MỚI CẬP NHẬT

A journey of a thousand miles begins with a single step nghĩa là gì?

A journey of a thousand miles begins with a single step có nghĩa là mọi chuyến hành trình dài đều bắt đầu từ bước đi đầu tiên cùng ví dụ tiếng Anh.

Cái đẹp, cái tốt không nhất thiết phải là những cái lớn lao, kì vĩ. Những hành động nhỏ có ý nghĩa sẽ góp phần xây dựng và bảo vệ cộng động, tạo ra động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển của xã hội và là tiền đề cho những thành công lớn hơn.

Để diễn tả quan điểm này, trong tiếng Anh có một thành ngữ rất hay đó là A journey of a thousand miles begins with a single step. Cùng tìm hiểu thành ngữ này trong chuyên mục bài học hôm nay của học tiếng Anh nhé!

A journey of a thousand miles begins with a single step nghĩa là gì?

Châm ngôn Trung Quốc cổ đại của nhà tư tưởng Lão Tử.

A journey of a thousand miles begins with a single step là bất kỳ cuộc hành trình dài và khó khăn nào cũng bắt đầu từ một hành động nhỏ ban đầu. Qua đó khẳng định tầm quan trọng của sự khởi đầu trong chặng đường đi tới thành công, đạt được mục tiêu lớn hơn. Thành ngữ này xuất phát từ một câu châm ngôn Trung Quốc cổ đại của nhà tư tưởng Lão Tử.

Ví dụ: Starting a new business can be daunting, but remember, a journey of a thousand miles begins with a single step. (Bắt đầu một doanh nghiệp mới có thể rất khó khăn, nhưng hãy nhớ, chặng hành trình dài nghìn dặm luôn bắt đầu bằng một bước đi đầu tiên)

Ý nghĩa của A journey of a thousand miles begins with a single step

Bắt đầu từ những hành động nhỏ và kiên nhẫn tiếp tục hướng tới mục tiêu cuối cùng.

Cụm từ này thường được sử dụng để khuyến khích và động viên người khác khởi đầu và bắt đầu công việc mới, nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả những mục tiêu lớn lao nhất cũng cần bắt đầu từ những bước nhỏ nhất. Đôi khi, việc bắt đầu một nhiệm vụ mới có thể đáng sợ hoặc khó khăn, nhưng việc thực hiện một hành động có thể là cách tốt nhất để vượt qua những trở ngại ban đầu và tiến xa hơn trên con đường dẫn lối tới thành công.

Thành ngữ này đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta về sự kiên nhẫn và quyết tâm. Một cuộc hành trình dài thường đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức và việc duy trì quyết tâm và tiếp tục cất bước là điều cần thiết. Dù cuộc hành trình có khó khăn đến đâu, chúng ta không nên sợ hãi mà hãy tự tin bắt đầu từ những hành động nhỏ và kiên nhẫn tiếp tục hướng tới mục tiêu cuối cùng.

Vì thế, A journey of a thousand miles begins with a single step mang đến thông điệp sâu sắc về tinh thần quyết tâm, sự kiên nhẫn và kỷ luật trong cuộc sống. Đó là một lời nhắc nhở để chúng ta không ngại vạn sự khởi đầu nan mà hãy từng bước tiến lên trên cuộc hành trình của chính mình.

Ví dụ với A journey of a thousand miles begins with a single step

Vạn sự khởi đầu nan, những điều to lớn luôn xuất phát từ sự nhỏ bé

Thành ngữ A journey of a thousand miles begins with a single step được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày nhằm mục đích tích cực để khích lệ và động viên bản thân cũng như những người xung quanh khi đứng trước khó khăn thử thách. Cùng tìm hiểu về cụm từ này rõ nét hơn qua những ví dụ cụ thể sau đây:

  • Starting my own business seemed overwhelming but I knew that a journey of a thousand miles begins with a single step. So, I began by researching the market and creating a business plan. (Việc bắt đầu doanh nghiệp riêng của tôi dường như rất khó khăn nhưng tôi biết rằng một hành trình dài luôn bắt đầu từ bước đi đầu tiên)
  • I felt overwhelmed when I started learning a new language but I reminded myself that a journey of a thousand miles begins with a single step. (Khi tôi bắt đầu học một ngôn ngữ mới, tôi cảm thấy rất áp lực nhưng tôi tự nhắc mình rằng một hành trình dài luôn bắt đầu từ bước đi đầu tiên)
  • Embarking on a journey to a healthier lifestyle might seem challenging, but I know that a journey of a thousand miles begins with a single step. (Bắt đầu hành trình chinh phục lối sống khỏe mạnh có nhiều thách thức, nhưng tôi biết rằng một hành trình dài luôn bắt đầu từ bước đi đầu tiên)
  • When I set out to pursue my educational goals, it seemed like a daunting task. However, I remembered that a journey of a thousand miles begins with a single step. (Khi tôi quyết định theo đuổi những mục tiêu học tập của mình, nó dường như là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, tôi nhớ rằng một hành trình dài luôn bắt đầu từ bước đi đầu tiên)
  • Writing a book can be intimidating, but I reminded myself that a journey of a thousand miles begins with a single step. (Viết một cuốn sách có thể làm bạn sợ hãi, nhưng tôi tự nhắc mình rằng một hành trình dài luôn bắt đầu từ bước đi đầu tiên)

Cách sử dụng thành ngữ trong tiếng Anh chuẩn nhất

Sử dụng thành ngữ trong nhiều tình huống khác nhau

Bạn có thể sử dụng thành ngữ A journey of a thousand miles begins with a single step trong nhiều tình huống khác nhau, chẳng hạn như:

  • Khi bạn cảm thấy mất động lực hoặc lo lắng về việc khởi đầu một công việc mới, bạn có thể nhắc nhở mình rằng mọi thành công đều bắt đầu từ một bước nhỏ.

Ví dụ: I understand that writing a novel will take time but I is ready to begin, I knowing that a journey of a thousand miles begins with a single step. (Tôi hiểu rằng viết một cuốn tiểu thuyết sẽ mất thời gian nhưng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu, tôi biết rằng một cuộc hành trình dài luôn bắt đầu bằng những bước đầu tiên)

  • Nó cũng có thể được sử dụng để khích lệ người khác khi họ đối mặt với những thử thách lớn.

Ví dụ: You know, when it comes to starting something new, I always remember the saying a journey of a thousand miles begins with a single step. Just take that first step, and you'll be on your way to success. (Bạn biết không, khi đến việc bắt đầu một điều gì đó mới, tôi luôn nhớ câu nói mọi cuộc hành trình dài luôn bắt đầu bằng một bước đi đầu tiên. Chỉ cần một bước đi đầu tiên và bạn có thể đi đến thành công)

Đoạn hội thoại với A journey of a thousand miles begins with a single step

Cuộc trò chuyện tiếng Anh với thành ngữ.

Đoạn hội thoại giữa Mindy và Fed giúp bạn học hình dung cụ thể cách ứng dụng thành ngữ A journey of a thousand miles begins with a single step trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày:

Mindy: I've been thinking about starting my own photography business, but it feels so overwhelming. (Tôi đang nghĩ về việc bắt đầu một công việc chụp ảnh, nhưng nó thật sự làm tôi cảm thấy áp lực)

Fed: Mindy, remember that a journey of a thousand miles begins with a single step. You don't have to have everything figured out right away. (Mindy, hãy nhớ rằng một hành trình dài luôn bắt đầu từ những bước đầu tiên. Bạn không cần phải hiểu hết mọi thứ ngay từ đầu)

Mindy: You're right, Fed. I guess I can start by creating a portfolio of my best work and researching how to market myself. (Bạn nói đúng, Fed. Có lẽ tôi có thể bắt đầu bằng việc tạo một danh mục công việc tốt nhất của mình và tìm hiểu cách quảng cáo bản thân)

Fed: Exactly! Just take that first step and over time, you'll see your business grow. You're already on your way. (Đúng vậy! Chỉ cần bước đầu tiên đó thôi và theo thời gian, bạn sẽ thấy công việc của mình phát triển. Bạn đã bắt đầu rồi đấy)

Mindy: Thanks, Fed. I needed that encouragement. I'll start working on my portfolio today. (Cảm ơn, Fed. Tôi cần lời động viên đó. Tôi sẽ bắt đầu làm việc với danh mục công việc của mình ngay hôm nay)

Bài tập luyện tập kĩ năng sử dụng thành ngữ trong tiếng Anh

Hy vọng các bài tập dưới đây sẽ giúp bạn học hiểu rõ hơn về ý nghĩa của thành ngữ A journey of a thousand miles begins with a single step và cách áp dụng nó trong bài thi:

Bài tập 1:

Sắp xếp những từ trong những câu sau thành câu hoàn chỉnh, sử dụng câu nói A journey of a thousand miles begins with a single step. Sắp xếp từ một cách hợp lý.

1. journey / a / begins / A / a / single step / with / thousand miles / of.

Đáp án: A journey of a thousand miles begins with a single step.

2. step / a / success / starts / A / single / with.

Đáp án: A success starts with a single step.

3. begins / hard work / success / with / A / of / journey.

Đáp án: A journey of success begins with hard work.

Bài tập 2:

Dùng câu A journey of a thousand miles begins with a single step để viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-6 câu) về ý nghĩa của nó và cách nó áp dụng trong cuộc sống.

Đáp án mẫu: The quote A journey of a thousand miles begins with a single step reminds us that every great achievement starts with small actions. It is crucial to take that first step, no matter how small, towards our goals and dreams. Every small effort and incremental progress eventually adds up, leading us to success. This quote serves as a constant reminder to be persistent, patient, and dedicated in our pursuits, as even the grandest of journeys start with a single step.

Thành ngữ được coi là một trong những chủ điểm quan trọng trong việc học ngoại ngữ và bài học về "A journey of a thousand miles begins with a single step có nghĩa là gì?" của hoctienganhnhanh.vn là một trong những trọng điểm kiến thức không thể bỏ lỡ nếu bạn muốn học tốt tiếng Anh. Hãy xây dựng cho mình kế hoạch học tập và thường xuyên luyện tập hằng ngày để nâng cao trình độ tiếng Anh và giao tiếp hiệu quả. Chúc các bạn học tập tốt!

Cùng chuyên mục:

Vú sữa tiếng Anh là gì? Cách phát âm và các ví dụ liên quan

Vú sữa tiếng Anh là gì? Cách phát âm và các ví dụ liên quan

Quả vú sữa trong tiếng Anh được gọi là Star apple, có phiên âm là…

Cây tre tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Cây tre tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Cây tre trong tiếng Anh được gọi là bamboo, là một loại cây có thân…

Chị Hằng tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ liên quan

Chị Hằng tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ liên quan

Chị Hằng tiếng Anh là the moon lady hoặc the moon goddess, là một biểu…

Thỏ ngọc tiếng Anh là gì? Ví dụ và các cụm từ liên quan

Thỏ ngọc tiếng Anh là gì? Ví dụ và các cụm từ liên quan

Thỏ ngọc tiếng Anh được gọi là jade rabbit hoặc moon rabbit, tìm hiểu cách…

Cách trả lời how many people are there in your family

Cách trả lời how many people are there in your family

How many people are there in your family có nghĩa là có mấy thành viên…

What’s your father’s name là gì? Cách trả lời chuẩn trong tiếng Anh

What’s your father’s name là gì? Cách trả lời chuẩn trong tiếng Anh

What’s your father’s name nghĩa là tên họ của bạn là gì, một câu hỏi…

What’s your mother’s name là gì? Cách trả lời đúng theo người bản xứ

What’s your mother’s name là gì? Cách trả lời đúng theo người bản xứ

What’s your mother’s name nghĩa là họ của mẹ bạn là gì, được sử dụng…

Quả sồi tiếng Anh là gì? Ví dụ và các từ vựng liên quan

Quả sồi tiếng Anh là gì? Ví dụ và các từ vựng liên quan

Quả sồi trong tiếng Anh được gọi là acorn, là loại quả thường có vỏ…

xem bóng đá xoilac trực tiếp bóng đá xoilac tv
Top