MỚI CẬP NHẬT

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc Khánh đầy đủ nhất

Bộ từ vựng về ngày Quốc Khánh, ngày đặc biệt để tưởng nhớ và kỷ niệm sự ra đời của một quốc gia và tìm hiểu thêm về nguồn gốc và ý nghĩa ngày Quốc khánh.

Khi học tiếng Anh, nói về từ vựng ngày Quốc Khánh Tiếng Anh các bạn được biết đến ngày Quốc khánh 2-9 (2/9) là một ngày quan trọng trong lịch sử của quốc gia Việt Nam chúng ta.Trong ngày này, các hoạt động kỷ niệm quan trọng được tổ chức trên khắp cả nước..

Trong bài viết này học tiếng Anh sẽ cung cấp cho các bạn bộ từ vựng tiếng Anh ngày quốc khánh đầy đủ nhất.

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Quốc khánh

Nguồn gốc và ý nghĩa sâu sắc ngày lễ quốc khánh

Nguồn gốc ngày quốc khánh

Nguồn gốc của ngày Quốc khánh có thể khác nhau đối với từng quốc gia. Đôi khi nó có thể liên quan đến việc giành độc lập hoặc chấm dứt sự thôn tính của một quốc gia. Trong một số trường hợp, ngày Quốc khánh có thể được xác định bởi việc ra đời của một vị vua, hoặc ngày thành lập của một chính phủ hoặc hiến pháp.

Ý nghĩa ngày Quốc khánh

Kỷ niệm sự độc lập và tuyên bố quyền tự trị: Ngày Quốc khánh thường kỷ niệm sự giành độc lập hoặc tuyên bố quyền tự trị của một quốc gia. Đây là dịp để tôn vinh và tưởng nhớ những nỗ lực và đấu tranh của những người tiên phong đã đạt được sự độc lập và tự do cho quốc gia đó.

 • Tổ chức và tăng cường lòng yêu nước: Ngày Quốc khánh thường được sử dụng như một cơ hội để tăng cường lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Qua các hoạt động và lễ hội, người dân được khích lệ thể hiện tình yêu và tinh thần đoàn kết với quốc gia của mình.
 • Tôn vinh văn hóa và truyền thống: Ngày Quốc khánh thường đi kèm với các hoạt động tôn vinh và truyền thống văn hóa của một quốc gia. Đây là cơ hội để giữ gìn và tôn vinh những giá trị, phong tục, truyền thống và di sản văn hóa đặc trưng của quốc gia.
 • Tăng cường lòng đoàn kết và sự tham gia cộng đồng: Ngày Quốc khánh thường là dịp để tất cả các thành viên trong cộng đồng dân cư cùng nhau kỷ niệm và ăn mừng. Qua các hoạt động chung, người dân có thể tạo ra một không khí đoàn kết, tăng cường sự tham gia cộng đồng và gắn kết xã hội.
 • Tuyên truyền giá trị và quyền tự do: Ngày Quốc khánh cũng thường được sử dụng như một cơ hội để tuyên truyền và nhấn mạnh các giá trị quan trọng và quyền tự do mà quốc gia đó đại diện. Đây là dịp để tôn vinh và khích lệ các nguyên tắc và quyền lợi cơ bản mà mọi công dân có quyền hưởng.

Bộ từ vựng tiếng Anh ngày Quốc Khánh thông dụng

Một số từ vựng liên quan đến ngày quốc khánh

Ngày Quốc khánh! Đây là một dịp đặc biệt để chúng ta cùng nhau tôn vinh và tự hào về quốc gia của chúng ta, những từ vựng dưới đây sẽ giúp bạn giao tiếp và hiểu rõ hơn về Ngày Quốc khánh bằng tiếng Anh:

 • Independence Day: Ngày Quốc khánh
 • National holiday: Ngày lễ quốc gia
 • National anthem: Quốc ca
 • National flag: Quốc kỳ
 • National pride: Niềm tự hào dân tộc
 • Nationalism: Chủ nghĩa dân tộc
 • National identity: Nhận thức dân tộc
 • Heritage site: Di tích quốc gia
 • National costume: Trang phục dân tộc
 • National unity: Đoàn kết dân tộc
 • National hero: Anh hùng dân tộc
 • National language: Ngôn ngữ quốc gia
 • National emblem: Quốc huy
 • State ceremony: Lễ nghi nhà nước
 • National liberation: Giải phóng dân tộc
 • National anthem singing: Hát quốc ca
 • National holiday parade: Diễu hành ngày lễ quốc gia
 • National Day address: Diễn văn ngày quốc khánh
 • National liberation movement: Phong trào giải phóng dân tộc
 • National sovereignty: Chủ quyền quốc gia
 • National achievements: Thành tựu quốc gia
 • National costume contest: Cuộc thi trang phục dân tộc
 • Patriotism: Tình yêu quê hương
 • Flag: Cờ
 • Anthem: Quốc ca
 • Parade: Diễu hành
 • Fireworks: Pháo hoa
 • Celebration: Sự kỷ niệm, chúc mừng
 • Festivities: Các hoạt động kỷ niệm
 • Ceremony: Nghi lễ
 • National pride: Niềm tự hào dân tộc
 • Patriot: Nhà ái quốc/ người yêu nước
 • Independence palace: Dinh độc lập
 • Unity: Đoàn kết
 • Heritage: Di sản
 • Sovereignty: Chủ quyền
 • Constitution: Hiến pháp
 • Commemoration: Sự tưởng nhớ, kỷ niệm
 • National symbol: Biểu tượng quốc gia
 • Public holiday: Ngày nghỉ công cộng
 • Liberty: Tự do
 • Capital: Thủ đô
 • Veteran: Cựu chiến binh
 • Float: Xe diễu hành
 • Parade: Cuộc diễu binh
 • Solidarity: Quân đội

Từ vựng ngày Quốc Khánh về các hoạt động

 • Lễ nâng cờ: Flag-raising ceremony
 • Quốc ca: National anthem
 • Diễu hành: Parade
 • Trình diễn pháo hoa: Fireworks display
 • Biểu diễn văn hóa: Cultural performances
 • Bài phát biểu: Speech
 • Sự tưởng niệm: Commemoration
 • Sự kỷ niệm, ăn mừng: Celebration
 • Buổi hòa nhạc: Concert
 • Cuộc sum họp gia đình: Family gathering
 • Các sự kiện thể thao: Sports events
 • Buổi dã ngoại, dạo chơi: Picnic
 • Bầu không khí vui tươi: Joyful atmosphere
 • Trò chơi truyền thống: Traditional games
 • Hội chợ ẩm thực: Food fair
 • Các hoạt động từ thiện: Charity events

Từ vựng ngày Quốc Khánh về cảm xúc

Những từ vựng trên sẽ giúp bạn miêu tả và diễn đạt cảm xúc trong ngày Quốc khánh:

 • Pride: Tự hào
 • Joy: Sự vui mừng
 • Excitement: Sự hồi hộp, sự phấn khởi
 • Happiness: Hạnh phúc
 • Patriotism: Lòng yêu nước
 • Gratitude: Sự biết ơn
 • Unity: Sự đoàn kết
 • Appreciation: Sự đánh giá cao
 • Nostalgia: Hồi ức, sự nhớ về quá khứ
 • Inspiration: Sự truyền cảm hứng
 • Respect: Sự tôn trọng
 • Anticipation: Sự mong đợi, sự trông chờ
 • Pride: Tự hào
 • Sentimentality: Tình cảm, sự ôn hoà
 • Hope: Hy vọng
 • Reflection: Sự suy ngẫm, sự ngẫm nghĩ
 • Reverence: Sự tôn kính, sự kính trọng
 • Unity: Sự đoàn kết

Mẫu câu sử dụng từ vựng ngày lễ Quốc Khánh bằng tiếng Anh ý nghĩa

Mẫu câu nói về ngày quốc khánh tiếng Anh

 • National Day is a time when people come together to celebrate the birth of our nation and reflect on its significance. (Ngày Quốc khánh là thời điểm mọi người đoàn kết để kỷ niệm sự ra đời của quốc gia chúng ta và suy ngẫm về ý nghĩa của nó)
 • On National Day, we engage in various activities that foster a sense of unity and patriotism among the citizens. (Vào Ngày Quốc khánh, chúng ta tham gia vào các hoạt động khác nhau nhằm tạo dựng tinh thần đoàn kết và yêu nước trong cộng đồng).
 • The parade, fireworks, and cultural performances are part of the festivities that mark National Day. (Diễu hành, pháo hoa và các tiết mục văn hóa là những phần trong lễ hội kỷ niệm Ngày Quốc khánh)
 • National Day is an opportunity for us to reflect on our heritage, honor our traditions, and celebrate the achievements of our nation. (Ngày Quốc khánh là dịp để chúng ta suy ngẫm về di sản của chúng ta, tôn vinh truyền thống và kỷ niệm những thành tựu của quốc gia)
 • On this special day, we come together as a nation to commemorate the sacrifices made by our forefathers and to reaffirm our commitment to the progress and prosperity of our country. (Trong ngày đặc biệt này, chúng ta hội tụ lại như một quốc gia để tưởng nhớ những hy sinh của tổ tiên và khẳng định cam kết của chúng ta đối với sự tiến bộ và thịnh vượng của đất nước).
 • National Day is a time for us to express our national pride, strengthen our sense of unity, and appreciate the values that define our nation. (Ngày Quốc khánh là thời điểm để chúng ta thể hiện sự tự hào quốc gia, củng cố tinh thần đoàn kết và trân trọng những giá trị xác định đất nước chúng ta).

Đoạn văn viết về ngày Quốc Khánh, sử dụng từ vựng tiếng Anh ngày Quốc Khánh

Đoạn văn viết về ngày quốc khánh

National Day is a momentous occasion that holds immense significance for our nation. It serves as a vibrant celebration of our country's identity, heritage, and unity. On this auspicious day, we come together as a collective, rejoicing in the achievements and progress we have made as a nation.

The festivities of National Day are marked by various events and activities that reflect the spirit and values of our country. Colorful parades fill the streets, accompanied by marching bands, cultural performances, and displays of national pride. These spectacles embody the diversity and richness of our cultural tapestry, showcasing the unique traditions and customs that define us as a nation.

Fireworks illuminate the night sky, casting a mesmerizing display of lights and colors. They symbolize the indomitable spirit and resilience of our people, as well as the bright future that lies ahead. The dazzling pyrotechnics evoke a sense of awe and wonder, kindling a deep sense of patriotism and unity among all who witness them.

Dịch tiếng việt:

Ngày Quốc khánh là một dịp trọng đại mang ý nghĩa sâu sắc đối với quốc gia chúng ta. Đó là một lễ hội sôi động để tôn vinh danh tính, di sản và sự đoàn kết của đất nước chúng ta. Vào ngày trọng đại này, chúng ta hòa mình vào một tập thể, vui mừng với những thành tựu và tiến bộ đã đạt được như một quốc gia.

Lễ hội Ngày Quốc khánh được đánh dấu bằng những sự kiện và hoạt động đa dạng phản ánh tinh thần và giá trị của quốc gia chúng ta. Các cuộc diễu hành đầy màu sắc tràn ngập các con phố, cùng những ban nhạc diễu hành, tiết mục văn hóa và biểu hiện niềm tự hào dân tộc. Những cảnh tượng này thể hiện sự đa dạng và sự giàu có của bức tranh văn hóa của chúng ta, giới thiệu những truyền thống và phong tục độc đáo xác định chúng ta là một quốc gia.

Pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm, tạo nên một cuộc trình diễn ánh sáng và màu sắc tuyệt đẹp. Chúng tượng trưng cho tinh thần bất khuất và sự kiên cường của nhân dân chúng ta, cũng như tương lai tươi sáng trước mắt. Những pháo hoa chói lóa gợi lên sự kinh ngạc và sự khâm phục, đốt lên tình yêu nước và tinh thần đoàn kết sâu sắc trong tất cả những người chứng kiến.

Ngày Quốc khánh là một dịp để những người dân cùng nhau đoàn kết, tỏa sáng lòng yêu nước và tưởng nhớ những nhân vật lịch sử và sự kiện quan trọng đã định hình quốc gia đó. Hy vọng rằng những từ vựng tiếng Anh ngày Quốc Khánh mà hoctienganhnhanh.vn đề cập sẽ giúp bạn có thêm kiến thức và tự tin hơn khi trò chuyện về đề tài này trong tiếng Anh. Chúc bạn học tốt tiếng Anh.

Cùng chuyên mục:

Vú sữa tiếng Anh là gì? Cách phát âm và các ví dụ liên quan

Vú sữa tiếng Anh là gì? Cách phát âm và các ví dụ liên quan

Quả vú sữa trong tiếng Anh được gọi là Star apple, có phiên âm là…

Cây tre tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Cây tre tiếng Anh là gì? Cách phát âm và cụm từ liên quan

Cây tre trong tiếng Anh được gọi là bamboo, là một loại cây có thân…

Chị Hằng tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ liên quan

Chị Hằng tiếng Anh là gì? Cách phát âm và ví dụ liên quan

Chị Hằng tiếng Anh là the moon lady hoặc the moon goddess, là một biểu…

Hoa đại tiếng Anh là gì? Ví dụ và hội thoại liên quan

Hoa đại tiếng Anh là gì? Ví dụ và hội thoại liên quan

Hoa đại tiếng Anh là plumeria, một loài hoa được trồng nhiều ở khu vực…

Thỏ ngọc tiếng Anh là gì? Ví dụ và các cụm từ liên quan

Thỏ ngọc tiếng Anh là gì? Ví dụ và các cụm từ liên quan

Thỏ ngọc tiếng Anh được gọi là jade rabbit hoặc moon rabbit, tìm hiểu cách…

Cách trả lời how many people are there in your family

Cách trả lời how many people are there in your family

How many people are there in your family có nghĩa là có mấy thành viên…

What’s your father’s name là gì? Cách trả lời chuẩn trong tiếng Anh

What’s your father’s name là gì? Cách trả lời chuẩn trong tiếng Anh

What’s your father’s name nghĩa là tên họ của bạn là gì, một câu hỏi…

What’s your mother’s name là gì? Cách trả lời đúng theo người bản xứ

What’s your mother’s name là gì? Cách trả lời đúng theo người bản xứ

What’s your mother’s name nghĩa là họ của mẹ bạn là gì, được sử dụng…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link nha cai uy tin, Link 6686 bet, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link xem bong da, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, Link bancah5, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,
Top