MỚI CẬP NHẬT

Either or là gì? cách dùng Either trong tiếng Anh chuẩn

Either or có nghĩa là hoặc…hoặc… được sử dụng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh để nói đến sự việc, sự vật hoặc các khả năng, thường mang ý nghĩa khẳng định.

Either or trong tiếng Anh có nghĩa là hoặc hoặc để nói đến các sự vật sự việc hoặc cách khả năng xảy ra ở dạng khẳng định. Người học tiếng Anh trên hoctienganhnhanh còn được cung cấp thêm về ý nghĩa cách sử dụng và những lưu ý liên quan đến cấu trúc either…or…

Either or là gì trong tiếng Việt?

Either or có nghĩa là hoặc…hoặc trong tiếng Việt

Theo từ điển dịch thuật Anh-Việt thì either-or liên quan đến các tình huống lựa chọn giữa các kế hoạch hoặc hành động khác nhau nhưng hầu hết cả hai đều không có khả năng xảy ra.

Ví dụ: It's an either-or situation. You can move to France or live in that town, but you can't do both. (Thật là một tình huống oái oăm anh có thể đến pháp hoặc sống ở thị trấn đó nhưng mà anh không thể làm điều cả hai đều này được).

Ngoài ra, either or nghĩa là hoặc cái này, người này hoặc cái kia, người kia. Đó là những liên kết từ trong câu để diễn tả sự lựa chọn về các sự vật sự việc, hiện tượng hoặc khả năng.

Cách diễn đạt của either or mang ý nghĩa khẳng định và lựa chọn các khả năng có thể xảy ra nhiều hơn là từ nối and (và). Các cấu trúc câu either or cũng được thường xuyên sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Có khi người Anh sử dụng cấu trúc either or hoặc either một mình với cấu trúc đảo ngữ.

2 cách sử dụng either or trong ngữ pháp tiếng Anh

Các cách sử dụng either or chính xác

Tùy theo vị trí và cách kết hợp của either or với danh từ hoặc đại từ để tạo nên những nghĩa khác nhau và sử dụng tùy thuộc vào từng ngữ cảnh. Mỗi cách dùng either or đều có cấu trúc và những ví dụ đính kèm để người học tiếng Anh có thể hiểu rõ và nhớ lâu hơn.

Sử dụng either đứng một mình: Từ either đứng một mình trong câu phủ định mang ý nghĩa là một trong những sự vật, sự việc liên quan.

Ví dụ: Either children is mine. (Một trong những đứa con nít là của tôi).

Cấu trúc either or làm chủ ngữ

Công thức: Either + Noun/pronoun + or + noun/pronouns

Diễn tả sự chọn lựa sự vật, sự việc, hiện tượng hoặc những khả năng có thể xảy ra giữa hai đối tượng được đề cập trong câu.

Ví dụ: Either she or you should say goodbye to him as soon as possible. (Cô ấy hoặc bạn nên nói tạm biệt anh ấy càng sớm càng tốt).

Vị trí either or đứng giữa câu

Công thức: S + V + either + noun/pronoun + or + noun/pronoun

Cấu trúc either or được sử dụng trong câu khẳng định để nối các thành phần lại với nhau.

Ví dụ: John usually drinks either coffee or tea every morning. (John thường uống cà phê hoặc trà vào mỗi buổi sáng).

Either trong cấu trúc đảo ngữ

Công thức: S1 + V + O. S2 + trợ động từ dạng phủ định + either.

Ví dụ: Tom doesn't like winter. His wife doesn't, either. (Tom không có thích mùa đông. Vợ của anh ấy cũng vậy).

Phân biệt sự khác nhau của either or và neither nor

Tìm hiểu về sự giống nhau và khác nhau giữa hai cấu trúc either or và neither nor

Trong quá trình học thì người học tiếng Anh sẽ nhìn thấy cả hai cấu trúc câu sử dụng either or và neither nor. Vì vậy việc phân biệt giữa hai liên từ này trong câu giúp cho người học tiếng Anh có thể sử dụng chúng một cách linh hoạt trong giao tiếp hàng ngày.

Loại từ

Ý nghĩa

Cách dùng

Ví dụ

Either or

Mang ý nghĩa khẳng định về một hay hai nhân vật, sự việc, sự vật, hiện tượng được đề cập đến trong câu.

Khi đưa ra sự lựa chọn của 2 khả năng có thể xảy ra của một sự vật, sự việc hoặc hiện tượng nào đó

Either her mother or her father will visit her next week. ( Mẹ của cô ấy hoặc bố của cô ấy sẽ đến thăm cô ấy tuần tới).

Neither nor

Mang ý nghĩa phủ định hoàn toàn về một sự vật hoặc sự việc

Khi đưa ra sự phủ định cả hai sự vật sự việc hiện tượng đều không có khả năng xảy ra

Neither Tom nor his wife came to her wedding party. (Ngay cả Tom bà vợ của anh ấy đều không đến bữa tiệc cưới).

Những lưu ý khi sử dụng either or trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày

- Either or đứng ở đầu câu có vai trò là chủ ngữ thì động từ được chia ở chủ ngữ đứng sau or.

Ví dụ: Either they or she has a book. (Cả bọn họ hoặc cô ấy mang theo sách).

- Thực hiện chuyển đổi giữa cấu trúc either or và neither nor phù hợp với ngữ cảnh và ý nghĩa của từng câu nói tiếng Anh.

Ví dụ: He doesn't want either apples or oranges.

→ He wants neither apples nor oranges. (Anh thấy chẳng muốn táo lẫn cam).

Phần bài tập liên quan đến cấu trúc either or trong ngữ pháp tiếng Anh

Các em hãy chuyển đổi những câu sau đây sang cấu trúc either or mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu.

  1. I don't like winter. I don't like summer.
  2. She didn't go to church on Sunday. Her husband didn't go to the church too.
  3. John traveled to Japan in 2021. He also traveled to Việt Nam.
  4. I stayed at home on holiday. She stayed at home like me.
  5. I have bread for breakfast. I drink milk every morning.

Đáp án:

  1. I don't like either winter or summer.
  2. Either she or her husband goes to church on Sunday.
  3. John traveled to either Japan or Vietnam in 2021.
  4. Either I or she stayed at home on holiday this year.
  5. I have bread and milk for breakfast every morning.

Như vậy, either or nghĩa là những tình huống tiến thoái lưỡng nan hoặc lựa chọn sự vật sự việc hiện tượng này hoặc kia. Đối với người học tiếng Anh trên website hoctienganhnhanh.vn cần phân biệt rõ giữa cách dùng và ý nghĩa của hai cấu trúc either or và neither nor.

Cùng chuyên mục:

Ngày thứ 5 tiếng Anh là gì? Cách đọc và viết chuẩn nhất

Ngày thứ 5 tiếng Anh là gì? Cách đọc và viết chuẩn nhất

Ngày thứ 5 tiếng Anh là Thursday, được sử dụng theo lịch niên đại có…

Ngày thứ 6 tiếng Anh là gì? Ý nghĩa và cách đọc chuẩn

Ngày thứ 6 tiếng Anh là gì? Ý nghĩa và cách đọc chuẩn

Ngày thứ 6 tiếng Anh là Friday mang nhiều ý nghĩa đối với các ngôn…

Ngày thứ 7 tiếng Anh là gì? Cách đọc và viết Saturday đúng chuẩn

Ngày thứ 7 tiếng Anh là gì? Cách đọc và viết Saturday đúng chuẩn

Thứ 7 tiếng Anh là Saturday, được xem là ngày nghỉ trong tuần ở các…

Chủ nhật tiếng Anh là gì? Ý nghĩa và cách đọc đúng chuẩn nhất

Chủ nhật tiếng Anh là gì? Ý nghĩa và cách đọc đúng chuẩn nhất

Ngày chủ nhật tiếng Anh là Sunday, có cách đọc và viết theo đúng văn…

1st là gì? cách đọc và viết 1st chuẩn trong tiếng Anh

1st là gì? cách đọc và viết 1st chuẩn trong tiếng Anh

1st nghĩa là đầu tiên, thứ nhất, đứng đầu được sử dụng phổ biến trong…

2nd là gì? Ý nghĩa và cách đọc viết 2nd trong tiếng Anh

2nd là gì? Ý nghĩa và cách đọc viết 2nd trong tiếng Anh

2nd viết tắt của số thứ tự thứ hai second, nó thường được sử dụng…

3rd là gì? Nghĩa và cách dùng third trong tiếng Anh

3rd là gì? Nghĩa và cách dùng third trong tiếng Anh

3rd là từ viết tắt của từ third trong tiếng Anh được sử dụng ở…

4th là viết tắt của từ gì? ý nghĩa và cách đọc trong tiếng Anh

4th là viết tắt của từ gì? ý nghĩa và cách đọc trong tiếng Anh

4th là số thứ tự thứ 4 đứng sau số thứ tự thứ 3rd trong…

Top