MỚI CẬP NHẬT

Love knows no bounds là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng trong tiếng Anh

Love knows no bounds là thành ngữ với ý nghĩa tình yêu không biên giới, không bị ràng buộc bởi bất kì điều gì cùng cách sử dụng trong ngữ cảnh cụ thể.

Học thành ngữ tiếng Anh không chỉ là một cách tìm hiểu ngôn ngữ mới một cách sâu sắc mà còn giúp bạn học hiểu rõ văn hóa và lối tư duy của người bản xứ. Thành ngữ thường chứa đựng những kinh nghiệm đúc kết, giúp bạn sử dụng ngoại ngữ một cách linh hoạt và tự tin trong giao tiếp.

Học tiếng Anh với chuyên mục chủ đề về tình yêu sẽ cùng bạn khám phá thành ngữ Love knows no bounds trong bài học hôm nay nhé!

Love knows no bounds là gì?

Thành ngữ đã thể hiện ý nghĩa rằng tình yêu có thể vượt qua mọi biên giới

Love knows no bounds có nghĩa là tình yêu không biết đến ranh giới. Thành ngữ đã thể hiện ý nghĩa rằng tình yêu có thể vượt qua mọi biên giới, vượt qua mọi điều kiện khách quan với một niềm tin về một tình yêu không thể bị giới hạn bởi khoảng cách, tuổi tác, ngôn ngữ hay văn hóa. Tình yêu có sức mạnh vượt qua mọi trở ngại và có thể tồn tại ở bất kỳ nơi nào và bất kì điều gì.

Ý nghĩa thành ngữ Love knows no bounds

Sự sâu sắc và sức mạnh của tình yêu

Thành ngữ Love knows no bounds thể hiện ý niệm rằng tình yêu có khả năng vượt qua mọi rào cản, hạn chế và khác biệt, thể hiện sức mạnh và tính thuỷ chung của tình cảm đặc biệt. Tình yêu có thể tồn tại và phát triển với mọi khoảng cách địa lý, dù ở xa nhau nhưng tình cảm vẫn có thể tồn tại mạnh mẽ hay đồng thời cũng không bị ảnh hưởng bởi thời gian, dù qua bao năm, tình yêu vẫn luôn thể tồn tại và thêm gắn bó.

Bên cạnh đó, tình yêu có thể xuất hiện giữa những người có nền văn hóa, địa vị xã hội khác nhau mà không bị hạn chế và sau tất cả, tình yêu có sức mạnh to lớn để vượt qua mọi khó khăn, thách thức và rào cản mà cuộc sống đặt ra.

Thành ngữ đã thể hiện sự sâu sắc và sức mạnh của tình yêu, khi nó có thể vượt qua mọi giới hạn và trở ngại để tồn tại và phát triển. Đây là ý tưởng thể hiện niềm tin và sự lạc quan rằng ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, sức mạnh tình yêu có thể giúp con người chiến thắng tất cả. Như vậy, việc sử dụng thành ngữ này thường diễn tả và tôn vinh sự mạnh mẽ và không giới hạn của tình yêu đối với con người.

Ví dụ sử dụng thành ngữ Love knows no bounds trong tiếng Anh

Sử dụng thành ngữ trong những tình huống cụ thể

Chủ đề tình yêu với câu thành ngữ Love knows no bounds hứa hẹn là một thành ngữ đặc biệt mang tới những hứng thú cho bạn học qua một số ví dụ cụ thể sau đây:

 • Despite their different cultural backgrounds, their love for each other knows no bounds. (Mặc dù nền tảng văn hóa khác nhau, tình yêu của họ dường như không có ranh giới)
 • A mother's love for her child knows no bounds, she would do anything to protect and care for them. (Tình mẫu tử là không giới hạn, mẹ sẵn sàng làm mọi việc để bảo vệ và chăm sóc cho con)
 • Their friendship is so strong that it seems love knows no bounds between them. (Tình bạn của họ rất mạnh mẽ, có vẻ như tình yêu không bị giới hạn giữa họ)
 • The artist's passion for his work is evident, love knows no bounds when it comes to creating art. (Niềm đam mê của người nghệ sĩ dành cho tác phẩm của mình rất rõ ràng, tình yêu không bị giới hạn khi nó nhằm sáng tạo ra nghệ thuật)
 • No matter the challenges they face, their love knows no bounds, and they always find a way to overcome them together. (Dù gặp phải những khó khăn nào, tình yêu của họ vẫn không bị giới hạn và họ luôn tìm cách vượt qua chúng cùng nhau)
 • The volunteer's dedication to helping others shows that love knows no bounds when it comes to making a positive impact. (Sự cống hiến của tình nguyện viên trong việc giúp đỡ người khác chứng tỏ một thứ tình yêu không điều kiện khi nó nhằm tạo ra những tác động tích cực)

Cách sử dụng thành ngữ Love knows no bounds trong tiếng Anh

Ứng dụng thành ngữ Love knows no bounds trong tiếng Anh như thế nào?

Thành ngữ thường được sử dụng để làm nổi bật hoặc trích dẫn trong bài viết hoặc diễn đạt ý nghĩa quan trọng. Sau đây học tiếng Anh sẽ giúp bạn ứng dụng thành ngữ Love knows no bounds trong một số tình huống cụ thể giúp bạn hiểu rõ hơn ngữ cảnh phù hợp để áp dụng nó:

 • Khi bạn nói về một cặp đôi yêu nhau mặc dù họ ở xa nhau địa lý.

Ví dụ: Their love knows no bounds, even though they live on different continents. (Tình yêu của họ không có biên giới, mặc dù họ sống ở những lục địa khác nhau)

 • Khi bạn nói về một cặp đôi đã ở bên nhau suốt một thời gian dài, tình yêu của họ vượt qua giới hạn về thời gian.

Ví dụ: After decades of marriage, their love still knows no bounds. (Sau hàng chục năm chung sống, tình yêu của họ vẫn không thay đổi)

 • Khi bạn muốn đề cập đến một cặp đôi yêu nhau nhưng đến từ hai nền văn hóa khác nhau.

Ví dụ: Their love knows no bounds, bridging the gap between cultures. (Tình yêu của họ không có giới hạn, họ hoàn toàn đã thu hẹp khoảng cách giữa các nền văn hóa)

 • Khi bạn nói về một cặp đôi đã trải qua nhiều khó khăn nhưng tình yêu của họ vẫn tồn tại.

Ví dụ: Their love knows no bounds, enduring through every hardship. (Tình yêu của họ không có giới hạn, bền bỉ vượt qua mọi khó khăn)

 • Khi bạn nói về tình cảm sâu sắc trong gia đình.

Ví dụ: In their family, love knows no bounds with unwavering support for one another. (Trong gia đình của họ, tình yêu không có điều kiện với sự hỗ trợ vững chắc cho nhau)

Đoạn hội thoại sử dụng thành ngữ Love knows no bounds trong tiếng Anh

Alex: Mary, do you ever think about how different our backgrounds are? I mean, you come from a completely different culture and upbringing, and I come from a totally different world. (Mary, liệu bạn có bao giờ nghĩ về sự khác biệt của quê hương và nền văn hóa giữa chúng ta không? Ý tôi là, bạn đến từ một nền văn hóa và nguồn gốc hoàn toàn khác, trong khi tôi lại đến từ một thế giới hoàn toàn khác)

Mary: You're right, Alex. Our backgrounds are quite distinct, and sometimes I wonder if those differences will be too much for us to handle. (Bạn nói đúng, Alex. Nền văn hóa của chúng ta rất khác nhau, và đôi khi tôi tự hỏi liệu những sự khác biệt đó có quá nhiều để chúng ta đối mặt)

Alex: But you know what they say, Mary? Love knows no bounds. Despite our differences, I truly believe that our love can transcend any cultural or societal barriers. (Nhưng bạn biết điều họ nói không, Mary? Tình yêu không kể đến biên giới. Bất chấp những khác biệt, tôi thực sự tin rằng tình yêu của chúng ta có thể vượt qua mọi rào cản văn hóa hay xã hội)

Mary: Thank you, Alex. Your words always bring comfort and reassurance. I guess it's time for us to embrace our differences and continue this journey with an open heart. (Cảm ơn bạn, Alex. Lời bạn luôn mang lại sự an ủi và an toàn. Có lẽ đã đến lúc chúng ta bỏ qua những khác biệt và tiếp tục hành trình này với trái tim hạnh phúc)

Alex: That's the spirit, Mary. As long as we have each other and the unbreakable bond we share, there's nothing we can't overcome. Our love truly knows no bounds. (Đúng là thế, Mary. Chừng nào chúng ta có nhau và chúng ta chia sẻ, không có gì chúng ta không thể vượt qua. Tình yêu của chúng ta sẽ thực sự là không biên giới)

Bài tập

Kĩ năng sử dụng thành ngữ trong các dạng bài tập cơ bản

Bài tập 1: Điền phần còn thiếu trong câu sử dụng thành ngữ Love knows no bounds:

 • Despite their different cultural backgrounds, their ____________ brought them together.
 • Their families were initially skeptical due to the cultural differences, but over time, they realized that _________________.
 • Mary and John's relationship became an inspiring example of how ________________.

Đáp án: Love knows no bounds

Bài tập 2: Viết đoạn hội thoại sử dụng thành ngữ Love knows no bounds:

 • Alex: Hey, Emily. You know, I've been thinking about our relationship and how different our interests and hobbies are. Sometimes I wonder if these differences might become a problem in the long run.
 • Emily: I've had the same thoughts, Alex. It's true that we have our own unique passions and interests, but I also believe that _________________ (1).
 • Alex: You're absolutely right. _________________ (2). No matter how different our preferences might be, our love is what truly matters.
 • Emily: I'm glad you feel that way, Alex. It's reassuring to know that _________________ (3). As long as we continue to support and understand each other, our relationship will remain strong.

Đáp án: Love knows no bounds.

Hy vọng qua bài học trên về thành ngữ Love knows no bounds cùng ý nghĩa và cách sử dụng nó trong một số bài tập ứng dụng cụ thể kèm đáp án chi tiết, học tiếng Anh nhanh có thể giúp bạn sử dụng chính xác thành ngữ này trong quá trình giao tiếp tiếng Anh hằng ngày và thi cử.

Theo dõi trang web hoctienganhnhanh.vn để luôn cập nhật thêm nhiều bài học mới nhé. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Cùng chuyên mục:

Vú sữa tiếng Anh là gì? Cách phát âm và các ví dụ liên quan

Vú sữa tiếng Anh là gì? Cách phát âm và các ví dụ liên quan

Quả vú sữa trong tiếng Anh được gọi là Star apple, có phiên âm là…

Cây tre tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Cây tre tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Cây tre trong tiếng Anh được gọi là bamboo, là một loại cây có thân…

Chị Hằng tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ liên quan

Chị Hằng tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ liên quan

Chị Hằng tiếng Anh là the moon lady hoặc the moon goddess, là một biểu…

Hoa đại tiếng Anh là gì? Ví dụ và hội thoại liên quan

Hoa đại tiếng Anh là gì? Ví dụ và hội thoại liên quan

Hoa đại tiếng Anh là plumeria, một loài hoa được trồng nhiều ở khu vực…

Thỏ ngọc tiếng Anh là gì? Ví dụ và các cụm từ liên quan

Thỏ ngọc tiếng Anh là gì? Ví dụ và các cụm từ liên quan

Thỏ ngọc tiếng Anh được gọi là jade rabbit hoặc moon rabbit, tìm hiểu cách…

Cách trả lời how many people are there in your family

Cách trả lời how many people are there in your family

How many people are there in your family có nghĩa là có mấy thành viên…

What’s your father’s name là gì? Cách trả lời chuẩn trong tiếng Anh

What’s your father’s name là gì? Cách trả lời chuẩn trong tiếng Anh

What’s your father’s name nghĩa là tên họ của bạn là gì, một câu hỏi…

What’s your mother’s name là gì? Cách trả lời đúng theo người bản xứ

What’s your mother’s name là gì? Cách trả lời đúng theo người bản xứ

What’s your mother’s name nghĩa là họ của mẹ bạn là gì, được sử dụng…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,
Top