MỚI CẬP NHẬT

Áp dụng quy tắc lùi thì trong câu tường thuật tiếng Anh đơn giản

Quy tắc lùi thì trong tiếng Anh là chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, người học cần được nắm vững các quy tắc lùi thì để dễ dàng chuyển đổi hơn.

Quy tắc lùi thì trong câu tường thuật Reported Speech được người học tiếng Anh trực tuyến trên website hoctienganhnhanh.vn quan tâm và tìm hiểu. Để có thể áp dụng trong cuộc sống hay những bài phát biểu bằng tiếng Anh dễ dàng hơn. Trong chuyên mục bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu tường thuật và những quy tắc chuyển đổi này.

Những điều cần biết về quy tắc lùi thì

Tìm hiểu về quy tắc lùi thì trong tiếng Anh

Quy tắc lùi thì là gì?

Quy tắc lùi thì có nghĩa là thực hiện chuyển đổi câu tường thuật trực tiếp (Reported Speech) sang câu nói gián tiếp trong các loại văn bản, hội thoại, kể chuyện… Mục đích chung là tường thuật lại các sự việc hiện tượng hay lời nói của người khác. Vì vậy người học tiếng Anh phải học cách sử dụng câu tường thuật bằng cách biến đổi câu nói trực tiếp này sang câu nói gián tiếp.

Ví dụ: My mother said that she went to shopping every week. (Mẹ của tôi nói rằng mẹ của tôi đi mua sắm mỗi tuần).

Các thành phần trong một câu Reported Speech bao gồm: động từ giới thiệu (tell, say), động từ chính các đại từ trạng từ chỉ thời gian… Vì vậy bên cạnh việc áp dụng quy tắc lùi thì, người học tiếng Anh cũng nên chú ý đến việc biến đổi các thành phần trong câu để tạo nên một câu nói gián tiếp hoàn chỉnh.

Để dễ hiểu hơn thì bạn có thể khám phá sau hơn nghĩa của 2 loại câu trường thuật trực tiếp và câu trường thuật gián tiếp như sau:

 • Đối với câu tường thuật trực tiếp (Direct Speech), nó được thuật lại chính xác từng lời nói của người khác được đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Mary told "Her father used to travel to Afghanistan in 1980". (Mary kể là :"Cha của cô ấy từng du lịch đến Afghanistan vào năm 1980).

 • Đối với câu tường thuật gián tiếp, nó là câu nói theo ý người tường thuật mang đúng nghĩa.

Ví dụ: Mary told me that Her father had been used to travel to Afghanistan in 1980.

Những quy tắc lùi thì cơ bản

 • Thì hiện tại đơn (Simple Present Tense)-> thì quá khứ đơn (Simple Past Tense).

 • Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous Tense) -> thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense).

 • Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect Tense) -> thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense).

 • Thì quá khứ đơn (Simple Past Tense) -> thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense).

 • Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense) -> thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous Tense).

Tuy nhiên, người học tiếng Anh không chỉ đơn giản áp dụng quy tắc lùi thì khi muốn chuyển đổi câu tường thuật trực tiếp sang câu nói gián tiếp mà còn thay đổi những thành phần khác trong câu.

Áp dụng quy tắc lùi thì

Sự biến đổi của động từ chính trong câu tường thuật trực tiếp sẽ lùi về một thì để phù hợp với thời điểm mà người nói diễn đạt những hành động đó. Đối với những thì hiện tại đơn chuyển đổi thành quá khứ đơn (work -> worked), thì tương lai đơn thành tương lai đơn trong quá khứ (will teach -> would teach), thì quá khứ đơn thành quá khứ hoàn thành (played -> had played)...

Ví dụ: Tom said that " I'm a good English teacher".

-> Tom said he was a good English teacher.

(Tom nói rằng anh ấy là một giáo viên tiếng Anh giỏi).

- Đặc biệt là những câu nói trong thì quá khứ hoàn thành hay quá khứ hoàn thành tiếp diễn sẽ không đổi vì không thể thực hiện quy tắc lùi thì được nữa.

Ví dụ: She told me that " My children had played football in the garden by the time you came here".

-> She told me her children had played football in the garden before I had come here.

(Cô ấy nói là con của cô ấy đã chơi đá banh trong vườn).

Quy tắc biến đổi của động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh:

 • Can -> could

 • May -> might

 • Must -> had to

Còn một số động từ khiếm khuyết như could, might, should không biến đổi khi chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

Các quy tắc chuyển đổi trong câu tường thuật Reported Speech

Người học tiếng Anh nắm vững các bước chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Người học tiếng Anh trực tuyến trên website hoctienganhnhanh.vn cần chú ý đến 4 bước cơ bản khi áp dụng quy tắc lùi chuyển đổi những câu tường thuật Reported Speech.

Lựa chọn động từ tường thuật

Trong câu tường thuật của ngữ pháp tiếng Anh người ta thường sử dụng hai động từ chính là say và tell. Điểm khác nhau của hai động từ tường thuật này động từ "say" không cần bổ ngữ. Còn động từ "tell" cần có bổ ngữ là một người thứ ba.

Bên cạnh những động từ như say và tell ở dạng past participle said và told thì chúng ta có thể sử dụng một số động từ khác để nêu rõ tính chất của lời nói như là asked (yêu cầu), denied (từ chối), promised (hứa), suggested (đề nghị)...

Chuyển đổi thành phần chủ ngữ và tân ngữ

Quy tắc chung khi chuyển đổi các đại từ và tính từ sở hữu phải tương ứng với nhau khi chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

I -> he/she, we -> they, you -> I/he/she, me -> him/her, us -> them, myself -> himself/herself, yourself -> myself/himself/herself, ourself -> themself…

Chuyển đổi trạng từ chỉ thời gian

Khi chuyển đổi từ câu trực tiếp Reported Speech sang câu gián tiếp thì người học tiếng Anh cần lưu ý đến các trạng từ cũng được chuyển đổi cho phù hợp với ngữ cảnh.

 • Here -> there

 • Now -> then

 • Today -> that day

 • Yesterday -> the previous day, the day before.

 • Tomorrow -> the following day, the next day

 • 2 months ago -> 2 months before

 • Last week -> the previous week, the week before

 • Next year -> the following year, the next year

 • This -> that

 • These -> those.

Lưu ý khi sử dụng quy tắc lùi thì trong tiếng Anh

Trong câu tường thuật thường sử dụng các động từ giới thiệu ở thì quá khứ và sử dụng liên từ "that". Tuy nhiên trong hầu hết các văn bản tài liệu tiếng Anh ngày nay người ta ít khi sử dụng liên từ "that" trong câu tường thuật trực tiếp Reported Speech.

Người học tiếng Anh sau khi biến đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp nhớ bỏ dấu ngoặc kép và biến đổi các thành phần khác trong câu để tạo nên một câu hoàn chỉnh trong ngữ pháp tiếng Anh.

Đối với câu hỏi Yes/No questions thì cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp thêm từ If hay wether và áp dụng quy tắc lùi thì cũng như thay đổi các thành phần khác trong câu.

Ví dụ: My mother asked me "Do you see this dog this afternoon?"

-> My mother asked me if I saw that dog that afternoon.

Khi người học tiếng Anh muốn chuyển đổi câu tường thuật Reported Speech dạng WH questions sang câu trực tiếp thì áp dụng quy tắc giữ nguyên các từ when/where/why/ who/what/how… và đổi vị trí của chủ ngữ với động từ thành câu khẳng định rồi áp dụng quy tắc lùi thì và chuyển đổi các thành phần khác trong câu.

Ví dụ: Lisa asked me "When will you graduate from university?"

-> Lisa asked me when I would graduate from university.

Phần bài tập và đáp án liên quan đến quy tắc lùi thì

Hãy chia những động từ trong các câu sau theo đúng quy tắc lùi thì.

1. John told me that "I will go to the movies with my love this week".

2. He said, " Where did you buy that food last month?"

3. The service asked me "What can I do for you?"

4. My father told me "Your mom has gone out shopping at the nearby market".

5. My little boy denied " I want to stay at home".

Đáp án:

1. John told me he will go to the movies with his love that week.

2. He said where I had bought that food the month before.

3. The service asked me what she could do for me.

4. My father told me that my mom had gone out shopping at the nearby market.

5. My little boy denied he wanted to stay at home.

Lời kết

Trong câu tường thuật Reported Speech thì quy tắc lùi thì có vai trò quan trọng trong việc diễn đạt trôi chảy những hành động sự việc được tường thuật lại. Người học tiếng Anh trực tuyến trên website hoctienganhnhanh.vn cũng có thể cập nhật thêm nhiều bài học Tiếng Anh hấp dẫn và bổ ích cho bản thân trau dồi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo như người bản xứ.

Cùng chuyên mục:

Thì hiện tại đơn ( Present simple): Quy tắc, công thức và cách dùng

Thì hiện tại đơn ( Present simple): Quy tắc, công thức và cách dùng

Khái niệm thì hiện tại đơn, cách nhận biết và phân chia cấu trúc Present…

Học thì hiện tại tiếp diễn quá dễ trong vòng 10 phút!

Học thì hiện tại tiếp diễn quá dễ trong vòng 10 phút!

Khái niệm thì hiện tại tiếp diễn Phân chia cấu trúc thì hiện tại tiếp…

Thì hiện tại hoàn thành, cấu trúc ngữ pháp và cách sử dụng easy

Thì hiện tại hoàn thành, cấu trúc ngữ pháp và cách sử dụng easy

Việc nhầm lẫn các thì có trong Ngữ pháp tiếng Anh là một điều rất…

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, cấu trúc ngữ pháp và cách nhận biết

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, cấu trúc ngữ pháp và cách nhận biết

Cấu trúc ngữ pháp thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous), dấu…

Cách dùng thì Quá khứ đơn (Simple Past) trong giao tiếp cực đơn giản

Cách dùng thì Quá khứ đơn (Simple Past) trong giao tiếp cực đơn giản

Khái niệm thì quá khứ đơn (Simple past) , cách sử dụng, cấu trúc, quy…

Thì Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous): Công thức và bài tập vận dụng

Thì Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous): Công thức và bài tập vận dụng

Thì quá khứ tiếp diễn là gì? Cách sử dụng, cấu trúc và các dấu…

Cách sử dụng Thì quá khứ hoàn thành và bài tập áp dụng căn bản

Cách sử dụng Thì quá khứ hoàn thành và bài tập áp dụng căn bản

Tìm hiểu Thì quá khứ tiếp diễn về khái niệm, công thức, cách dùng, cùng…

Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, cấu trúc và bài tập áp dụng

Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, cấu trúc và bài tập áp dụng

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn là gì Cấu trúc Dấu hiệu nhận biết…

Top