MỚI CẬP NHẬT

S V O trong tiếng Anh là gì? Cấu trúc và cách dùng chuẩn nhất

S V O là viết tắt của các từ Subject - Verb - Object (Chủ ngữ - Động từ - Tân ngữ), cùng cách sử dụng cấu trúc này chuẩn ngữ pháp tiếng Anh.

Cấu trúc S V O đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng nên một câu hoàn chỉnh. Bạn mới bắt đầu học tiếng Anh cần phải hiểu rõ và sử dụng chính xác cấu trúc S V O, đây là bước cơ bản ban đầu trong việc học tiếng Anh. Hãy cùng học tiếng Anh nhanh tìm hiểu S V O trong tiếng Anh là gì và vai trò của nó trong ngữ pháp tiếng Anh.

S V O trong tiếng Anh là gì?

S V O trong tiếng Anh là viết tắt của cụm từ Subject-Verb-Object, mô tả cấu trúc cú pháp cơ bản của một câu tiếng Anh. Đây là cách sắp xếp các thành phần cơ bản trong một câu, bao gồm:

 • Subject (S): Chủ ngữ, là người, vật hoặc khái niệm mà câu đang nói về.
 • Verb (V): Động từ, diễn tả hành động hoặc tình trạng của chủ ngữ.
 • Object (O): Tân ngữ, là người hoặc vật mà hành động được thực hiện lên hoặc đối với.

Ví dụ:

 • S: He (anh ta)
 • V: eats (ăn)
 • O: an apple (một quả táo)

=> He eats an apple. (Anh ta ăn một quả táo)

Cấu trúc S V O không phải lúc nào cũng áp dụng, có thể có các cấu trúc câu khác như S V (câu mệnh lệnh), S V Adv (câu bị động), và nhiều biến thể khác. Tuy nhiên, S V O là một trong những cấu trúc câu phổ biến nhất và cơ bản.

Vai trò S V O trong ngữ pháp tiếng Anh

Tại sao cần hiểu rõ cấu trúc S V O trong tiếng Anh?

Việc hiểu rõ cấu trúc S V O (Subject-Verb-Object) trong ngữ pháp tiếng Anh là quan trọng vì nó là một trong những cấu trúc cơ bản và phổ biến nhất trong việc xây dựng và hiểu các câu tiếng Anh. Dưới đây là một số lý do vì sao việc hiểu cấu trúc này quan trọng:

 • Xây dựng câu cơ bản: Cấu trúc S V O là một cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh. Hiểu cách chia thành các phần chủ ngữ, động từ và tân ngữ giúp bạn xây dựng các câu cơ bản một cách đúng đắn và rõ ràng.
 • Diễn đạt ý nghĩa chính xác: Cấu trúc S V O giúp bạn diễn đạt ý nghĩa chính xác của câu. Chủ ngữ thực hiện hành động lên tân ngữ, và động từ xác định loại hành động. Việc xác định đúng vị trí của các phần này trong câu giúp tránh hiểu lầm và nội dung không rõ ràng.
 • Phân tích ngữ pháp: Hiểu cấu trúc S V O giúp bạn phân tích ngữ pháp câu một cách hiệu quả. Khi bạn biết cách phân chia các thành phần cơ bản trong một câu, bạn có thể dễ dàng nhận biết loại câu, thời gian, ngôi, và các yếu tố ngữ pháp khác.
 • Mở rộng từ vựng: Khi bạn thực hành xây dựng câu với cấu trúc S V O bạn sẽ tự nhiên học thêm nhiều từ vựng mới. Điều này giúp bạn mở rộng từ vựng và sử dụng các từ vựng mới trong ngữ cảnh thực tế.
 • Giao tiếp hiệu quả: Cấu trúc S V O thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Hiểu cấu trúc này giúp bạn hiểu và sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả trong các tình huống thực tế, từ viết thư điện tử đến giao tiếp hàng ngày.

Cách sử dụng cấu trúc S V O trong tiếng Anh cơ bản - nâng cao

Sử dụng cấu trúc S V O như thế nào?

Cấu trúc câu S V O (Subject-Verb-Object) là một trong những cấu trúc cơ bản trong tiếng Anh, thường được sử dụng để trình bày thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng cấu trúc S V O trong các loại câu khác nhau:

S V O trong câu khẳng định

 • Chủ ngữ (S): I (Tôi)
 • Động từ (V): like (thích)
 • Tân ngữ (O): chocolate (sô cô la)

=> I like chocolate. (Tôi thích sô cô la)

S V O trong câu phủ định

 • Chủ ngữ (S): She (Cô ấy)
 • Động từ (V): does not (không) (được viết tắt thành "doesn't")
 • Tân ngữ (O): enjoy (thích)

=> She doesn't enjoy swimming. (Cô ấy không thích bơi)

S V O trong câu hỏi

Đảo ngữ của cấu trúc S V để tạo câu hỏi:

 • Chủ ngữ (S): You (Bạn)
 • Động từ (V): speak (nói)

=> Do you speak English? (Bạn có nói tiếng Anh không?)

S V O trong câu cảm nghĩ

 • Chủ ngữ (S): They (Họ)
 • Động từ (V): believe (tin tưởng)
 • Tân ngữ (O): in themselves (vào bản thân họ)

=> They believe in themselves. (Họ tin tưởng vào bản thân họ)

S V O trong câu mệnh lệnh

 • Chủ ngữ (S): Please (Vui lòng)
 • Động từ (V): pass (vượt qua)

=> Please pass the salt. (Vui lòng đưa muối qua)

S V O trong câu bị động

 • Chủ ngữ (S): The book (Cuốn sách)
 • Động từ (V): was written (được viết)
 • Tân ngữ (O): by the author (bởi tác giả)

=> The book was written by the author. (Cuốn sách được viết bởi tác giả)

Bạn học hãy lưu ý rằng cấu trúc S V O không phải lúc nào cũng áp dụng. Có nhiều cấu trúc câu khác nhau trong tiếng Anh để diễn đạt các ý nghĩa và tình huống khác nhau.

S V O trong trong cấu trúc S V O O

Cấu trúc S V O O (Subject-Verb-Object-Object) trong tiếng Anh thường xuất hiện khi một động từ yêu cầu hai tân ngữ (người hoặc vật mà hành động tác động lên). Cấu trúc này thường được sử dụng với các động từ như give (cho), send (gửi), show (cho xem), tell (nói cho),...

Ví dụ 1: She gave him a book. (Cô ấy cho anh ta một quyển sách)

 • S: She (Cô ấy)
 • V: gave (cho)
 • O1: him (anh ta)
 • O2: a book (một quyển sách)

Ví dụ 2; They showed us their new house. (Họ cho chúng tôi xem căn nhà mới của họ)

 • S: They (Họ)
 • V: showed (cho xem)
 • O1: us (chúng tôi)
 • O2: their new house (căn nhà mới của họ)

Cấu trúc S V O O giúp tạo ra sự rõ ràng trong việc diễn đạt ngữ nghĩa khi có hai tân ngữ trong một câu.

Cấu trúc S V C

Cấu trúc S V C (Subject-Verb-Complement) trong tiếng Anh thường xuất hiện khi một câu cần một thành phần bổ nghĩa hoặc bổ ngữ để hoàn thiện ý nghĩa. Thành phần này thường được gọi là complement (bổ nghĩa) và có thể là một danh từ, tính từ, động từ (to be), hoặc một cụm từ giúp bổ sung thông tin về chủ ngữ hoặc động từ trong câu.

Ví dụ 1: She is a teacher. (Cô ấy là một giáo viên.)

 • S: She (Cô ấy)
 • V: is ()
 • C: a teacher (một giáo viên)

Ví dụ 2: They elected him president. (Họ bầu anh ta làm tổng thống.)

 • S: They (Họ)
 • V: elected (bầu)
 • C: him president (anh ta làm tổng thống)

Trong cấu trúc S V C, complement giúp cung cấp thêm thông tin để hoàn thiện ý nghĩa của câu, thường bổ sung về tính chất, tình trạng hoặc vai trò của chủ ngữ hoặc động từ.

Cấu trúc S V A

Cấu trúc S V A (Subject-Verb-Adjective) trong tiếng Anh thường xuất hiện khi một tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho chủ ngữ sau động từ. Adjective (Tính từ) ở đây giúp mô tả hoặc bổ sung thông tin về tính chất của chủ ngữ trong câu.

Ví dụ 1: The sky looks clear. (Bầu trời trông thấy trong.)

 • S: The sky (Bầu trời)
 • V: looks (trông thấy)
 • A: clear (trong)

Ví dụ 2: The coffee smells delicious. (Cà phê thơm ngon.)

 • S: The coffee ( phê)
 • V: smells (thơm)
 • A: delicious (ngon)

Cấu trúc S V A giúp thêm màu sắc và hình ảnh cho mô tả về chủ ngữ, giúp cho người nghe hoặc đọc dễ dàng hình dung và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của câu.

S V O trong cấu trúc S V O A

Cấu trúc S V O A (Subject-Verb-Object-Adjective) trong tiếng Anh kết hợp cả các thành phần chủ ngữ, động từ, tân ngữ và tính từ để tạo ra câu có đầy đủ thông tin mô tả về hành động và tính chất của tân ngữ.

Ví dụ 1: She painted the wall blue. (Cô ấy đã sơn tường màu xanh.)

 • S: She (Cô ấy)
 • V: painted (sơn)
 • O: the wall (tường)
 • A: blue (màu xanh)

Ví dụ 2: They read the book slowly. (Họ đã đọc cuốn sách chậm rãi.)

 • S: They (Họ)
 • V: read (đọc)
 • O: the book (cuốn sách)
 • A: slowly (chậm rãi)

Cấu trúc S V O A kết hợp cả tính từ mô tả để tạo ra các câu có độ phong phú và rõ ràng hơn về mặt thông tin, giúp người nghe hoặc đọc hiểu rõ hơn về cả hành động và tính chất của tân ngữ.

Một số câu hỏi liên quan đến cấu trúc S V O

Một số câu hỏi thông dụng về S V O
Có một vài câu hỏi mà bạn học thường thắc mắc khi học về cấu trúc S V O, vì thế học tiếng Anh nhanh sẽ giải đáp các thắc mắc mà bạn thường gặp ở nội dung bên dưới:

 1. Có bao nhiêu loại tân ngữ trong cấu trúc S V O?

Có hai loại tân ngữ chính: tân ngữ trực tiếp (Direct Object) và tân ngữ gián tiếp (Indirect Object). Tân ngữ trực tiếp là người hoặc vật mà động từ tác động trực tiếp lên, trong khi tân ngữ gián tiếp thể hiện người hoặc vật mà hành động được chuyển đến thông qua một người hoặc vật khác.

 1. Làm thế nào để xác định chủ ngữ, động từ và tân ngữ trong câu một cách đơn giản nhất?

Để xác định chủ ngữ, hãy tìm ai hoặc cái gì đang thực hiện hành động. Động từ là từ mô tả hành động. Tân ngữ thường là người hoặc vật mà hành động đang diễn ra đối với.

 1. Có những cấu trúc câu khác ngoài SVO không?

Có, ngôn ngữ có rất nhiều cấu trúc câu khác nhau. Ví dụ, có cấu trúc câu SV (Subject - Verb) khi không có tân ngữ, cấu trúc câu SVOA (Subject - Verb - Object - Adverbial) khi có thành phần bổ ngữ, và nhiều cấu trúc phức tạp hơn nữa.

 1. Có thể thay đổi vị trí của S, V và O trong câu?

Có, trong một số trường hợp, vị trí của chủ ngữ (S), động từ (V) và tân ngữ (O) trong câu có thể thay đổi, tạo ra các cấu trúc câu khác nhau. Ví dụ thay đổi vị trí của động từ và tân ngữ: Read (V) the book (O) carefully. Trong ví dụ này, Động từ read và tân ngữ the book đã hoán đổi vị trí. Chủ ngữ không được đề cập trong câu.

Bài tập luyện tập về S V O trong tiếng Anh

Một số bài tập về chủ đề S V O

Để giúp bạn học hiểu rõ hơn về S V O, học tiếng Anh có một số bài tập dưới đây:

Bài tập 1: Hoàn thành các câu với cấu trúc S V O:

1. Nối các từ sau thành câu hoàn chỉnh

 • S: They
 • V: watched
 • O: a movie.

2. Nối các từ sau thành câu hoàn chỉnh

 • S: He
 • V: plays
 • O: the guitar.

3. Nối các từ sau thành câu hoàn chỉnh

 • S: We
 • V: cooked
 • O: dinner.

Bài tập 2: Viết một câu S V O cho các tình huống sau:

 1. Mẹ mua một cái bánh ngọt cho con.
 2. Chúng tôi trồng một khu vườn hoa.
 3. Chúng tôi đọc bài báo.
 4. Anh ấy chơi một bài hát với đàn piano.
 5. Chúng tôi xem một bộ phim.

Đáp án:

Bài tập 1:

 1. They watched a movie. (Họ xem một bộ phim.)
 2. He plays the guitar. (Anh ấy chơi đàn guitar.)
 3. We cooked dinner. (Chúng tôi nấu bữa tối.)

Bài tập 2:

 1. Mom bought a pastry for the child.
 2. We planted a flower garden.
 3. We read an article.
 4. He played a song on the piano.
 5. We watched a movie.

Trên đây là những kiến thức về cấu trúc S V O trong tiếng Anh là gì và vai trò quan trọng của nó trong ngữ pháp tiếng Anh. Hiểu rõ và sử dụng chính xác cấu trúc S V O sẽ giúp bạn xây dựng câu văn hoàn chỉnh và truyền đạt ý nghĩa một cách rõ ràng.

Học tiếng Anh nhanh mong rằng bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này!

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link nha cai uy tin, Link 6686 bet, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link xem bong da, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, Link bancah5, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,
Top