MỚI CẬP NHẬT

Phân biệt most, most of, mostly, almost và the most chuẩn

Most, most of, mostly, almost và the most tuy có cùng nghĩa là hầu hết, gần như, nhưng chúng khác nhau giữa cấu trúc câu và cách dùng trong hoàn cảnh cụ thể.

Người mới bắt đầu học tiếng Anh thường rất dễ nhầm lẫn các từ most, most of, mostly, almost và the most; mặc dù, đều có từ “most” và nghĩa là hầu hết, chúng lại có các cách sử dụng khác nhau đấy nhé! Vì thế, hãy cùng học tiếng Anh phân biệt most, most of, mostly, almost và the most và ví dụ minh họa cho các cấu trúc này, để có thể sử dụng chúng dễ dàng và linh hoạt hơn.

Most, most of, mostly, almost và the most có nghĩa là gì?

Most, most of, mostly, almost và the most có nghĩa tiếng Việt là gì?

Bởi vì đều có từ "most" và nghĩa gần giống nhau nên người học tiếng Anh thường dễ bị nhầm lẫn most, most of, mostly, almost và the most khi áp dụng vào thực tiễn. Dưới đây là nghĩa của chúng khi được dịch sang tiếng Việt bạn học cần nhớ:

 • Most, most of, almost: Có nghĩa là hầu hết, hầu như; tuy nhiên chúng lại có cách sử dụng hoàn toàn khác nhau trong các trường hợp.

Ví dụ: Most of the students in the class passed the exam. (Hầu hết học sinh trong lớp đã vượt qua kỳ thi)

 • Mostly: có nghĩa là chủ yếu, đa phần.

Ví dụ: The movie was mostly a comedy with some dramatic scenes. (Bộ phim chủ yếu là hài kịch với một số cảnh kịch tính)

 • The most: lại có nghĩa là nhất, nhiều nhất, thường dùng để so sánh

Ví dụ: This is the most challenging task I've ever encountered. (Đây là nhiệm vụ thử thách nhất mà tôi từng gặp phải)

Phân biệt most, most of, mostly, almost và the most theo cấu trúc

Đặc điểm của các cấu trúc most, most of, mostly, almost và the most

Sau khi biết nghĩa của cấu trúc most, most of, mostly, almost và the most; chúng ta cùng tìm hiểu cách dùng, cấu trúc cùng một số ví dụ minh hoạ dưới đây.

Cấu trúc most

Most là tính từ, nghĩa là nó chỉ bổ nghĩa cho danh từ.

Cấu trúc: Most + N (danh từ không xác định): mang nghĩa hầu hết, hầu như.

Ví dụ:

 • Most students enjoy the new school facilities. (Hầu hết học sinh đều thích thú với cơ sở vật chất mới của trường)
 • Most students enjoy participating in extracurricular activities. (Hầu hết sinh viên thích tham gia các hoạt động ngoại khóa)
 • Most people prefer to exercise in the morning. (Hầu hết mọi người thích tập thể dục vào buổi sáng)

Cấu trúc most of

Most of thường dùng để nói đến một nhóm chiếm đa số, được chia ra từ một tổng thể. Most of còn có thể dùng trước tên riêng địa lý

Cấu trúc: Most of + a/an/the/this/that/these/those/my/his... + N: mang nghĩa hầu hết, đa phần, phần lớn

Ví dụ:

 • Most of the students in the class passed the exam. (Hầu hết sinh viên trong lớp đã qua môn kiểm tra)
 • Most of the time, I spend my weekends with family. (Phần lớn thời gian, tôi dành cuối tuần với gia đình)
 • Most of the students in the class speak more than one language. (Hầu hết sinh viên trong lớp này nói nhiều hơn một ngôn ngữ)

Cấu trúc almost

Almost là một Adverb (trạng từ), nghĩa là nó sẽ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc một trạng từ khác. Almost = nearly: hầu như, gần như (chỉ số lượng, chất)

Cấu trúc: S + almost + Number/ Verb/ Adjective/ Adverb (Số/ Động từ/ Tính từ/ Trạng từ) + O

Lưu ý: Không dùng almost students, almost people phải dùng với most.

Ví dụ:

 • We are almost finished with the project; just a few details remain.(Chúng tôi gần như đã hoàn thành dự án; chỉ còn một vài chi tiết)
 • She almost cried when she heard the sad news. (Cô ấy gần như khóc khi nghe tin buồn)
 • I'm almost certain that I left my keys on the kitchen counter. (Tôi gần như chắc chắn rằng tôi đã để chìa khóa trên bàn bếp.)

Cấu trúc mostly

Mostly là một Adv (trạng từ) = usually, most of the time, mainly, generally: mang nghĩa chủ yếu, gần như lúc nào cũng.

Cấu trúc: S + mostly + Noun/ Verb (Danh từ/ Động từ) + O

Ví dụ:

 • The weather is mostly sunny during the summer. (Thời tiết chủ yếu là nắng trong mùa hè)
 • She mostly reads mystery novels in her free time. (Cô ấy chủ yếu đọc những cuốn tiểu thuyết trinh thám vào thời gian rảnh rỗi)
 • The music festival is mostly attended by young people. (Hội nhạc này chủ yếu thu hút các bạn trẻ tham gia)

Cấu trúc the most

Thường sử dụng the most trong so sánh nhất, chỉ ra mức độ cao nhất hoặc đối tượng nổi bật nhất trong một nhóm.

Cấu trúc: S + the most + Verb/ Adjective/ Adverb/ Noun ( Động từ/ Tính từ/ Trạng từ/ Danh từ) + O

Ví dụ:

 • Among all the candidates, he is the most qualified for the job. (Trong tất cả các ứng viên, anh ấy là người có đủ năng lực nhất cho công việc)
 • Paris is often considered the most romantic city in the world. (Paris thường được coi là thành phố lãng mạn nhất thế giới)
 • She is known as the most influential leader in the organization. (Cô ấy được biết đến là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trong tổ chức)

Phân biệt most, most of, mostly, almost và the most

Phân biệt most và Almost?

Most, most of, mostly, almost và the most có nghĩa gần giống nhau nhưng có một số khác biệt cụ thể mà người học cần hiểu rõ, để sử dụng chính xác từ vựng trong tiếng Anh.

Phân biệt most với most of

Sự khác nhau giữa most và most of

Ví dụ minh họa kèm dịch nghĩa

Most là tính từ, bổ nghĩa cho danh từ số nhiều không xác định. Trong khi, most of là đại từ, có danh từ xác định theo sau.

Most people enjoy outdoor activities. (Hầu hết mọi người đều thích các hoạt động ngoài trời) -> most là một tính từ bổ nghĩa cho danh từ people.

Most of the students passed the exam. (Hầu hết các học sinh đã vượt qua kỳ thi) -> most of là một đại từ đứng trước danh từ students

Khi nói về phần lớn của cái gì đó chung chung, chúng ta dùng Most + danh từ. Trong khi, nói về phần lớn của một tập hợp cụ thể nào đó, chúng ta phải sử dụng Most of + danh từ.

Most people enjoy music. (Hầu hết mọi người đều thích âm nhạc) ->Ý chỉ món mọi người nói chung.

Most of the students in this class like mathematics. (Hầu hết học sinh trong lớp này đều thích môn toán) -> Nói đến môn học cụ thể tại mà học sinh yêu thích.

Chúng ta sử dụng most of trước các tên địa lý, còn most thì không.

Most of Asian countries celebrate the Lunar New Year. (Hầu hết các nước châu Á đều đón Tết Nguyên đán)

Most of Vietnam and Laos in summer should be rainy throughout the day. (Hầu hết Việt Nam và Lào vào mùa hè đều có mưa suốt cả ngày)

Phân biệt Almost, Mostly, The most

Sự khác nhau giữa Almost, Mostly, The most

Ví dụ minh họa kèm dịch nghĩa

Almost là trạng từ, được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa "gần như, suýt thì" và sẽ đóng vai trò bổ ngữ cho một động từ, tính từ hoặc trạng từ nào đó trong câu.

Almost everyone who attended the party enjoyed the music.(Gần như mọi người tham gia buổi tiệc đều thích nhạc)

Mostly cũng là một trạng từ mang nghĩa là “chủ yếu, đa phần”

She mostly reads science fiction novels in her free time. (Cô ấy chủ yếu đọc những cuốn tiểu thuyết khoa học trong thời gian rảnh rỗi)

The most thường được sử dụng trong so sánh nhất và có thể kết hợp với nhiều từ loại khác nhau

He is considered the most reliable employee in the company. (Anh ấy được xem là nhân viên đáng tin cậy nhất trong công ty)

Vậy là bạn đã phân biệt most, most of, mostly, almost và the most được rồi, sau khi hiểu bạn đọc sẽ học cách sử dụng từ chuẩn hơn trong từng ngữ cảnh.

Hội thoại sử dụng most, most of, mostly, almost và the most

Đoạn hội thoại sử dụng the most + adj

Dưới đây là một đoạn hội thoại sử dụng "most, most of, mostly, almost, và the most," kèm theo dịch nghĩa mỗi câu:

Alice: Hey Mark, how was the party last night? (Này Mark, bữa tiệc tối qua thế nào?)

Mark: It was great! Most of my friends showed up, and we had a fantastic time. (Nó thật tuyệt! Hầu hết bạn bè của tôi đều đến và chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời)

Alice: That's awesome! What did you enjoy the most? (Thật tuyệt vời! Bạn thích điều gì nhất?)

Mark: The music was mostly upbeat, and I loved dancing with everyone. (Âm nhạc chủ yếu là sôi động và tôi thích khiêu vũ cùng mọi người)

Alice: I heard you were almost late because of traffic. (Tôi nghe nói bạn gần như đến trễ vì tắc đường)

Mark: Yes, it was a close call! I almost missed the beginning of the party. (Vâng, đó là một cuộc gọi bất ngờ! Tôi gần như bỏ lỡ phần đầu của bữa tiệc)

Alice: And what did you think of the decorations? (Và bạn nghĩ gì về đồ trang trí?)

Mark: They were amazing, the most creative decorations I've ever seen at a party. (Chúng thật tuyệt vời, những kiểu trang trí sáng tạo nhất mà tôi từng thấy ở một bữa tiệc)

Alice: Sounds like it was a fantastic night! (Có vẻ như đó là một đêm tuyệt vời!)

Mark: Absolutely! It was mostly due to the great company and lively atmosphere. (Chắc chắn rồi! Đó chủ yếu là do công ty tuyệt vời và bầu không khí sôi động)

Hội thoại trên thể hiện cách sử dụng các từ này trong ngữ cảnh của một cuộc tiệc và cách chúng có thể thay đổi ý nghĩa của câu.

Bài tập phân biệt most, most of, mostly, almost và the most

Bài tập most almost mostly

Bài tập 1: Hãy điền vào chỗ trống với most, most of, mostly, almost và the most thích hợp:

 1. He is considered __________ talented artist in the group.
 2. We are __________ finished with the project; just a few details remain.
 3. __________ people find it challenging to wake up early on weekends.
 4. This is __________ interesting documentary I have ever watched.
 5. The movie was __________ a comedy with some dramatic scenes.
 6. __________ every student in the class is participating in the school play.
 7. __________ of the applicants were invited for the second round of interviews.

Bài tập 2: Sửa lỗi sai (nếu có) các câu dưới đây:

 1. She is almost talented singer in the group.
 2. Most of the students have already finished their assignments.
 3. The concert was most of attended by young people.
 4. I have almost completed my homework; I just need a few more minutes.
 5. Climbing that mountain was mostly challenging thing I have ever done.

Trả lời:

Bài tập 1:

 1. the most
 2. almost
 3. Almost
 4. the most
 5. mostly
 6. Almost
 7. Most of

Bài tập 2:

 1. She is the most talented singer in the group.
 2. Correct
 3. The concert was mostly attended by young people.
 4. Correct
 5. Climbing that mountain was the most challenging thing I have ever done.

Bên trên là bài học về cách phân biệt cấu trúc most, most of, mostly, almost và the most cũng như là cách sử dụng các cấu trúc ấy giúp bạn học mở rộng thêm kiến thức ngữ pháp của mình. Hy vọng bạn học hãy thường xuyên ghé thăm hoctienganhnhanh.vn mỗi ngày để tìm hiểu về các cấu trúc thú vị khác nhé! Chúc các bạn học tốt!

Cùng chuyên mục:

Cách làm bài thi IELTS đạt điểm cao (Reading/ Listening / Writing)

Cách làm bài thi IELTS đạt điểm cao (Reading/ Listening / Writing)

Hướng dẫn cách làm bài thi IELTS đạt điểm cao ...

Cách chào hỏi trong tiếng Anh đơn giản cho từng tình huống

Cách chào hỏi trong tiếng Anh đơn giản cho từng tình huống

Chào hỏi bằng tiếng Anh thì sử dụng "Helo", "Hi", nhưng trong giao tiếp sẽ…

Cách làm sổ tay từ vựng tiếng Anh, ghi chép dễ dàng dễ hiểu

Cách làm sổ tay từ vựng tiếng Anh, ghi chép dễ dàng dễ hiểu

Cách làm sổ tay từ vựng tiếng Anh dễ học dễ nhớ, 1 phương pháp…

Cách học tiếng Anh cho người mất gốc cực hiệu quả

Cách học tiếng Anh cho người mất gốc cực hiệu quả

Cách học tiếng Anh cho người mất gốc được tổng hợp và chia sẻ giúp…

Học tiếng Anh qua lời bài hát Proud Of You hiệu quả nhất

Học tiếng Anh qua lời bài hát Proud Of You hiệu quả nhất

Proud Of You được sáng tác bởi ca nhạc sĩ Fiona Fung, có giai điệu…

Tổng hợp các bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 4 kèm đáp án

Tổng hợp các bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 4 kèm đáp án

Tổng hợp các dạng bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 4. Hướng dẫn…

Bài tập thì tương lai đơn lớp 7 cơ bản và nâng cao có đáp án

Bài tập thì tương lai đơn lớp 7 cơ bản và nâng cao có đáp án

Tổng hợp các dạng bài tập thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án…

Bài tập passive voice lớp 9 có đáp án chuẩn từ chuyên gia

Bài tập passive voice lớp 9 có đáp án chuẩn từ chuyên gia

Tổng hợp các dạng bài tập passive voice lớp 9 có đáp án chi tiết.…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,
Top