MỚI CẬP NHẬT

Bài tập thì tương lai đơn lớp 7 cơ bản và nâng cao có đáp án

Tổng hợp các dạng bài tập thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án đa dạng. Luyện tập và nâng cao kiến thức thì tương lai đơn lớp 7.

Thì tương lai đơn là một trong những thì quan trọng mà học sinh lớp 7 cần nắm kỹ. Việc hiểu rõ cơ bản và biết cách luyện tập phù hợp sẽ giúp các em có một nền tảng tiếng Anh vững chắc phục vụ cho các nhu cầu cá nhân trong tương lai. Do đó, sau đây hãy cùng học tiếng Anh nhanh khám phá các dạng bài tập hữu ích giúp bạn nâng cao kiến thức về loại thì trên ngay sau đây nhé.

Bài tập thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án cơ bản

Bộ bài tập thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án chi tiết nhất

Để có thể “chinh phục” được tất cả các dạng bài tập thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án, các em cần tìm được các đề cương ôn luyện thật phù hợp có các lời giải chính xác. Dưới đây chính là các dạng bài tập thường thấy trong bộ bài tập thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án được hoctienganhnhanh.vn chọn lọc. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập 1: Chia động từ cơ bản

 1. If it rains, Jack (stay)_________at home.
 2. _______your sister (take)_______a trip to Japan next month?
 3. Linh (earn) _________a lot of money from her business.
 4. She (finish)_________ her report in 2 days.
 5. We believe that our mother __________(recover) from her illness soon.
 6. I think her team (win) ___________the game.
 7. If I fail this test, my father(take) ____________away my iPad.
 8. Jane (be) _________a doctor because she has a cough.
 9. Linh (travel) _________ around the world to pursue her passion.
 10. I (meet)__________ lots of interesting people. It helps open up my knowledge.
 11. They (not / have) __________any problems. Everything is alright.
 12. The local authorities (build) ________a new bridge in this province next week?
 13. Tomorrow my father (send)________ the letter to HCM City.
 14. My mother (buy) ________some apples when she goes to the market.
 15. Minh (not visit)___________tomorrow because he has to go to school.

Đáp án:

 1. will stay
 2. Will your sister take
 3. will earn
 4. will finish
 5. will recover
 6. will win
 7. will take
 8. will be
 9. will travel
 10. will meet
 11. won’t have
 12. will build
 13. will send
 14. will buy
 15. won’t visit

Bài tập 2: Hoàn thành các câu sau

1. A: “There's someone at the door.”

B: “I _________________________ (get) it.”

2. Jane thinks the team on the left ________________ (win) the next stage.

3. A: “I’m going to move to the new flat tomorrow.”

B: “Oh. I _________________________ (come) and help you.”

4. If she fails the exam, she _________________________ (not/ be) very happy.

5. Linh _________________________ (be) there at five o'clock.

6. A: “I’m hot.”

B: “I _______________________ (turn) on the air conditioner.”

7. A: “He's late.”

B: “Don't worry he ______________________immediately (come).”

8. The meeting _________________________ (take) place at 09:00 a.m.

9. If you eat all of that cake, you _________________________ (be) fat.

10. My parents _________________________ (be) at home at 10 o'clock.

Đáp án:

 1. will get
 2. will win
 3. will come
 4. won’t be
 5. will be
 6. will turn
 7. will come
 8. will take
 9. will be
 10. will be

Bài tập 3: Chọn động từ thích hợp và chia thì tương lai đơn

improve, disrupt, be, become, lead, continue

 • Câu 1: In the next year, space travel _______ more accessible to the community.
 • Câu 2: In the next decade, technology _________ to advance at an incredible pace.
 • Câu 3: They ______ able to meet the deadline for the project as there are a number of mistakes in the preparation stage.
 • Câu 4: ___ the new software update _____ the performance of the system?
 • Câu 5: The increase of artificial intelligence adoption ________ to significant changes in the job market.
 • Câu 6: The growth of e-commerce ________ traditional retail and banking industries.

Đáp án:

 1. will become
 2. will continue
 3. will not be
 4. will improve
 5. will lead
 6. will disrupt

Các bài tập nâng cao của thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án

Luyện tập thì tương lai đơn lớp 7

Nếu đã hoàn thành tốt các bài tập cơ bản ở trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm một dạng bài tập nâng của của thì tương lai đơn ngay dưới đây.

Bài tập 1: Viết thành câu hoàn chỉnh dựa vào những từ gợi ý

1. Linh/ hope/ that/ her best friend / come/ party/ tonight.

_________________________________________

2. She/ promise/ she/ finish/ her report/ 2 days.

_________________________________________

3. If/ you/ study/ hard/ ,/ you/ pass/ final/ examination.

_________________________________________

4. You/ look/ tired/ ,/ so/ I/ bring/ you/ doctor.

________________________________________

5. He/ wish/ Linh / come/party/ next week.

________________________________________

6. If/ she/ not/ learn/ this subject/,/she/leave/ school.

________________________________________

7. Tuan/ take/ the zoo/ next Saturday?

________________________________________

8. She/ believe/ Trang/ recover/ illness/ soon.

________________________________________

9. We/ gather/ for / in the same restaurant/ food/ next Monday.

________________________________________

Đáp án

 1. Linh hope that her best friend will come her party tonight
 2. She promises she will finish her report in 2 days.
 3. If you study hard, you will pass the final examination.
 4. You look so tired, so I will bring you to the doctor.
 5. 1. He wishes Linh will come to his party next week.
 6. 2. If she doesn’t learn this subject, she will leave the school.
 7. Will Tuan be taken to the zoo by his parents next Saturday?
 8. She believes Trang will recover from her illness soon.
 9. We will gather for food in the same restaurant next Monday.

Bài tập 2: Chọn từ đúng để hoàn thành câu

Học tiếng Anh đơn giản với bộ bài tập thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án

 1. Don’t forget, the VIP customer will / is going to come back this restaurant at 3pm
 2. You dropped your wallet – I’ll / I’m going to pick it up for you.
 3. Do you know which company Linh wants to apply to after she leaves school? Will she / Is she going to go to Apple?
 4. You don’t look well, Brown. – I’ll / I’m going to give you a glass of water!
 5. Lan can’t carry that heavy backpack – Will you / Are you going to help her, please?

Đáp án:

 1. is going to
 2. I’ll
 3. Is she going to
 4. I’ll
 5. Will you

Bài tập 3: Viết lại câu hỏi sử dụng thì tương lai đơn

 1. Your little sister | clean | room | her

……………………………………………………………………..?

 1. Brown | arrive | when

……………………………………………………………………………… ?

 1. not | go to work | father | late | your | today

……………………………………………………………………………… ?

 1. at | be | Linh | next week | school

……………………………………………………………………………… ?

 1. you | what | leave Paris | time

………………………………………………………………………… ?

 1. | not | classmates | in | be | home | their | your

……………………………………………………………………………… ?

 1. hairstyle | think | what | Jane | my | of | new

……………………………………………………………………………… ?

 1. this | concert | enjoy | the | Mr. and Mrs. Jackson

……………………………………………………………………………… ?

 1. you | till | stay | there | not | Monday

……………………………………………………………………………… ?

 1. you | phone | your | tell | me | number

……………………………………………………………………………… ?

Đáp án

 1. Will your sister clean her room?
 2. When will Brown arrive?
 3. Won’t your father go to work late today?
 4. Will Linh be at school next week?
 5. What time will you leave Paris?
 6. Won’t your classmates be in their home?
 7. What will Jane think of my new hairstyle?
 8. Will Mr. and Mrs. Jacksonenjoy this concert?
 9. Won’t you stay there till Monday
 10. Will you tell me your phone number?

Trên đây là tổng hợp các bài tập thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án chi tiết nhất. Chúng tôi mong rằng với các bài tập trên, chúng sẽ giúp bạn luyện tập thật hiệu quả, củng cố kiến thức tiếng Anh cho bạn.

Cùng chuyên mục:

Cách làm bài thi IELTS đạt điểm cao (Reading/ Listening / Writing)

Cách làm bài thi IELTS đạt điểm cao (Reading/ Listening / Writing)

Hướng dẫn cách làm bài thi IELTS đạt điểm cao ...

Cách chào hỏi trong tiếng Anh đơn giản cho từng tình huống

Cách chào hỏi trong tiếng Anh đơn giản cho từng tình huống

Chào hỏi bằng tiếng Anh thì sử dụng "Helo", "Hi", nhưng trong giao tiếp sẽ…

Cách làm sổ tay từ vựng tiếng Anh, ghi chép dễ dàng dễ hiểu

Cách làm sổ tay từ vựng tiếng Anh, ghi chép dễ dàng dễ hiểu

Cách làm sổ tay từ vựng tiếng Anh dễ học dễ nhớ, 1 phương pháp…

Cách học tiếng Anh cho người mất gốc cực hiệu quả

Cách học tiếng Anh cho người mất gốc cực hiệu quả

Cách học tiếng Anh cho người mất gốc được tổng hợp và chia sẻ giúp…

Học tiếng Anh qua lời bài hát Proud Of You hiệu quả nhất

Học tiếng Anh qua lời bài hát Proud Of You hiệu quả nhất

Proud Of You được sáng tác bởi ca nhạc sĩ Fiona Fung, có giai điệu…

Tổng hợp các bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 4 kèm đáp án

Tổng hợp các bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 4 kèm đáp án

Tổng hợp các dạng bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 4. Hướng dẫn…

Bài tập passive voice lớp 9 có đáp án chuẩn từ chuyên gia

Bài tập passive voice lớp 9 có đáp án chuẩn từ chuyên gia

Tổng hợp các dạng bài tập passive voice lớp 9 có đáp án chi tiết.…

Cách viết họ tên tiếng Anh và danh xưng phổ biến đi kèm

Cách viết họ tên tiếng Anh và danh xưng phổ biến đi kèm

Khám phá những điều cần biết khi viết họ tên tiếng Anh. Tổng hợp các…

xem bóng đá xoilac trực tiếp bóng đá xoilac tv
Top