MỚI CẬP NHẬT

Bài tập passive voice lớp 9 có đáp án chuẩn từ chuyên gia

Tổng hợp các dạng bài tập passive voice lớp 9 có đáp án chi tiết. Chi tiết cách giải và full bộ bài tập bị động passive voice thường gặp trong thi, kiểm tra.

Passive voice (hay còn được gọi là câu bị động) là một trong những kiến thức ngữ pháp nền tảng cực kỳ quan trọng trong tiếng Anh. Việc nắm rõ kiến thức nội dung học phần này sẽ giúp các em có bước đệm thật vững chắc khi đối đầu với các kỳ thi quan trọng như kỳ thi vào cấp 3, kỳ thi Đại Học.

Do đó, sau đây hãy cùng học tiếng Anh nhanh khám phá kho bài tập passive voice lớp 9 có đáp án đa dạng và cùng luyện tập nhé.

Bài tập passive voice lớp 9 kèm đáp án thường gặp khi kiểm tra

Các dạng bài tập Passive Voice lớp 9 có đáp án

Bên dưới đây là 6 bài tập passive voice lớp 9 có đáp án đã được chúng tôi chọn lọc kỹ càng. Sau khi làm bài xong, các em có thể check lại đáp án đúng sai sau phần “Đáp án” ngay bên dưới.

Bài tập 1: Chuyển các câu sau thành câu bị động

1. Linh delivers the mail every day.

……………………………………….

2. Mr. Tim manages the meeting perfectly.

………………………………………

3. The teacher gives exercises to his children.

…………………………………………..

4. The local people call the president every morning.

…………………………………………

5. Where do people speak French ?

………………………………………….

6. Coral covers this ocean.

.........................................................................................

7. My mother uses milk for making butter and cheese

......................................................................

8. People speak China all over the world

..........................................................

9. Many companies spend a lot of money on advertising everyday

................................................................

10. No one believes her story.

...........................................................................................

11. The storm destroyed that house last night.

................................................................................

12.The students attended the class.

..............................................................................

13. This movie disappointed me very much

...............................................................................

14.She waters the flowers every morning.

...............................................................................

15. Lan returned the money last week.

.........................................................................

Đáp án:

 1. The mail is delivered every day by Linh.
 2. The meeting is perfectly managed by Mr. Tim.
 3. Exercises are given to his children by the teacher.
 4. The president is called by the local people every morning
 5. Where is French spoken ?
 6. The ocean is covered by coral.
 7. Milk is used for making butter and cheese by my mother.
 8. China is spoken all over the world by the people.
 9. A lot of money is spent on advertising everyday by many companies.
 10. Her story is believed by anyone
 11. That house was destroyed by a storm last night.
 12. The class was attended by the students
 13. I was disappointed by this movie very much.
 14. The flowers are watered every morning.
 15. The money was returned by Lan last week.

Bài tập 2: Điền dạng đúng của động từ

 1. An island ………………. by water. (cover)
 2. A new canteen ………………. in the university campus now. (build)
 3. Thanks goodness! My watch ………………. in the robbery yesterday. (steal/ not)
 4. If she didn’t do her job properly, she ………………. (sack)
 5. The electric light bulb ………………. by Thomas Edison. (invent)
 6. Mickey Mouse cartoons ………………. in many languages. (translate)
 7. If it is foggy, the football match………………. (cancel).
 8. The examinees ………………. the result of the examination next month. (tell)

Đáp án

 1. is covered
 2. is being built
 3. wasn’t stolen
 4. would be sacked
 5. was invented
 6. has been translated
 7. will be cancelled
 8. will be told

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng nhất

Bài tập 3 - Luyện tập bài tập passive voice lớp 9 có đáp án chi tiết

 • 1. Which sentence is in the passive voice?

A. The children were taken to school by their mother.

B. The father took the children to the park.

C. The children went to a museum.

D. The children's mother drove them to a restaurant.

 • 2. Choose the correct passive form of the sentence: "Jimmy writes the report every day"

A. The report will be written by Jimmy every day.

B. The report is written by Jimmy every day.

C. The report has been written by Jimmy every day.

D. The report was written by Jimmy every day.

 • 3. Select the correct passive form of the following sentence: "They will present the project tomorrow."

A. The project has been presented tomorrow.

B. The project will have been presented tomorrow.

C. The project will be presented tomorrow.

D. The project was presented tomorrow.

 • 4. Choose the active form of the following sentence: "The cake was made by Jane."

A. Jane has made the cake.

B. Jane was made the cake.

C. Jane made the cake.

D. Jane was making the cake.

 • 5. Select the correct form of the passive voice for the following sentence: "My mother has cleaned my room."

A. My room was cleaned by my mother.

B. My room has been cleaned by my mother.

C. My room is cleaned by my mother.

D. The room cleans.

Đáp án:

 1. A
 2. B
 3. C
 4. C
 5. B

Các dạng bài tập passive voice lớp 9 có đáp án khó và nâng cao

Các dạng bài tập passive voice lớp 9 có đáp án ăn điểm 9, 10 cho học sinh khá giỏi

Bài tập 1: Tìm và sửa lỗi sai trong các câu dưới đây

 1. That dress bought for my birthday party.
 2. A story are being read by Linh.
 3. Lan is having her hair cutting next Monday.
 4. This house built by his uncle 5 years ago.
 5. I gave a bracelet on my birthday by my best friend last month.

Đáp án

1. bought ➔ was bought

That dress was bought for my birthday party.

2. are ➔ is

A story is being read by Linh.

3. cutting ➔ cut

Lan is having her hair cut next Monday.

4. built ➔ was built

This house was built by his uncle 5 years ago.

5. gave ➔ was given

I was given a bracelet on my birthday by my best friend last month.

Bài tập 2: Chuyển các câu hỏi dưới đây thành câu hỏi ở passive voice.

1. When will you do this project?

__________________________________________

2. How many days did he spend to complete her work ?

__________________________________________

3. How do you spend this amount of money this month?

__________________________________________

4. What books are people reading this week ?

__________________________________________

5. How did the police find the thief ?

__________________________________________

6. Who took the children to the park for you?

__________________________________________

Đáp án

 1. When will this project be done?
 2. How many days was her work spent to complete?
 3. How is this amount of money spent this month?
 4. What books are being read by people this week?
 5. How was the thief found by the police?
 6. By whom were the children taken to the park for you?

Bài tập 3: Sắp xếp các từ vựng sau thành câu hoàn chỉnh

1. thought / people / can/ is / on / Mars / future / the / widely / It / that / live / in.

________________________________________________________

2. that / £300 / was / was/ it / year/ this / reported / donated / build / to /museum / national / this.

________________________________________________________

3. it / last / that / Brown / would / party / to / come / the / Was / night/ expected?

________________________________________________________

4. is / that / is / a / view / the/ homestay / from / of/ of/ top / spectacular / the/ monument / the/ It / claimed / there/ the / mountain / on / that.

________________________________________________________

5. in / It / Vietnam / is / that / should / believed / foreign/ motorbikes / by / traveling / try / visitors.

________________________________________________________

6. that / that / there / many / foods/ It / many / was / rumored / delicious / town / in.

________________________________________________________

Đáp án:

 1. It is widely thought that people can live on Mars in the future.
 2. It was reported that £300 was donated to build this national museum this year.
 3. Was it expected that Brown would come to the party last night?
 4. It is claimed that there is a spectacular view of the monument on the top of the mountain from the homestay.
 5. It is believed that foreign visitors should try traveling by motorbikes in Vietnam.
 6. It was rumored that there were many delicious foods in that town.

Trên đây là tổng hợp các dạng bài tập passive voice lớp 9 có đáp án chi tiết đã được chúng tôi chọn lọc. Chúng tôi hy vọng bài viết trên sẽ cung cấp cho bạn đủ các kiến thức cơ bản về nội dung bài tập passive voice, từ đó giúp bạn nắm càng vững chắc hơn trong kỳ thi cấp 3 sắp tới.

Cùng chuyên mục:

Cách làm bài thi IELTS đạt điểm cao (Reading/ Listening / Writing)

Cách làm bài thi IELTS đạt điểm cao (Reading/ Listening / Writing)

Hướng dẫn cách làm bài thi IELTS đạt điểm cao ...

Cách chào hỏi trong tiếng Anh đơn giản cho từng tình huống

Cách chào hỏi trong tiếng Anh đơn giản cho từng tình huống

Chào hỏi bằng tiếng Anh thì sử dụng "Helo", "Hi", nhưng trong giao tiếp sẽ…

Cách làm sổ tay từ vựng tiếng Anh, ghi chép dễ dàng dễ hiểu

Cách làm sổ tay từ vựng tiếng Anh, ghi chép dễ dàng dễ hiểu

Cách làm sổ tay từ vựng tiếng Anh dễ học dễ nhớ, 1 phương pháp…

Cách học tiếng Anh cho người mất gốc cực hiệu quả

Cách học tiếng Anh cho người mất gốc cực hiệu quả

Cách học tiếng Anh cho người mất gốc được tổng hợp và chia sẻ giúp…

Học tiếng Anh qua lời bài hát Proud Of You hiệu quả nhất

Học tiếng Anh qua lời bài hát Proud Of You hiệu quả nhất

Proud Of You được sáng tác bởi ca nhạc sĩ Fiona Fung, có giai điệu…

Tổng hợp các bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 4 kèm đáp án

Tổng hợp các bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 4 kèm đáp án

Tổng hợp các dạng bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 4. Hướng dẫn…

Bài tập thì tương lai đơn lớp 7 cơ bản và nâng cao có đáp án

Bài tập thì tương lai đơn lớp 7 cơ bản và nâng cao có đáp án

Tổng hợp các dạng bài tập thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án…

Cách viết họ tên tiếng Anh và danh xưng phổ biến đi kèm

Cách viết họ tên tiếng Anh và danh xưng phổ biến đi kèm

Khám phá những điều cần biết khi viết họ tên tiếng Anh. Tổng hợp các…

xem bóng đá xoilac trực tiếp bóng đá xoilac tv
Top