắc lùi chuyển đổi những câu tường thuật Reported Speech.

Lựa chọn động từ tường thuật

Trong câu tường thuật của ngữ pháp tiếng Anh người ta thường sử dụng hai động từ chính là say và tell. Điểm khác nhau của hai động từ tường thuật này động từ "say" không cần bổ ngữ. Còn động từ "tell" cần có bổ ngữ là một người thứ ba.

Bên cạnh những động từ như say và tell ở dạng past participle said và told thì chúng ta có thể sử dụng một số động từ khác để nêu rõ tính chất của lời nói như là asked (yêu cầu), denied (từ chối), promised (hứa), suggested (đề nghị)...

Chuyển đổi thành phần chủ ngữ và tân ngữ

Quy tắc chung khi chuyển đổi các đại từ và tính từ sở hữu phải tương ứng với nhau khi chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

I -> he/she, we -> they, you -> I/he/she, me -> him/her, us -> them, myself -> himself/herself, yourself -> myself/himself/herself, ourself -> themself…

Chuyển đổi trạng từ chỉ thời gian

Khi chuyển đổi từ câu trực tiếp Reported Speech sang câu gián tiếp thì người học tiếng Anh cần lưu ý đến các trạng từ cũng được chuyển đổi cho phù hợp với ngữ cảnh.

 • Here -> there

 • Now -> then

 • Today -> that day

 • Yesterday -> the previous day, the day before.

 • Tomorrow -> the following day, the next day

 • 2 months ago -> 2 months before

 • Last week -> the previous week, the week before

 • Next year -> the following year, the next year

 • This -> that

 • These -> those.

Lưu ý khi sử dụng quy tắc lùi thì trong tiếng Anh

Trong câu tường thuật thường sử dụng các động từ giới thiệu ở thì quá khứ và sử dụng liên từ "that". Tuy nhiên trong hầu hết các văn bản tài liệu tiếng Anh ngày nay người ta ít khi sử dụng liên từ "that" trong câu tường thuật trực tiếp Reported Speech.

Người học tiếng Anh sau khi biến đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp nhớ bỏ dấu ngoặc kép và biến đổi các thành phần khác trong câu để tạo nên một câu hoàn chỉnh trong ngữ pháp tiếng Anh.

Đối với câu hỏi Yes/No questions thì cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp thêm từ If hay wether và áp dụng quy tắc lùi thì cũng như thay đổi các thành phần khác trong câu.

Ví dụ: My mother asked me "Do you see this dog this afternoon?"

-> My mother asked me if I saw that dog that afternoon.

Khi người học tiếng Anh muốn chuyển đổi câu tường thuật Reported Speech dạng WH questions sang câu trực tiếp thì áp dụng quy tắc giữ nguyên các từ when/where/why/ who/what/how… và đổi vị trí của chủ ngữ với động từ thành câu khẳng định rồi áp dụng quy tắc lùi thì và chuyển đổi các thành phần khác trong câu.

Ví dụ: Lisa asked me "When will you graduate from university?"

-> Lisa asked me when I would graduate from university.

Phần bài tập và đáp án liên quan đến quy tắc lùi thì

Hãy chia những động từ trong các câu sau theo đúng quy tắc lùi thì.

1. John told me that "I will go to the movies with my love this week".

2. He said, " Where did you buy that food last month?"

3. The service asked me "What can I do for you?"

4. My father told me "Your mom has gone out shopping at the nearby market".

5. My little boy denied " I want to stay at home".

Đáp án:

1. John told me he will go to the movies with his love that week.

2. He said where I had bought that food the month before.

3. The service asked me what she could do for me.

4. My father told me that my mom had gone out shopping at the nearby market.

5. My little boy denied he wanted to stay at home.

Lời kết

Trong câu tường thuật Reported Speech thì quy tắc lùi thì có vai trò quan trọng trong việc diễn đạt trôi chảy những hành động sự việc được tường thuật lại. Người học tiếng Anh trực tuyến trên website hoctienganhnhanh.vn cũng có thể cập nhật thêm nhiều bài học Tiếng Anh hấp dẫn và bổ ích cho bản thân trau dồi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo như người bản xứ.

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link nha cai uy tin, Link 6686 bet, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link xem bong da, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, Link bancah5, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,
Top